Administrația locală la zi

ANUNȚ privind selecție parteneri privați operatori economici si parteneri relevanți cu rol consultativ în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL CRAIOVA

Anunt

Anunț privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2023, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare, cu Anexele 1 și 2 ale acestuia, alături de documentația de bază. Anunțul a fost publicat în data de 07.10.2022.

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, incadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins intrelimita județului Olt (km. 15+000) – intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)”

Anunt

Anunț asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare și consolidare DJ 606B, Breasta (DJ606A) - Crovna - Rasnicu Bătrân - Cornița - Cernătești - Țiu - Bărboi - Grecești - Grădiștea - Busu - Limită Județul Mehedinți, km 0+000 - 43+685, tronson km 0+000 - 13+000"

Anunt

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a cabinetului medical nr.6 situat în Craiova, str. Siretului, nr. 11

Anunt

Autoritatea contractantă face cunoscută intenţia de a repeta procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu art. 14, alin.2 din Legea nr. 350/2005, pentru anul de execuţie financiară 2022

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu"

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “SPED – Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean” cod MySMIS 128004

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situate în str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, cod SMIS 125291

Anunt

Contractori implicați în proiectul „Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric CulaIzvoranu - Geblescu”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 5„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă apatrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea șidezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

Anunt

Rezultatul final privind organizarea și desfășurarea noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”

Concurs

Rezultate finale înregistrate la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de conducere, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul analizei noului proiect de management depus de către domnul Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman", instiuție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Dolj

Concurs

Rezultate proba scrisă înregistrate la concursul organizat la data de 22.11.2022 de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, în regim contractual de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Rezultate proba interviu înregistrate la concursul organizat la data de 22.11.2022 de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, în regim contractual de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman", care a obținut, în urma evaluării finale, nota 10

Concurs

Anunț privind rezultate selecție dosare depuse la concursul pentru ocuparea postului de director general, gradul profesional II, în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 la Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 la Serviciul Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 04.11.2022 la Serviciul Administrarea și Explorarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj

Concurs

Inchide