NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1.

18.04.1992

Se constituie Comisia de Validare a Consiliului Judeţean Dolj.

2.

18.04.1992

Se valideaza alegerea tuturor celor 45 consilieri judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Dolj.

3.

18.04.1992

Consiliul Judeţean Dolj este legal constituit ca urmare a depunerii juramântului consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.

4.

18.04.1992

Se alege in funcţia de presedinte al Consiliului Judetean Dolj, domnul ing. Tudor Radulescu.

5.

18.04.1992

Se alege Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Dolj, formata din 6 membri.

6.

18.04.1992

Se constituie Comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj.

 

7.

 

 23.05.1992

Pentru consilierii judeteni se stabilesc urmatoarele indemnizatii: 15 % din salariul presedintelui pentru participarea la o sedinta a Consiliului judetean; 7 % din salariul presedintelui pentru participarea la o sedinta a comisiei de specialitate; 3 % din salariul presedintelui pentru participarea la o sedinta a Delegatiei Permanente.


8.

28.05.1992

Se aproba Metodologia de includere in programul de investitii  a lucrarilor publice si a Listei cheltuielilor pentru investitii pe anul 1993 cu finantare integrala sau partiala de la buget.

 

9.

 

28.05.1992

Se aproba propunerile de cheltuieli pentru investitii pe anul 1992 cu finantare integrala sau partiala de la buget pe surse si capitole.

10

28.05.1992

Se aproba Regulamentul Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.

11

28.05.1992

Se proba masurile de reducere a poluarii datorate depozitarii neorganizate a deseurilor industriale si a resturilor menajere.

12

28.05.1992

Se aproba Organigrama de Functionare a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.

13

25.06.1992

Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al judetului Dolj, pe anul 1992.

14

25.06.1992

Se aproba masurile pentru inregistrarea, completarea si pastrarea Registrului Agricol la consiliile locale din judetul Dolj.

 

15

 

25.06.1992

Se aproba Masurile pentru apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor si organizarea pazei publice si protectia culturilor in judetul Dolj.

 

16

 

30.07.1992

Se aproba inchirierea celor 163 adaposturi de aparare civila existente in subsolul unor blocuri din municipiul Craiova si comuna Podari de catre RAAFLS Dolj, catre locatarii blocurilor respective sau in lipsa de solicitari, unor unitati comerciale cu contract scris.

17

 

Anulata

 
18

 
30.07.1992

Incepand cu 30.07.1992 operatiunea de punere in posesie asupra terenurilor, va continua numai pentru persoanele care nu au fost puse in posesie pana la aceasta data.

 

19

 

10.09.1992

Se aproba Graficele nr. 1 si 2 a lucrarilor pentru punerea in functiune a surselor de alimentare cu apa a municipiului Craiova din sursele Marica I si Mihaita.

 
20


10.09.1992

Se aproba defalcarea sumei de 800 milioane lei din fondul special constituit din influentele rezultate din reevaluarea stocurilor in vederea realizarii unor investitii.

 

21

 

10.09.1992

Se revoca hotararea nr. 11/28.05.1992 a Consiliului Judetean Dolj, privind  unele masuri de reducere a poluarii si sanctiunile corespunzatoare pentru contraventiile in domeniul mediului inconjurator afectat.

 

 

 

22

 

 

 

10.09.1992

Pentru realizarea perimetrului de regim sever al fiecarui put din sursa de alimentare cu apa Marica I, se aproba o suprafata cu dimensiunile (60 x 30) m, respectiv 1800 mp. pentru o suprafata totala de 81.000 mp. in comuna Teasc.

Pentru realizarea perimetrului de regim sever a puturilor de alimentare cu apa din sursa Mihaita se aproba o suprafata totala de 125.000 mp. constand dintr-o fasie cu dimensiunile de (25 x  5000) m situata in comuna Cotofenii din Dos.

23

10.09.1992

Se aproba masurile de rationalizare a distribuirii combustibilului pentru aragaz catre populatie.

24

12.11.1992

Se aproba procentele de majorare ale impozitelor si taxelor locale ca surse ale bugetului Consiliului Judetean Dolj.

 
25

 
12.11.1992

Se aproba intocmirea studiului privind realizarea Monografiei judetului Dolj de catre colectivul de coordonare constituit conform anexei.

26

12.11.1992

Se repartizeaza membrii Consiliului Judetean Dolj pentru a coordona si sprijinii activitatea consiliilor locale din judet.

27

12.11.1992

Se aproba propunerea de majorare a bugetului local al judetului pe anul 1992 cu suma de 660.626 mii lei.

 

28

 

12.11.1992

Se aproba alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul Consiliului Judetean Dolj catre Inspectoratul de Cultura Dolj, suma ce va fi folosita exclusiv de Ansamblul „Maria Tanase” pentru cheltuielile aferente trimestrului IV/1992.

29

12.11.1992

Se aproba modificarea Programului de investitii pe anul 1992.

30

12.11.1992

Se atribuie ca spatiu Ansamblului „Maria Tanase” imobilul din str. Libertatii nr. 8 (Sala Dinamo) in vederea desfasurarii activitatii cultural-artistice.

31

23.12.1992

Se modifica pct. 3 din anexa la Hotararea nr. 24/1992 urmand sa aiba urmatorul continut: „50 % din impozitul pe cladiri si taxe, asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice, 30 % incepand cu data de 01.01.1993”.

Inchide