NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

25.02.1993

Se suplimenteaza bugetul Consiliului Judetean Dolj pe anul 1992 cu suma de 815.000.000 lei si se repartizeaza pe capitole de cheltuieli ale bugetului local.

2

25.02.1993

Se modifica pct 3 din anexa la Hotararea nr. 24/1992 urmand sa aiba urmatorul continut: „50 % din impozitul pe cladiri si taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice, 30 % incepand cu 1 ianuarie 1993”.

3

25.02.1993

Se adopta contul de incheiere a executiei bugetului local pe anul 1992, conform anexei 1.

4

25.02.1993

Se aproba atribuirea unor denumiri de strazi in municipiul Craiova, conform anexei 1 si schimbarea unor denumiri de strazi, conform anexei 2.

5

25.02.1993

Se aproba alocarea sumei de 2.871.200 lei de la bugetul Consiliului Judetean Dolj, Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj, suma ce va fi folosita pentru refacerea si completarea plantatiei rutiere pe zona drumurilor judetene.

6

25.02.1993

Se stabilesc atributiile care revin consilierilor judeteni in teritoriu, potrivit sarcinilor ce le revin din prevederile art. 59 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala.

7

25.02.1993

Se aproba repartizarea, pe beneficiari, a lucrarilor necesare pentru introducerea gazelor naturale in vederea incalzirii si prepararii hranei in orasul Filiasi.

8

15.04.1993

Se aproba repartizarea pe localitati a cotei de butelii pe anul 1993, conform anexei.

9

15.04.1993

Se elibereaza din Consiliul Imputernicitilor Statului (CIS) de la Cuvantul Libertatii urmatorii membri: Tautu Carmen, Caldaruse si Vilceanu.

10

15.04.1993

Se infiinteaza, incepand cu data de 01.05.1993 Clubul „Copiii Strazii”, institutie in subordinea Consiliului Judetean Dolj.

11

26.05.1993

Se modifica anexa la Hotararea nr. 26/1992 a Consiliului Judetean Dolj in sensul  ca se repartizeaza domnului Botea Ion – consilier judetean -, pentru coordonarea si sprijinirea activitatii Consiliului Local Bailesti, Consiliile Locale: Dragotesti si Dobresti se repartizeaza domnului Pascu Andrei Florian.

12

26.05.1993

Se aproba varianta I a bugetului local al judetului Dolj pe anul 1993.

13

28.06.1993

Incepand cu data de 01.07.1993 se stabileste, pentru consilierii judeteni, indemnizatia de seDE SEDINTA PENTRU PARTICIPAREA LA O SEdinta in procent de 5 % din salariul Presedintelui Consiliului Judetean Dolj.

14

29.07.1993

Se aproba modificarea unor articole din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Dolj.

15

29.07.1993

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Dolj pe anul 1993.

16

29.07.1993

Se aproba procentul de reducere cu 50 % din tariful pentru  tramvai si cu 50 % din tariful abonamentului pe o linie de autobuz, pentru elevi, studenti si pensionari, pe perioada 01.09. – 31.12.1993.

17

29.09.1993

Se valideaza mandatul domnului Mihalcea Ioan, in functia de consilier al Consiliului Judetean Dolj.

18

29.09.1993

Se aproba masurile privind aplicarea H.G. 834/1991 de catre societatile comerciale cu capital de stat din subordinea Consiliului Judetean Dolj.

19

29.09.1993

Se aproba orientarile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica si de amenajare a teritoriului municipal, orasenesti si comunale.

20

29.09.1993

Se aproba protocolul de predare-primire a obiectivului de investitii „Extindere spatii cazare Camin spital bolnavi cronici, municipiul Craiova”, incheiat intre Inspectoratul Teritorial de Stat pentru handicapati si Directia Tehnica.

21

29.09.1993

Se transmite din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman” minicalculatorul CORAL:

22

29.09.1993

Se aproba atribuirea denumirii „Piata Mihai Viteazul” spatiului public, situat in municipiul Craiova.

23

29.09.1993

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu F.P.P. S.C. „T.V. ROM International Bucuresti”, S.C. „SPET” Bucuresti si Administratia Porturilor Dunarene Fluviale Giurgiu, in vederea construirii si exploatarii Punctului de trecere a frontierei

Bechet-Oreahovo.

24

29.09.1993

Se alege ca membru al Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Dolj domnul Firoiu Ion.

25

29.09.1993

Se aproba bugetul local al judetului Dolj, pe anul 1993.

26

29.11.1993

Consiliul Judetean Dolj isi insuseste propunerea de stema a judetului Dolj.

27

29.11.1993

Se aproba redistribuirea pe obiective a cheltuielilor de capital din cadrul  Cap. 621 – Gospodarie comunala si locuinte -.

28

29.11.1993

Se valideaza mandatul domnului Marinescu Nicu in functia de consilier al Consiliului Judetean Dolj.

29

29.11.1993

Se aproba schimbarea denumirii str. Soseaua Ciupercenii Vechi, str. Bateria Mircea, orasul Calafat.

29 bis

29.11.1993

Se aproba suplimentarea fondului de protocol cu suma de 1.000.000 lei prin alocare din fondurile ce vor fi transferate de la bugetul central la bugetul local, in luna decembrie 1993. Aceasta suma va fi cheltuita exclusiv pentru comemorarea eroilor si victimelor Revolutiei din decembrie 1989.

30

10.12.1993

Suma cuvenita unui consilier, urmare participarii la o sedinta va fi de 5 % din salariul Presedintelui Consiliului Judetean Dolj.

31

10.12.1993

Se aproba propunerea de majorare a bugetului local al judetului Dolj, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/1993.

Inchide