Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj este instituție publică de interes județean, având ca obiect principal de activitate servicii de salubrizare (colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare; sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; dezinsecția, dezinfecția și deratizarea), utilități publice, paza, alte servicii.

    

Inchide