NR. CRT.

DATA ADOPTĂRII

TITLUL

516

22.12.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară

490

10.12.2020

Dispoziție privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Dolj, pe anul 2020

484

08.12.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară

442

16.11.2020

Dispoziție privind organizarea concursului pentru ocuparea  unui post vacant de execuţie de șofer, treapta profesională I, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ

440

16.11.2020

Dispoziție privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, din cadrul Direcţiei Juridice, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj.

439

13.11.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară

330

21.09.2020

Dispoziție privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj

320

11.09.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară

298

25.08.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară

290

17.08.2020

Dispoziție privind organizarea examenului de promovare în clasă pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj

258

28.07.2020

Dispoziție privind constituirea comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente imobilelor expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi extindere aducţiune fir II Isvarna - Craiova”

251

23.07.2020

Dispoziție privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna - Craiova”

 

 

96

13.03.2020

Dispoziție privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu COVID–19 (Coronavirus)

71

26.02.2020

Dispoziție privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcţii publice de conducere vacante de director executiv, gradul II al Direcției Juridice, Administrație Locală Secretariat

53

14.02.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară

45

05.02.2020

Dispoziție privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuție de șofer, treapta profesională I, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ

31

22.01.2020

Dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară

Inchide