Anunț consultare publică privind procedura cu obiectul "Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Județului Dolj"

Anunt

Monitorizarea calității aerului din Planul de menținere a calitații aerului pe anul 2023

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean

Anunt

Anunț cu privire la modificările și completările documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Dolj

Anunt

Anunț privind închirierea cabinetului medical situat în cadrul UMS Sadova, clădirea C2, parter, Județul Dolj

Anunt

Anunț privind închirierea prin licitație publică a cabinetului medical situat în clădirea C2, parter, din cadrul Unității medico-Sociale sadova, Dolj

Anunt

Anunț consultare publică în vederea adoptării "Hotărârii privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Dolj".

Anunt

Proiect buget general consolidat al Județului DOLJ an 2024

Anunt

Proiect buget propriu an 2024

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în strada Tabaci, nr. 1, Craiova, Dolj” cod MySMIS 125292

Anunt

Anunț privind adoptarea taxelor locale și a amenzilor care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, aplicabile în anul fiscal 2024

Anunt

Anunț referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și prețul mediu /tonă de iarbă, pentru anul 2024, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare

Anunt

Lista finală a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțurilor privind selectarea entităților din datele de 19.09.2023 și 03.10.2023

Anunt

Lista prealabilă a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțului privind selectarea entităților din 03.10.2023

Anunt

Lista prealabilă a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțului privind selectarea entităților din 19.09.2023

Anunt

Anunț privind selectarea entităților, cu activitate în destinație, care îşi declară intenţia fermă de a deveni membre fondatoare ale „Organizației de Management al Destinației Dolj”

Anunt

Anunț privind selectarea entităților, cu activitate în destinație, care îşi declară intenţia fermă de a deveni membre fondatoare ale „Organizației de Management al Destinației Dolj”

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțare nerambursabilă ONG-urilor care organizează proiecte în domeniul tineret

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia pediatrică din Județul Dolj - Centru de Pediatrie și Oncologie Pediatrică"

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: mediu, educaţie şi cultură, sport, asistenţă socială, sănătate.

Anunt

Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea capacităţii de depistare, diagnosticare, tratare a pacienţilor în oncologia pediatrică din judeţul Dolj – Centru de Pediatrie şi Oncologie Pediatrică”

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare, în data de 10.07.2023, ora 10:00, pentru vânzarea de deșeuri de fier vechi

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” cod e-MS RO - BG 409

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Dolj în baza Legii nr. 350/2005

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu”

Anunt

ANUNȚ consultare publică aprobarea hotărârii privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului în comun

Anunt

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului"

Anunt

ANUNȚ consultare publică privind ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A JUDEȚULUI DOLJ

Anunt

ANUNȚ consultare publică privind stabilirea domeniilor pentru care se acordă finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2023

Anunt

ANUNȚ dezbatere publică privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ minută dezbatere publică organizată cu ocazia desfășurării întâlnirii privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ consultare publică privind intenția modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ dezbatere publică privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ consultare publică pentru procedura CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A JUDEȚULUI DOLJ

Anunt

ANUNȚ privind finalizarea proiectului „SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean”, codul MySMIS/128004

Anunt

ANUNȚ privind rezultatul selecției partenerilor privați în vederea constituirii CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL CRAIOVA

Anunt

Anunț privind închirierea prin licitație publică a cabinetului medical situat în clădirea C2, parter, din cadrul UMS Sadova, Dolj

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” cod SMIS 139929

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezevațiile naturale Locul fosilifer Drănic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33”

Anunt

ANUNȚ privind selecție parteneri privați operatori economici si parteneri relevanți cu rol consultativ în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL CRAIOVA

Anunt

ANUNȚ privind rezultatul selecției partenerilor privați în vederea constituirii CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL CRAIOVA

Anunt

ANUNȚ privind finalizarea proiectului „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod MySMIS 135061

Anunt

ANUNȚ privind selecție parteneri privați operatori economici si parteneri relevanți cu rol consultativ în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL CRAIOVA

Anunt

Anunț privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2023, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare, cu Anexele 1 și 2 ale acestuia, alături de documentația de bază. Anunțul a fost publicat în data de 07.10.2022.

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, incadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins intrelimita județului Olt (km. 15+000) – intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)”

Anunt

Anunț asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare și consolidare DJ 606B, Breasta (DJ606A) - Crovna - Rasnicu Bătrân - Cornița - Cernătești - Țiu - Bărboi - Grecești - Grădiștea - Busu - Limită Județul Mehedinți, km 0+000 - 43+685, tronson km 0+000 - 13+000"

Anunt

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a cabinetului medical nr.6 situat în Craiova, str. Siretului, nr. 11

Anunt

Autoritatea contractantă face cunoscută intenţia de a repeta procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu art. 14, alin.2 din Legea nr. 350/2005, pentru anul de execuţie financiară 2022

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu"

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “SPED – Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean” cod MySMIS 128004

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situate în str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, cod SMIS 125291

Anunt

Contractori implicați în proiectul „Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric CulaIzvoranu - Geblescu”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 5„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă apatrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea șidezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

Anunt

Contractori implicați în proiectul "Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj", cod SMIS 144180

Anunt

Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte în domeniul tinerilor

Anunt

Anunț atribuire contracte concesiune două cabinete medicale, str. Siretului

Anunt

Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor din partea Administrației Bazinală de Apă Jiu, pentru proiectul "Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) - intersecția cu DN 65C (km 59+426)

Anunt

Anunț depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) - intersecția cu DN 65C (km 59+426)

Anunt

Autoritatea contractantă face cunoscută intenţia de a repeta procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu art. 14, alin.2 din Legea nr. 350/2005, pentru anul de execuţie financiară 2022

Anunt

Consiliul Județean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii, nr. 19, județul Dolj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitatea stațiilor de transfer deșeuri ce se desfășoară în localitățile Băilești, Calafat, Dobrești, Filiași și a Stației de Compostare cu activitate în Municipiul Calafat

Anunt

Anunț privind dezbaterea publică asupra contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului Dolj

Anunt

Anunț oportunitate, dezvoltare, cercetare, inovare pentru dezvoltarea domeniului aerospațial în județul Dolj

Anunt

Anunț depunere solicitare emitere acord de mediu pentru modernizare și consolidare drum județean

Anunt

Tarife utilizare utilaje și mijloace auto închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea SPLDP Dolj

Anunt

Anunț proiect: "Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2"

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui cabinet medical situat în Craiova, str. Ștefan Fălcoianu, nr.1 (modificare punctul 5 și 6)

Anunt

Contractori implicați în proiectul Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret si Rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic-2.391 si Padurea Zaval IV.33, cod SMIS 150549

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui cabinet medical situat în Craiova, str. Ștefan Fălcoianu, nr.1

Anunt

Hotărârea nr. 163/30.05.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 159/19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în vederea implementării proiectului "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"

Anunt

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a două cabinete medicale situate în Craiova, str. Siretului, nr. 11

Anunt

UAT DOLJ implementeaza proiectul:"Consolidarea capacitatii institutiilor publice ale invatamantului special din judetul Dolj in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul Sars-Cov-2", cod SMIS:144072

Anunt

Contractori implicați în proiectul Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret si Rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic-2.391 si Padurea Zaval IV.33, cod SMIS 150549

Anunt

Anunț privind dezbaterea publică asupra programului de transport public rutier

Anunt

Anunț privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul fiscal 2023 care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, precum și adoptarea unor taxe

Anunt

Consultare publică privind Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în județul Dolj

Anunt

Anunț privind atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes general

Anunt

UAT DOLJ implementeaza proiectul:"Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului", cod SMIS:139929

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Anunt

Anunț privind proiectul ”Modernizarea DJ561B”

Anunt

Consultare publică privind Programul de transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean, perioada 2022-2029, criteriile de clarificare și selecție a ofertelor, criteriile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport județean de persoane, model contract, regulament pentru efectuarea serviciului public de transport, caietul de sarcini și valoarea estimată

Anunt

Anunț consultare publică privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul fiscal 2023 care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, precum și adoptarea unor taxe

Anunt

Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret si Rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic-2.391 si Padurea Zaval IV.33

Anunt

Anunț privind proiectul ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” cod e-MS: ROBG - 409

Anunt

Anunt - In atentia operatorilor de transport rutier

Anunt

Anunț privind implementarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”, Cod SMIS 2014+ 144180

Anunt

ANUNȚ! Începând cu data de 14 martie 2022, activitatea cu publicul la registratura Consiliului Județean Dolj se va desfășura în intervalul 08.00 - 16.00

Anunt

Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, Cod SMIS 2014+ 144072

Anunt

Anunț privind contractul nr. 631/15.10.2021 în cadrul proiectului Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului, cod SMIS 139929

Anunt

Anunț de atribuire a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 766,00 mp, situat în municipiul Craiova, str. Corneliu Coposu, nr. 107A (fost nr. 107), județul Dolj, NC/CF 246818 a localității Craiova

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul "Dezvoltare strategică și eficiență administrativă - Județul Dolj" cod SMIS 135061

Anunt

Anunț consultare publică privind tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații

Anunt

Anunț privind contractul nr. 02/07.01.2022, încheiat cu SC FLAROM ADVERTISING SRL în cadrul proiectului Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului, cod SMIS 139929

Anunt

Consiliul Județean Dolj anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Unitate de Interventie in Situatii de Urgenta in Zona Transfrontaliera Romania-Bulgaria (Pavilion P+1, garaj, atelier de intretinere si reparatii auto si spatiu tehnic, depozit stingatoare suprateran P, cabina poarta si imprejmuire teren) si desfiintare C49, organizare de santier si amenajare drum acces” propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Calea București, nr. 325A, județul Dolj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1 și la sediul Consiliului Județean Dolj, strada Calea Unirii nr. 19, în zilele de luni până joi între orele 8,00 – 16,00 și vineri între orele 8,00-14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj strada Petru Rareș, nr. 1.

Anunt

Anunț privind concesionarea unui teren situat în municipiul Craiova

Anunt

Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Anunt

Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Anunt

Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Anunt

Anunț consultare publică

Anunt

Anunț privind proiectul "Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului" cod SMIS 139929

Anunt

Anunț consultare publică privind serviciile publice de transport persoane din județul Dolj

Anunt

Anunț privind proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Cod SMIS 138299

Anunt

Anunț referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și prețul mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2022, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare

Anunt

Anunț privind implementarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”, Cod SMIS 2014+ 144180

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului Dolj pentru activități de tineret

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice deschise pentru închirierea unui cabinet

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului Dolj pentru activități de tineret

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes județean - sesiunea a doua

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul "SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean" - 25.08.2021

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu de către APM Dolj

Anunt

RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA”

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu" - 27.07.2021

Anunt

Anunț consultare publică - Consiliul Județean Dolj aduce la cunoștința publică intenția aprobării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători în județul Dolj - 28.07.2021

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 20.07.2021

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare și extindere parcare Aeroport Internațional Craiova” - 15.07.2021

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19" - 09.07.2021

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai buna conectivitate” (”Dolj - Montana: Joint steps for a better connectivity”)

Anunt

RA Aeroportul Internațional Craiova anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025.

Anunt

anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025.

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025.

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu pentru  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025.

Anunt

Anunț privind iniţierea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului judeţului Dolj

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” - 30.06.2021

Anunt

Anunț public privind depunerea solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitatea de recuperare a deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile la STAȚIE DE SORTARE ȘI STAȚIE DE COMPOSTARE A DEȘEURILOR BIODEGRADABILE LA MOFLENI - CRAIOVA - 23.06.2021

Anunt

Anunț de consultare publică cu privire la intenția aprobării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători în județul Dolj 07.06.2021

Anunt

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. - 28.05.2021

Anunt

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. Parc Turism S.A. Craiova - 28.05.2021

Anunt

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. - 28.05.2021

Anunt

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea R.A. Aeroportul Internațional Craiova - 28.05.2021

Anunt

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. - 28.05.2021

Anunt

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PARCARE AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA” propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea București, nr. 325A - 27.05.2021

Anunt

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare și extindere Unitatea Medico Socială Brabova” - 18.05.2021

Anunt

Începând cu data de 16 martie 2020, activitatea cu publicul la registratura Consiliului Județean Dolj se va desfășura în intervalul 10.00 - 12.00. Accesul la registratură se va face pe intrarea din Strada Olteț

Anunt

ANUNȚ privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu COVID-19 la nivelul Consiliului Județean Dolj

Anunt

Anunț privind reluarea licitației publice deschise pentru închirierea a 3 cabinete libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac - 07.05.2021

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean”, cod MySMIS 128004 - 14.05.2021

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile  din bugetul județului  Dolj pentru activități de tineret
 
Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes județean - sesiunea a doua.În cadrul prezentei sesiuni de selecţie publică de proiecte se va aplica doar pentru domeniile rămase neatribuite în precedenta sesiune, respectiv: SPORT, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE - 30.08.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul "SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean" - 25.08.2021
 
Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu de către APM Dolj, pentru PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DOLJ 2019-2025. Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei de emitere a Avizului de mediu se găseşte pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro, la sediul din str. Petru Rareş nr. 1, Craiova, jud. Dolj, pe site-ul Consiliului Judeţean Dolj www.cjdolj.ro şi la Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii, nr. 19, judeţul Dolj.     -  24.08.2021
RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA” amplasat în Craiova, str. Calea București, nr. 325A, jud. Dolj - 19.08.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu" - 27.07.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 20.07.2021
 
Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare și extindere parcare Aeroport Internațional Craiova” - 15.07.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19" - 09.07.2021
 
RA Aeroportul Internațional Craiova anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea București nr. 325A, jud. Dolj  - 09.07.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai buna conectivitate” (”Dolj - Montana: Joint steps for a better connectivity”) - 06.07.2021
 
Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu pentru  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025. Proiectul de plan menționat, Raportul de mediu sunt disponibile publicului la sediul Cosiliului Județean Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 19 și la sediul APM Dolj, localitatea Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, de luni până joi între orele 8-16:30 și vinerea între orele 8-14 și pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro, la secțiunea Reglementări – Avizul de Mediu.   
Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic între orele 8-16 la sediul Consiliului județean Dolj și la sediul APM Dolj și la adresa de e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 48 de zile calendaristice de la data prezentului anunț - 05.07.2021
 
Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025.
Dezbaterea publică va avea loc în Sala Mare de  la sediul Consiliului Județean Dolj, str. Calea Unirii nr. 19, în data de 20.08.2021, ora 12:00, cu participarea autorităților interesate de plan.
Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Dolj, str. Petru Rrareș, nr 1, județul Dolj.
Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale redclamantului, zilnic între orele 8-16 la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareș, nr 1, județul Dolj și pe adresa de e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 48 de zile calendaristice de la data prezentului anunț  - 05.07.2021
 
Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu pentru  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025. Proiectul de plan menționat, Raportul de mediu sunt disponibile publicului la sediul Cosiliului Județean Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 19 și la sediul APM Dolj, localitatea Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, de luni până joi între orele 8-16:30 și vinerea între orele 8-14 și pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro, la secțiunea Reglementări – Avizul de Mediu.   
Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic între orele 8-16 la sediul Consiliului județean Dolj și la sediul APM Dolj și la adresa de e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 48 de zile calendaristice de la data prezentului anunț - 02.07.2021
 
Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj 2019-2025.
Dezbaterea publică va avea loc în Sala Mare de  la sediul Consiliului Județean Dolj, str. Calea Unirii nr. 19, în data de 20.08.2021, ora 12:00, cu participarea autorităților interesate de plan.
Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Dolj, str. Petru Rrareș, nr 1, județul Dolj.
Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale redclamantului, zilnic între orele 8-16 la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareș, nr 1, județul Dolj și pe adresa de e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 48 de zile calendaristice de la data prezentului anunț  - 02.07.2021
 
Anunț privind iniţierea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2021 în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general - 01.07.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” - 30.06.2021
 
Anunț public privind depunerea solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitatea de recuperare a deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile la STAȚIE DE SORTARE ȘI STAȚIE DE COMPOSTARE A DEȘEURILOR BIODEGRADABILE LA MOFLENI - CRAIOVA  - 23.06.2021
 
Anunț de consultare publică cu privire la intenția aprobării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători în județul Dolj 07.06.2021
 
Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. - 28.05.2021
 
Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. Parc Turism S.A. Craiova - 28.05.2021
 
Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. - 28.05.2021
 
Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. - 28.05.2021
 
Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea R.A. Aeroportul Internațional Craiova - 28.05.2021
 
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PARCARE AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA” propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea București, nr. 325A  - 27.05.2021
 
Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare și extindere Unitatea Medico Socială Brabova”  - 18.05.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean”, cod MySMIS 128004 - 14.05.2021
 
Anunț privind reluarea licitației publice deschise pentru închirierea a 3 cabinete libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac, aflat în domeniul public al Județului Dolj - 07.05.2021
 
Anunț de atribuire a contractelor de închiriere a 2 cabinete libere situate în Centrul Medical Calea București și a unui cabinet liber situat în Centrul Medical Brazda lui Novac - 07.05.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” - 16.04.2021
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în proiectul „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061- 08.04.2021
 
Documentația de atribuire pentru licitația de închiriere din 14.04.2021 a cabinetelor libere din Centrul Medical Calea București și Centrul Medical Brazda lui Novac - 18.03.2021
 
Erată la anunțul privind organizarea licitației publice deschide pentru închirierea unor cabinete medicale individuale, aferente Centrului Medical Calea București și Centrului Medical Brazda lui Novac - 18.03.2021
 
Anunț public privind organizarea licitației publice pentru închirierea unor cabinete medicale individuale, aferente Centrului Medical Calea București și Centrul Medical Brazda lui Novac, aflate în proprietatea Județului Dolj
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în proiectul „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061- 04.03.2021
 
RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA, titular al proiectului EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA, propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea București nr. 325A, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj în zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,30 și vineri între orele 8,00 – 14,00 precum și la următoarea adresă de internet httm://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj - 03.03.2021
Documentele tip Componenta inițială a planului de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale regiei autonome și societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj - 23.02.2021
 
Comisia Europeană pune la dispoziție prin Fondul pentru o tranziție justă aproximativ 2,2 miliarde de euro (pentru 6 județe afectate de tranziție, inclusiv Dolj) în vederea finanțării de proiecte menite să atenueze impactul economic și social generat de tranziția către neutralitatea climatică a activităților de extracție a combustibililor fosili solizi.
Consiliul Județean Dolj are rolul de coordonator în procesul de elaborare al Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă (PTTJ), document ce va sta la baza accesării finanțărilor acordate prin Fondul pentru o Tranziție Justă. În prezent PTTJ se află în proces de elaborare, respectiv la stabilirea potențialului de diversificare economică și oportunitățile de dezvoltare. 
Având în vedere deschiderea către noi tipuri de activități economice pe care o are mediul privat din județ, Consiliul Județean Dolj pune la dispoziție următorul chestionar, în vederea centralizării ideilor de afaceri care pot fi dezvoltate, utilizând fondurile puse la dispoziție prin Fondul pentru o Tranziție Justă.
Completarea formularului durează 5 minute. Răspunsurile dvs. ne vor ajuta să identificăm nevoile de investiții prioritare și acțiunile necesare pentru a răspunde provocărilor sociale, economice și de mediu din Județul Dolj pentru următorii 10 ani.
 
R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodarire a apelor pentru proiectul „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA”, propus a fi amplasat în loc. Craiova, nr. 325.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu Craiova, Bld. Nicolae Romanescu nr.54, Craiova, Dolj și la sediul R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA, str. Calea București, nr. 325A, în zilele de luni până joi între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul  Administraţiei Bazinale de Apă Jiu Craiova, Bld. Nicolae Romanescu nr.5.
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Montana - Dolj: Acces mai bun - comunități mai apropiate” - 15.02.2021
 
Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare și extindere Unitatea Medico Socială Brabova” - 03.02.2021
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” - 28.01.2021
 
Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice a proiectului şi finalizării Raportului de Mediu pentru PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI  din  judeţul Dolj, care va avea loc în data de 22 martie 2021, începând cu ora 10.00. Planul si Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Dolj,  pe site-ul Consiliului Judeţean Dolj: www.cjdolj.ro, la sediul APM DOLJ, municipiul Craiova, str, Petru Rares,  nr. 1, zilnic,  luni -joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum şi pe site-ul APM Dolj : www.apmdj.anpm.ro,  până la data de 11 martie 2021. Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, şedinţa de dezbatere publică se va desfăşura în sistem online - 21.01.2021
 
În data de 08.01.2021 s-a semnat  contractul nr.1 cu SC AMSALDO IMPEX SRL  - Furnizare mobilier - 6 birouri cu casetiere și 6 scaune, pentru proiectul Combaterea incendiilor foresteriere în regiunea de graniță Dolj- Lom Montana - 01.15.2021
 
Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Provocări în Sănătatea Publică la Nivel European, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1: ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” - 23.12.2020
 
Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Provocări în Sănătatea Publică la Nivel European, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1: ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” - 23.12.2020
 
Anunț privind Proiectul ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată în Str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Criova, Județul Dolj”, cod SMIS 125291 - 21.12.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” - 17.12.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj” - 16.12.2020
 
Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Provocări în Sănătatea Publică la Nivel European, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1: ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” - 11.12.2020
 
În temeiul art.7, alin.(1) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Autoritatea Județeană de Transport, aduce la cunoștința publicului proiectul Programului de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013 – 2021, actualizare 2020. -23.11.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” - 18.11.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată în Str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj” - 13.11.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Montana - Dolj: Acces mai bun - comunități mai apropiate” - 12.11.2020
 
Anunț privind depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor din partea Administrației Bazinale de Apă Jiu pentru proiectul ”Modernizare DJ606A Breasta (DJ606) Obedin - Mihăița - Potmelțu - Coțofenii din Dos - Scaiești - Valea lui Pătru - Salcia - Argetoaia (DJ606C) - Iordăchești - Piria - Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 - km 43+226” - 10.11.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” - 19.10.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în str. Tabaci, nr.1, municipiul Craiova, județul Dolj” - 19.10.2020
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în proiectul ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”) - 13.10.2020
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în proiectul ”Montana - Dolj: Acces mai bun - comunități mai apropiate” - 12.10.2020
 
Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizarea raportului de mediu pentru PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢULUI DOLJ – judeţul DOLJ. Documentaţia poate fi consultată la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud Dolj, pe site-ul APM Dolj: http://apmdj.anpm.ro/ şi pe site-ul Consiliului Judeţean Dolj: http://www.cjdolj.ro/. Opiniile, comentariile şi propunerile se pot transmite în scris la sediul APM Dolj (fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro) şi la sediul Consiliului Judeţean Dolj, str. Unirii nr 19, fax: 0251/408243, în termen de 45 zile calendaristice de la data publicării anunţului.  -  08.10.2020
 
Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizarea raportului de mediu pentru PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢULUI DOLJ – judeţul DOLJ.
Documentaţia poate fi consultată la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareş nr. 1,  jud Dolj,  pe site-ul APM Dolj:  http://apmdj.anpm.ro/ şi pe site-ul Consiliului Judeţean Dolj: http://www.cjdolj.ro/.
Opiniile, comentariile şi propunerile se pot transmite în scris la sediul APM Dolj (fax: 0251/419035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro) şi la sediul   Consiliului Judeţean Dolj, str. Unirii nr 19, fax: 0251/408243, în termen de 48 zile calendaristice de la data publicării anunţului. - 07.10.2020
 
Anunț privind dezbaterea publică
Consiliul Județean Dolj anunță publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului de menținere a calității aerului 2020 – 2025 pentru județul Dolj, care va avea loc la Consiliul Judetean Dolj str Unirii nr 19, în data de  2 noiembrie 2020, începând cu orele 16:00.
Propunerea de elaborare a planului poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Dolj, strada Unirii nr. 19 şi la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, strada Petru Rareș nr. 1, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 – 16:00, precum şi la următoarea adresă web http://www.cjdolj.ro.
Publicul poate transmite în scris comentarii/întrebări/opinii privind propunerea amintită la sediul Consiliului Județean Dolj  sau, utilizând mijloace electronice, la adresa urbanismcjdolj@gmail.com, până la data de 20.10.2020. -  17.09.2020
Anunț cu privire la contractorii implicați în proiectul „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061- 18.09.2020
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 11.09.2020
 
Anunț cu privire la initierea procesului de elaborare a Planului de mentinere a calitatii aerului 2020 - 2025 pentru judeul Dolj
 
Anunț cu privire la contractorii implicați în proiectul ”Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) - Dobridor - Unirea - Plenița - Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2”, cod SMIS: 120216 - 24.08.2020
 
În temeiul art. 7, alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Autoritatea Județeană de Transport aduce la cunoștința publicului proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate în județul Dolj - 17.08.2020
 
Anunț cu privire la  contractorii implicați în proiectul "Modernizarea DJ561 A, Giurgița - Urzicuța Mare - Urzicuța - Afumați - Boureni - Băilești - Balasan - Moțăței Gară - Moțăței(intersecție DN56), tronson 1 " , cod SMIS: 120215  -  13.08.2020
 
Anunț referitor la aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu - 04.08.2020
 
Anunț privind iniţierea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2020 în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general - 03.08.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 30.07.2020
 
Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare DJ606A Breasta (DJ606) Obedin - Mihăița - Potmelțu - Coțofenii din Dos - Scaiești - Valea lui Pătru - Salcia - Argetoaia (DJ606C) - Iordăchești - Piria - Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 - km 43+226” - 21.07.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare si Digitalizare la Consiliul Judetean” - 10.07.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj - Vratsa” - 01.07.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare si Digitalizare la Consiliul Judetean” - 30.06.2020
 
Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale care organizează programe și proiecte în domeniul tinerilor - 01.07.2020
 
Anunț cu privire la începerea Proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod SMIS 135061- 19.06.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare si Digitalizare la Consiliul Judetean” - 18.06.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771” - 07.05.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771” - 13.04.2020
 
Consiliul Județean Dolj anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Unitatea de Intervenție în Situații de Urgență în Zona Transfrontalieră România-Bulgaria” propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Calea București, nr. 325A, județul Dolj.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1 și la sediul Consiliului Județean Dolj, strada Calea Unirii nr. 19, în zilele de luni până joi între orele 8,00 – 16,00 și vineri între orele 8,00-14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj strada Petru Rareș, nr. 1 - 23.03.2020
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771” - 26.11.2019
Anunț contractori implicați în Proiectul ”SPED - Simplificarea Procedurilor și Digitalizare La consiliul Județean” - 08.11.2019
 
Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - Proiectul ”Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” - 08.11.2019
 
Anunț privind implementarea proiectului ”Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) - Urzica Mare - Urzicuța - Afumați - Boureni - Băilești - Balasan - Moțăței Gară - Moțăței (intersecție DN56), tronson 1” cod SMIS: 120215 - 01.11.2019
 
Finanțare nerambursabilă din partea UE pentru proiectul ”Modernizare DJ561A, Moțăței (intersecție DN56) - Dobridor - Unirea - Plenița - Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2”, cod SMIS:120216 - 25.10.2019
 
Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - Proiectul ”Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” - 18.10.2019
 
Situația traseelor neatribuite la data de 17.10.2019 - 18.10.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Modernizare DJ561A, Moțăței (intersecție DN56) - Dobridor - Unirea - Plenița - Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2”, cod SMIS:120216 - 10.10.2019
 
Procedură de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane, prin servicii regulate, la nivel județean - 08.10.2019
 
Listă tarife pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Dolj, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate - 08.10.2019
 
Consultare publică - Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean și Caietul de sarcini al serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin curse regulate, la nivel județean  - 02.10.2019
 
Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - Proiectul ”Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” - 18.09.2019
 
Anunț public privind dezbatarea publică - Agenția pentru Protecția Mediului Dolj anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul Asupra Mediului și Evaluarea Adecvată pentru proiectul ”Exploatare agregate minerale din perimetrul Teasc-Calopăr, județul Dolj” propus a fi amplasat în comuna Teasc și Calopăr, județul Dolj, titular SC Truck Stef Beton SRL. 
 
Anunț de participare pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj, asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale care organizează programe și proiecte în domeniul tinerilor
 
Anunț selecție cu privire la rezultatul selecției de proiecte organizate în vederea acordării contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2019
 
Anunț selecție partener în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - 27.08.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în str. Tabaci, nr.1, municipiul Craiova, județul Dolj” - 24.07.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic” - 23.07.2019
 
În atenția operatorilor economici care desfășoară activitate în domeniul turistic (agenții de turism, unități de cazare, unități de alimentație publică, instituții de cultură) - Invitație prezentare ghid turistic digital
Consiliul Județean Dolj are plăcerea de a vă invita, luni 8 iulie 2019, ora 10:00, în Sala Mare de Ședințe a Instituției Prefectului - Județul Dolj, pentru a lua parte la o prezentare a ghidului turistic digital dezvoltat de Consiliul Județean Dolj și a facilităților puse la dispoziție. Atașat regăsiți invitația scanată. Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până vineri 5 iulie 2019, ora 15:00, la adresa de email discoverdolj@cjdolj.ro sau la tel. 0251408237. - 03.07.2019
 
Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019 alocate pentru activități nonprofit de interes județean - 26.06.2019
 
Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor care se vor desfășura în județul Dolj în anul 2019 - 13.06.2019
 
Anunț cu privire la începerea Proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS/128004 - "SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean" - 11.06.2019
 
Anunț  Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 16.05.2019
 
Anunț asupra iniţierii procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în vederea stabilirii domeniilor pentru care se acordă finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019 în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general - 08.05.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 15.04.2019
 
Anunț asupra inițierii procedurii de consultare publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2019” - 10.04.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 01.04.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 06.03.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic” - 27.02.2019
 
Prioritățile Orașului Tău - Banca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) și cu sprijinul autorităților publice subnaționale a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România. În continuare, cetățenii și actorii locali sunt invitați să se implice în ierarhizarea acestor proiecte prin completarea unui scurt chestionar accesând linkul atașat. Această activitate își propune identificarea proiectelor metropolitane cele mai importante pentru comunitatea locală. - 28.01.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 09.01.2019
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 28.12.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 04.12.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 14.11.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 24.10.2018
 
Consiliul Județean Dolj anunță organizarea, în data de 20.11.2018, ora 10.00, a licitației publice cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii a două cabinete libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac - 23.10.2018
 
Anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj pentru proiectul ”Depozit de gaze medicale - Modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiova” - 17.10.2018
 
Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Depozit de gaze medicale - Modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiova” - 01.10.2018
 
Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj - 21.09.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 18.09.2018
 
Consiliul Județean Dolj organizează în data de 18.10.2018, ora 11.00, licitație publică în vederea vânzării imobilului ”Administrație spital” Plenița, imobil situat în comuna Plenița, str. A.I.Cuza, nr. 48, județul Dolj - 11.09.2018
 
Consiliul Județean Dolj organizează în data de 10.09.2018, ora 11.00, licitație publică în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 34,16 mp, spațiu situat în incinta Unității Medico-Sociale Sadova, județul Dolj - 03.09.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj - Vratsa” - 03.09.2018
 
Anunț cu privire la rezultatul selecției publice de proiecte organizate în vederea acordării contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2018 - 31.08.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 14.08.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 10.08.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 31.07.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 23.07.2018
 
Anunț privind reluarea procedurii de atribuire contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018 alocate pentru activități nonprofit de interes general (SE VA APLICA NUMAI PENTRU DOMENIILE MEDIU, CULTURĂ, ASISTENŢĂ SOCIALĂ) - 05.07.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 11.06.2018
 
Anunț privind inițierea procedurii de consultare publică a lucrării ”Actualizarea documentației de tip P.A.T.J.” (Planul de Amenajare a Teritoriului Județean) - 25.05.2018
 
Consiliul Județean Dolj anunță organizarea, în data de 05.06.2018, ora 10.00, a licitației publice cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii unui cabinet de radiologie dentară și a două cabinete medicale libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac - 08.05.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul  ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 04.05.2018
 
Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018 alocate pentru activități nonprofit de interes general - 02.05.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic” - 11.04.2018
 
Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj - 23.03.2018
 
Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Muzeului Olteniei Craiova și a managementului Muzeului de Artă Craiova - 21.03.2018
 
Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” - 20.03.2018
 
Consiliul Județean Dolj anunță organizarea, în data de 06.03.2018, ora 10.00, a licitației publice cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii a două cabinete libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac - 19.02.2018
 
Anunt contractori implicati in Proiectul "Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771" - 09.02.2018
 
Anunt informații asupra Proiectului "Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771"- 09.02.2018
 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj, în calitate de beneficiar anunță obținerea  finanțării în cadrul Programului Operațional Regional(POR) 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, pentru realizarea proiectului "Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu de Cărți și Exiliului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic", cod SMIS 116171 - 07.02.2018
 
Anunt finanțare nerambursabilă din partea UE pentru proiectul “Restaurarea, Consolidarea și Promovarea monumentului Istoric Cula Izvoranu Geblescu”  - 30.01.2018
 
Anunț contractori implicați în Proiectul  "Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj - Vratsa" - 22.01.2018
 
Consiliul Județean Dolj anuntă organizarea în data de 15.01.2018, ora 10.00 licitația publică cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii unui cabinet liber situat în centrul Medical Brazda lui Novac - 21.12.2017
 
Anunț cu privire la Hotărârile nr. 30 și nr. 233 ale Consiliului Județean Dolj, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical - 07.12.2017
 
Anunț privind rezultatul final - analiza noului proiect de management depus de către domnul Dindirică Lucian Costin - manager Bibilioteca Județeană  - Alexandru și Aristia Aman - 05.12.2017
 
Anunț privind rezultatul etapei I - analiza noului proiect de management depus de către domnul Dindirică Lucian Costin - manager Bibilioteca Județeană  - Alexandru și Aristia Aman - 28.11.2017
 
Anunț contractori implicați în Proiectul  "Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa" - 20.11.2017
 
Anunț contractori implicați în Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 26.10.2017
Anunț contractori implicați în Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Izvoranu-Geblescu" - 30.10.2017
 
Anunț  privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și deșfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin,manager Bibilioteca Județeană  - Alexandru și Aristia Aman -  27.10.2017
 
Anunț contractori implicați în Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 26.10.2017
 
Rezultate finale pentru ocuparea postului de referent, regim contractual, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ
 
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de referent, regim contractual, În cadrul Serviciului Coordonare Protecție Social[, Secretariat, Administrativ
 
Rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de referent, regim contractual, în cadrul Serviciului Coordonare Protectie Sociala, Secretariat, Administrativ
 
Anunt rezultat final concurs post vacant executie biroul ATOP
 
Anunt rezultat interviu concurs post vacant executie biroul ATOP
 
Anunt rezultat final concurs post vacant executie Directia Tehnica
 
Anunt rezultat interviu concurs post vacant executie Directia Tehnica
 
Anunt rezultat proba scrisa concurs post vacant executie Directia Tehnica
 
Anunt rezultat proba scrisa concurs post vacant executie biroul ATOP
 
Anunt rezultat evaluare finala management Biblioteca Amam
 
Anunt public privind decizia etapei de incadrare "Modernizare drum acces - Statie de Transfer si Statie de compostare deseuri Calafat "- Consiliul Judetean Dolj - fara evaluare a impactului asupra mediului
 
Anunt contractori implicati in Proiectul "Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771"
 
Anunt contractori implicati in Proiectul "Valorificarea durabila a monumentului istoric Casa Dianu"
 
Anunt contractori implicati in Proiectul "Coordonarea si sprijinirea modernizarii serviciilor publice de sanatate in regiunea Dolj-Vratsa"
 
Anunt rezultat final concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj
 
Anunt rezultat proba interviu concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj
 
Anunt rezultat proba scrisa concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj
 
Anunt privind selectia de dosare concursului de ocupare a unui post vancant de executie in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP
 
Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie, grad profesional superior in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP
 
Anunt public rezultate proba de selectie concursul pentru ocuparea a post de executie - Birou Monitorizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene
 
Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP
 
Anunt rezultat selectie dosare concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj
 
Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie de consilier pe perioada nedeterminata in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP
 
Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in regim contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Coordonare Protectie Sociala, Secretariat, Administrativ
 
Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in regim contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP
 
Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in regim contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Directiei Tehnice, Biroul Modernizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene
 
Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru functia publica de executie de consilier asistent din cadrul Directiei Imagine si Coordonare Institutii Subordonate- Serviciul Programe Locale, Relatii cu Presa, Imagine si ONG- uri
 
Anunt contractori implicati in Proiectul "Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului istoric "Cula Izvoranu - Geblescu"
 
Anunt cu privire la metodologia de finantare a activitatilor de tineret din fondurile bugetului judetului Dolj
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea a 2 functii publice de executie -Birou Monitorizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de executie - Serviciu Lucrari Publice si monitorizarea Activitatilor de Utilitati Publice
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Birou Monitorizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Directia Imagine si Coordonare Institutii Subordonate
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Centrul Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Serv. Amenajarea Teritoriului
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier debutant - Serv. Amenajarea Teritoriului
  
Anunt public cu privire la organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat superior in cadrul Directiei Economice
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului de ocupare a unei functii de conducere in cadrul Biroului Coordonare si Monitorizare Instituii Subordonate
 
Anunt public cu privire la organizarea concursului de ocupare a unei functii de executie in cadrul Compartimentului Relatii cu Presa, Imagine
 
Anunt public cu rezultatele finale obtinute la concursul de ocupare post vacant de executie Compartiment GIS
 
Anunt public cu rezultatele probei scrise la concursul de ocupare post vacant de executie Compartiment GIS
 
Anunt public inchiriere teren zona Aeroportului
 
Anunt public rezultat final post de executie in cadrul serviciului AEDPP al Judetului Dolj
 
Anunt public rezultat proba selectie dosare pentru ocupare post de executie in cadrul serviciului Directia Urbanism al Judetului Dolj
 
Anunt public inchiriere spatii Centrul Medical Brazda lui Novac
 
Anunt public rezultat proba scrisa pentru ocupare post de executie in cadrul serviciului AEDPP al Judetului Dolj
  
Anunt contractori implicati in Proiectul Modernizare DJ552
 
Anunt semnare contract finantare monument istoric Casa Dianu
 
Anunt public rezultat selectie dosare pentru ocupare post de executie in cadrul serviciului AEDPP al Judetului Dolj
 
Anunt public concurs ocupare post vacant de executie - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 
Anunt public concurs ocupare post vacant de executie, documentatie concurs
 
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu necesar Proiectului Sistem de Managemnet Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj
 
Anunt finantari nerambursabile pe anul 2017
 
Anunt retele utilitati Parc Industrial
 
Anunt retele utilitati Parc Industrial
 
Anunt consultare publica
 
Anunt rezultat concurs promovare
 
Anunt public vanzare rezervoare
 
Anunt concurs promovare
 
Anunt public inchiriere spatii Centrul Medical Brazda lui Novac
 
Anunt public rezultat Selectia de parteneri in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
 
Anunt examen promovare
 
Anunt public privind Selectia de parteneri in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
 
Rezultate evaluare finala management Biblioteca AMAN
  
Scrisori de asteptare  privind Consiliile de de Administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean
 
Anunturi publice privind privind concursul de ocupare a posturilor de administratori din cadrul Consiliilor de Administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean
 
Anunt public privind acordul de mediu pentru modernizarea Spitalul Pneumoftiziologie Leamna
 
Anunt public privind acordul de mediu pentru modernizarea DJ542
 
Plan selectie CA al SC Parc Turism SA Craiova
 
Plan selectie CA al Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj SA
 
Plan selectie CA al High-Tech Industry Park SA CRAIOVA
 
Plan selectie CA al Parc Industrial Craiova
 
Plan selectie CA al R.A. Aeroportul Craiova
 
Rezultate analiza noilor proiecte de management depuse de catre managerii institutiilor publice de cultura subordonate CJ Dolj
 
Anunt public privind acordul de mediu pentru modernizarea DJ552
  
Rezultate analiza noilor proiecte de management depuse de catre managerii institutiilor publice de cultura subordonate CJ Dolj
  
Rezultate etapa 1 analiza noilor proiecte de management depuse de catre managerii institutiilor publice de cultura subordonate CJ Dolj
 
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
 
Anunt public de emitere a acordului de mediu pentru modernizarea DJ 542
 
Dezapezirea drumurilor de interes judetean. Contracte
 
Anunt public de intentie proiect reabilitare Casa Dianu
 
Anunt privind contractele de deszapezire
 
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Modernizare DJ643A
  
Anunt proiect nou de management pentru managerii institutilor de cultura ale CJ Dolj
 
Anunt public inchiriere spatii Centrul Medical Brazda lui Novac
 
Anunt public intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila in baza Legii nr. 350/2006 - Legea tinerilor
 
Anunt public revizuire etapa incadrare proiect Ro-NET
 
Anunt acord de mediu Parc Industrial High-Tech
 
Anunt concurs promovare
 
Anunt DOCUMENTATIE PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PRIVIND ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI JUDETULUI DOLJ ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES JUDETEAN PENTRU ANUL 2016
 
Rezultate evaluare finala management institutii publice subordonate CJ DOLJ
 
Anunt proiect POR 2014-2020, Axa prioritara 5, PI 5.1
 
Anunt inciriere spatii farmacie Sadova
 
Anunt acord mediu DJ643A
 
Anunt rezultat concurs Administrator Public
 
Anunt licitatie publica in vederea inchirierii a doua spatii libere situate unul in Centrul Medical Brazda lui Novac si celalalt in Centrul Medical Calea Bucuresti
 
Anunt rezultat intermediar concurs Administrator Public
 
Anunt selectie dosare Administrator Public
 
Anunt inchiriere loturi de teren in incinta Spitalului Judetean de urgenta
 
Rezultat selectie dosare sef birou Directia Afaceri Europene
 
Rezultat selectie dosare consilier asistent Directia Afaceri Europene
 
Anunt angajare Administrator Public
 
Anunt consultare publica
 
Anunt angajare Directia Afaceri Europene
 
Rezultate proba orala si finale pentru ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ
 
Rezultate proba scrisa pentru ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ
  
Rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ
 
Anunt inchiriere spatii medicale 22.06.2016
 
Anunt acord mediu DJ 652A
 
Rezultat proba scrisa concurs ocuparea postului de director - Centrul Medico Social Brabova
 
Anunt concurs ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ
 
Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere in regim contractual pe perioada nedeterminata de director, gradul II, in cadrul Centrului Medico Social Brabova
 
Anunt concurs ocuparea postului de inspector, asistent din cadrul Serviciului Administrarea si Exploatarea Domeniului Public si Privat al Judetului DOLJ
 
Anunt concurs ocuparea postului de director - Centrul Medico Social Brabova
 
Anunt concurs ocuparea postului de sef serviciu - Serviciul Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internationala din cadrul Directiei de Afaceri Europene CJ DOLJ
 
Anunt rezultate finale pentru ocupare posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ
 
Anunt rezultat final ocuparea postului public de conducere din cadrul Directiei Economice CJ DOLJ
 
Anunţ concurs 1 post vacant de executie in cadrul DJALS a CJ DOLJ
 
Anunt rezultate proba scrisa ocuparea postului public de conducere din cadrul Directiei Economice CJ DOLJ
 
Anunt rezultate proba scrisa pentru ocupare posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ
 
Anunt rezultate finale concurs ocuparea posturi in regim contractual din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ
 
Anunt concurs selectie dosare posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ
 
Anunt concurs selectie dosare ocuparea postului public de conducere din cadrul Directiei Economice CJ DOLJ
 
Anunt rezultat proba scrisa concurs ocuparea posturi in regim contractual din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ
  
Anunţ licitatie publica inchiriere spatii medicale
 
Anunt final mediu DJ 643A
 
Anunt concurs selectie dosare ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ
 
Anunt concurs ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ
 
Anunt mediu DJ561A
 
Anunt mediu DJ 643A
 
Anunt rezultat finala concurs promovare
 
Anunt concurs ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ
 
Anunt concurs ocuparea postului de sef serviciu - Serviciul Prognoze, Invatamant preuniversitar, Sanatate
 
Anunt concurs ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Tehnice a CJ DOLJ
  
Anunt evaluare management institutii publice de cultura
  
Anunt rezultate finale concurs Directia Tehnica
 
Anunt concurs ocuparea postului de consilie IA la servicul Unitatea de Implementare a Proiectului "Managementul Integrat al Deseurilor"
 
Anunt concurs ocuparea postului de consilie IA la servicul Administrarea ariei protejate "Coridorul Jiului"
 
Anunt rezultate proba scrisa concurs Directia Tehnica
  
Anunt concurs ocuparea postului de conducere de director al Centrului Medico-Social Brabova
 
Anunt reabilitare DJ 643 D
 
Anunt examen promovare DJALS
 
Anunt concurs promovare
 
Rezultate selectia concurs 1 post vacant de executie contractual in Cadrul Directiei Tehnice
 
Anunt reabilitare DJ 643 D
 
Anunţ concurs 1 post vacant de executie contractual in Cadrul Directiei Tehnice
  
Anunt inchiriere spatii medicale 15.02.2016
 
Calendar atribuire traseu T087
 
Anunt acord mediu DJ 606A
 
Anunt solicitare aviz ABA Jiu pentru DJ 641
 
Anunt acord mediu DJ 561A
 
Rezultate final concurs de angajare Urbanism
 
Master Planul actualizat privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in Judetul Dolj
 
Rezultate concurs de angajare Urbanism 27.11.2015
 
Rezultate finale concurs de angajare Directia Tehnica
 
Rezultate interviu concurs de angajare Directia Tehnica
  
Rezultate concurs de angajare Directia Tehnica
 
Rezultate concurs de dosare concurs Compartiment Autorizarea Constructiilor
 
Rezultate concurs de dosare concurs Compartiment Investitii Lucrari Publice
  
Rezultate concurs de dosare Concurs Compartiment Tehnic, Energetic si Utilitati publice
 
Ministerul Finantelor Publice - Modificare in clasificatia privind finantele publice
 
Anunţ Dezbatere publica
 
Anunţ concurs 1 post vacant de executie in Cadrul Directiei Urbanism
 
Anunţ concurs 2 posturi vacante de executie in Cadrul Directiei Tehnice si bibliografii
 
Anunţ concurs 1 post vacante de executie in Cadrul Directiei Tehnice si bibliografie
 
Anunt raport impact mediu DJ606A
 
Anunţ concurs promovare
 
Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Dolj pe perioada 2014-2020
Rezultate concurs, 2 posturi - Directia Urbanism
 
Anunţ concurs promovare
 
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare
 
Anunţ Decontare sume privind alocatia zilnica de hrana si a sumelor ce reprezinta drepturi pentru imbracaminte
 
Rezultate selectie dosare candidati, 2 posturi - Directia Urbanism
 
Anunţ concurs promovare in Cadrul Directiei Juridice Administratie Locala Secretariat
 
Anunţuri solicitare acord de mediu
 
Anunţ concurs 2 posturi vacante de executie in Cadrul Directiei Urbanism
 
Anunţ concurs ocupare functie publica de executie in Cadrul Directiei Juridice Administratie Locala Secretariat
 
Anunţ Rezultat concurs UIP
 
Anunţ Rezultat examen GIS
 
Anunţ rezultat selectie dosare deseuri
 
Anunt public modernizare DJ643A-Alunecare
 
Anunt concurs DJALS
 
Anunt concurs promovare
 
Anunt concurs sef serviciu UIP
 
Anunt transmitere fara plata rezervoare
 
Raport privind activitatea din 2014 a RA si SC aflate sub tutela CJDolj
 
Anunt public modernizare DJ606A
 
Modernizare DJ 606A
 
Anunţ licitatie publica inchiriere spatii medicale
 
Documentatie finantare nerambursabila activitati tineret
  
Anunt concurs Administrativ
 
Anunt concurs angajare sef birou Relatii cu Publicul - ATOP
 
Anunt concurs angajare la Serviciul Achizitii Publice
  
Anunt concurs de promovare
 
Anunţ rezultat final concurs sofer
  
Anunţ rezultat concurs sofer
 
Anunt participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila legea 350/2005
 
Anunţ rezultat concurs sofer
  
Anunţ rezultat final concurs Managementul integrat al deseurilor
 
Anunţ hotarare contractare imprumut bancar
  
Anunţ rezultat concurs Managementul integrat al deseurilor
  
Anunţ concurs angajare sofer
 
Anunţ concurs angajare in cadrul Biruului Coordonare si Monitorizare Institutii Subordonate
 
Rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier la Directia Afaceri Europene
 
Anunţ de publicare a acord pentru obtinerea avizului de mediu pentru obiectivul Costruire statie gaze medicale
 
Rezultatele de la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier la Directia Afaceri Europene
  
Anunţ selectie dosare candidati inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier la Directia Afaceri Europene
  
Anunţ acord pentru obtinerea avizului de mediu pentru obiectivul Costruire statie statie gaze medicale
 
Anunţ concurs angajare in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internationala
  
Anunţ concurs angajare Directia Juridica
  
Anunţ concurs angajare Unitatea de implementare a Proiectului "Managementul Integrat al Deseurilor"
 
Anunţ concurs angajare Serviciu Resurse Umane
 
Anunţ concurs angajare Birou Coordonare si Monitorizare Institutii Subordonate
  
Anunţ concurs angajare Compartiment Investitii
  
Anunţ concurs angajare Serviciul Achizitii Publice
 
Anunţ licitatie publica inchiriere spatiu cu destinatia radiologie dentara
 
Anunţ rezultat final al concursului de management la Biblioteca Judeteana
 
Anunţ rezultat Etapei I a concursului de management la Biblioteca Judeteana
  
Anunţ concurs recrutare sef serviciu tehnic Consiliul Judetean Dolj
 
Documentatie de atribuire "Servicii medicale de medicina muncii aferente anilor 2014-2015"Anunţ privind serviciile medicale de medicina muncii aferente anului 2014-2015
 
Anunţ concurs management organizat pentru Biblioteca Judeteana
 
Anunţ privind concursul de recrutare in vederea ocuparii unei functii publice de executie
 
Anunţ PUZ RLU Aeroport
 
Anunţ concurs de promovare in gradul profesional imediat superior
 
Anunţ inchiriere spatii medicale
 
Anunţ inchiriere spatii medicale Brazda lui Novac
 
Anunţ participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila pentru programe si proiecte in domeniul tinerilor
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de consilier la Directia Tehnica a CJ DOLJ
  
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de director executiv al Directiei Tehnice la CJ DOLJ
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie 19.08.2014
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie 23.07.2014
 
Anunţ achizitionare servicii perfectionare/formare profesionala
  
Anunţ participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2014
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a trei functii publice de executie 17.06.2014
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie 4.06.2014
 
Anunţ inchiriere spatii medicale Brazda lui Novac
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a doua functii publice de executie (juridic)
 
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a doua functii publice de executie
  
Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea functiei de magaziner
 
Anunt public privind MODERNIZARE SI EXTINDERE UNITATE PRIMIRI URGENTE Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
 
Rezultatele sedintei de atribuire a traseelor din programul public judetean de transport 2013-2019
 
Anunt public privind decizia etapei de incadrare al proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj
 
CALL FOR TENDERS Opening of new air routes departing from Craiova Airport
 
ANUNT de PARTICIPARE Deschidere Noi Rute cu Plecare de pe Aeroportul Craiova
 
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICTIARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU DE CATRE CONSILIULUI JUDETEAN DOLJ
 
Anunţ participare Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova
 
Anunţ participare in limba Engleza Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova
 
Anunţ de participare atribui contracte de finantare nerambursabila din fondurile bugetului judetului DOLJ
 
Anunţ participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2013
 
Anunţ concesionare Centrul Medical Siretului
 
Anunţ plan urbanistic statie depozitare deseuri
 
Anunţ dezbatere publica PUZ Statie Transfer deseuri, orasul Filiasi, jud. Dolj
 
Anunţ participare Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova
 
Anunţ participare in limba Engleza Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova
 
Anunţ participare finantare din fonduri nerambursabile asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale care organizeaza programe si proiecte în domeniul tinerilor
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITARE DJ 552, CRAIOVA-MOFLENI-BUCOVĂŢ-ITALIENI-TERPEZIŢA-SĂLCUŢA-PLOPŞOR-VÂRTOP-CARAULA-CETATE, KM 4+200-71+606, propus a fi amplasat în CRAIOVA, BUCOVĂŢ, TERPEZIŢA, SĂLCUŢA, VELA, VÂRTOP, ORODEL, CARAULA, UNIREA, CETATE, judeţul Dolj. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareş, nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-14. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http\\arpmdj.anpm.ro Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în data de 15.12.2011, incepand cu orele 1500. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, pana la data de 06.01.2012.
 
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ reprezentat de presedinte ION PRIOTEASA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru "REABILITARE DJ 552, CRAIOVA-MOFLENI-BUCOVAT-ITALIENI-TERPEZITA-SALCUTA-PLOPSOR-VARTOP-CARAULA-CETATE, KM 4+200-71+606", propus a fi amplasat în CRAIOVA, BUCOVAT, TERPEZITA, SALCUTA, VELA, VARTOP, ORODEL, CARAULA, UNIREA, CETATE, jud. Dolj. Tipul deciziei posibile luate de ARPM Craiova poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ARPM Craiova din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj si la sediul CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, jud. Dolj, in zilele de in zilele de L-V, intre orele 9-14. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http//arpmdj.anpm.ro Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în data de 15.12.2011, incepand cu orele 1500. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, pana la data de 15.12.2011.
 
Anunţ public asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Craiova pentru proiectul "REABILITARE, CRAIOVA - MOFLENI - BUCOVAT - ITALIENI - TERPEZITA - SALCUTA - PLOPSOR - VARTOP - CARAULA - CETATE, Km 4+200 - 71+606, Judetul DOLJ. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, str. Petru Rares, Nr.1 si la sediul Consiliului Judetean Dolj, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 14. Observatiile/comentariile publicului se primesc zilnic la sediul APRM Craiova pana la data de 23.09.2011.
 
Anunţ public REABILITARE, CRAIOVA - MOFLENI - BUCOVAT - ITALIENI - TERPEZITA - SALCUTA - PLOPSOR - VARTOP - CARAULA - CETATE, Km 4+200 - 71+600, Judetul DOLJ. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, str. Petru Rares, Nr.1 si la sediul Consiliului Judetean Dolj, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APRM Craiova.
 
Anunţ privind finanţările nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Dolj pentru activităţi nonprofit şi de interes judeţean pentru anul 2011
 
Anunţ public finanţări nerambursabile
 
Anunţ public reabilitare pod pe DJ 542, km 29+962, judeţul Dolj
 
Raport privind finanţările nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Dolj pentru activităţi nonprofit şi de interes judeţean pentru anul 2009
 
Anunţ Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
Inchide