Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul verificării eligibilității candidatului în urma depunerii dosarului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024-proba scrisă

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 25.01.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 25.01.2024

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesionl de nivel imediat superior celui deținut, a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ

Concurs

Anunț privind rezultatul final pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba de interviu pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatele înregistrate la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul DJALS, CJ Dolj

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul DJALS, CJ Dolj

Concurs

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară

Concurs

Referitor Anunț nr 8227 din 05.04.2023, postat pe site-ul CJDOLJ privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Relații Internaționale, Inițiere și Promovare Proiecte cu Finanțare Internațională - Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10474/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10527/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10506/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10306/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 8185/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 8186/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul Biroului Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Relații Internaționale, Inițiere și Promovare Proiecte cu Finanțare Internațională - Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Relații Internaționale, Inițiere și Promovare Proiecte cu Finanțare Internațională - Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte cu Finanțare - Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 03.05.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 03.05.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 03.05.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 03.05.2023 – proba scrisă

Concurs

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Rezultat final evaluare anuală manageri instituții de cultură

Concurs

Rezultatul final privind organizarea și desfășurarea noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”

Concurs

Rezultate finale înregistrate la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de conducere, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul analizei noului proiect de management depus de către domnul Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman", instiuție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Dolj

Concurs

Rezultate proba scrisă înregistrate la concursul organizat la data de 22.11.2022 de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, în regim contractual de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Rezultate proba interviu înregistrate la concursul organizat la data de 22.11.2022 de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, în regim contractual de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman", care a obținut, în urma evaluării finale, nota 10

Concurs

Anunț privind rezultate selecție dosare depuse la concursul pentru ocuparea postului de director general, gradul profesional II, în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 la Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 la Serviciul Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 04.11.2022 la Serviciul Administrarea și Explorarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 04.11.2022 la Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 04.11.2022 la Serviciul Administrarea și Explorarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 04.11.2022 la Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către C.J. Dolj în data de 04.11.2022 la Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general, gradul profesional II, în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 – proba scrisă la Serviciul Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 – proba scrisă la Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 - proba scrisă

Concurs

Anunț privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman" Craiova

Concurs

Rezultatul evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman" Craiova instituție publică de cultură subordontă Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultate finale la concursul de recrutare organizat de către CJ Dolj, la data de 14.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultate proba interviu la concursul de recrutare organizat de către CJ Dolj, la data de 14.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de către CJ Dolj, la data de 14.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 09.09.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 09.09.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj in data de 09.09.2022

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidații care au participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 01.09.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 01.09.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidații care au participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 01.09.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior

Concurs

Anunț privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj in data de 09.09.2022 - proba scrisa

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de către CJ Dolj, în data de 14.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene - Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă de către candidații care au participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 01.09.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidații care au participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 17.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Relații cu ONG-urile și Programe Finanțate din Bugetul Județean – Serviciul Programe Locale, Relații cu Presa, Imagine și ONG-uri – Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind rezultatul probei de interviu la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 17.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent

Concurs

Anunț privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Consiliul J|udetean Dolj in data de 01.09.2022 - proba scrisa in vederea ocuparii funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind rezultatele obtinete la proba scrisa la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 17.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidații care au participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de director executiv, clasa I, gradul profesional II – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultatul final la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj, la data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj, la data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Tehnice

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj, la data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la conscursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă de către candidații care au participat la concursul de promovare, organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Tehnice

Concurs

Rezultatul selecției candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 17.08.2022 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Relații cu ONG-urile și Programe Finanțate din Bugetul Județean-Serviciul Programe Locale, Relații cu Presa, Imagine și ONG-uri-Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior, organizat pentru un functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare din 08.08.2022 - proba scrisa în veredea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la conscursul de promovare organizat de către Consiliul Județean Dolj, în data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare din 08.08.2022 - proba scrisa în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Tehnice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare din 08.08.2022 - proba scrisa în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului de Relații cu ONG-urile și Programe Finanțate din Bugetul Județean - Serviciul Programe Locale, Relații cu Presa, Imagine și ONG-uri - Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere specifică vacantă de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de promovare în veredea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Tehnice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Copie la Anunț privind organizarea concursului de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Copie la Anunț privind organizarea concursului de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț rezultate finale obținute de către candidații la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacanta Birou Audit Public Intern la data de 16.06.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 16.06.2022 - proba scrisă, în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de auditor, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Audit Public Intern.

Concurs

Anunț rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacanta Birou Audit Public Intern la data de 16.06.2022

Concurs

Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante Auditor, clasa I, grad profesional asistent

Concurs

Anunț privind rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultate proba de interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Copie la Anunț privind rezultate proba de interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultate la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultate selecție dosare depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta Birou Audit Public Intern la data de 09.05.2022

Concurs

Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de Director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 03.05.2022

Concurs

Rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 03.05.2022

Concurs

Rezultatul obținut la proba interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 03.05.2022

Concurs

Rezultat selecție dosare in vederea participarii la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior organizat de Consiliul Județean Dolj in data de 03.05.2022

Concurs

Examen de promovare in grad profesional imediat superior, organizat pentru un functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj

Concurs

Rezultate evaluare pe anul 2021 privind managementul instituțiilor de cultură - Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă

Concurs

Rezultate evaluare pe anul 2021 privind managementul instituțiilor de cultură - Biblioteca Județeană, CJCPCT Dolj, Școala Cornetti

Concurs

Anunț privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 07.03.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul probei de interviu a concursului de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 07.03.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 07.03.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs depuse de către candidați, în vederea participării la concursul de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 07.03.2022

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Coordonare și Monitorizare instituții Subordonate

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul probei de interviu la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul final obținut la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021- Serviciul de Amenajarea Teritoriului

Concurs

Rezultatul final obținut la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021- Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secratariat, Administrativ

Concurs

Rezultatul obținut la proba scrisă la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021 - proba scrisă

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021 - proba scrisă

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de consilier, gradul profesional IA în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Amenajarea Teritoriului - Compartimentul GIS-IT și Cadastru

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism

Concurs

Rezultate proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional IA, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Amenajarea Teritoriului- Compartimentul GIS - IT și Cadastru

Concurs

Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de Director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional IA, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Amenajarea Teritoriului- Compartimentul GIS - IT și Cadastru

Concurs

Rezultat proba interviu la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de Director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Rezultatul final la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant

Concurs

Rezultate proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de Director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene - Direcția Tehnică

Concurs

Rezultatul probei de interviu a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Venituri - Serviciul Buget-Venituri - Direcția Economică

Concurs

Anunț privind rezultatul probei de interviu al concursului de recrutare organizat în data de 04.11.2021, Direcția Tehnică a Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat în data de 04.11.2021, Serviciul Urbanism al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind selecția dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 05.11.2021, Direcția Urbanism a Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat în data de 04.11.2021, Direcția Tehnică a Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat în data de 04.11.2021, Serviciul Urbanism al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 02.11.2021

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant

Concurs

Rezultatul selecției dosarului de concurs depus în vederea participării la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.11.2021

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de director, grad profesional II, în cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional IA, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Amenajarea Teritoriului- Compartimentul GIS - IT și Cadastru

Concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere în regim contractual pe perioadă nedeterminată de director, grad profesional II, din cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Anunț privind rezultatele contestației la proba scrisă la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind rezultatele probei scrise la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176456) din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene - Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176466) din cadrul Compartimentului Avizări Documentații de Urbanism și Emitere Certificate de Urbanism - Serviciul Urbanism

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID post 176433) din cadrul Compartimentului Venituri - Serviciul Buget-Venituri - Direcția Economică

Concurs

Anunț privind rezultatele soluționării contestației privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț selecție dosare înscriere concurs consilie, grad profesional principal, Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț retragere concursuri

Concurs

08 septembrie 2021, ora 10.00 - Erată privind concursul în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier

Concurs

01 septembrie 2021, ora 09.00 - Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier

Concurs

04 august 2021, ora 15.00 - Rezultatul final la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

04 august 2021, ora 12.30 - Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

15 iulie 2021, ora 15.00 - Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021 - proba scrisă în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

02 iulie 2021, ora 14.30 - Rezultat final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

02 iulie 2021, ora 12.00 - Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

01 iulie 2021, ora 15.00 - Rezultat final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

01 iulie 2021, ora 12.30 - Rezultatul proba scrisa examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021 - proba scrisă

Concurs

25 iunie 2021 - Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176472) din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

18 iunie 2021, ora 14.00 - Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021 - proba scrisă

Concurs

17 iunie 2021, ora 14.00 - Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021 - proba scrisă

Concurs

28 mai 2021 - Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Inchide