NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

24.02.1994

Se valideaza mandatul domnului Bala Ion in functia de consilier al Consiliului Judtean Dolj, incepand cu data de 24.02.1994.

2

24.02.1994

Se aproba Programul principalelor actiuni pe anul 1994 ale Consiliului Judetean Dolj.

3

24.02.1994

Se stabilesc obiectivele de interes public la care este necesara paza prin gardienii publici, potrivit anexei.

4

24.02.1994

Se aproba organigrama de functionare a Consiliului Judetean Dolj.

5

24.02.1994

Se mentine Hotararea nr. 30 /1993 a Consiliului Judetean Dolj privind plata indemnizatiei consilierilor judeteni.

6

05.04.1994

Se numeste in functia de sef Corp Gardieni Publici Dolj, domnul Cotan Petre, incepand cu data de 05.04.1994.

7

05.04.1994

Consiliile comunale, orasenesti si municipiul Craiova, vor reanaliza si dispune de urgenta masuri in vederea organizarii pasunatului pe suprafetele de pasuni (islazuri) ce le detin.

8

23.06.1994

Consiliile locale mentionate in anexa la prezenta hotarare vor lua toate masurile pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor in zonele turistice si de agrement. Termen 15.07.1994.

9

23.06.1994

Pentru buna functionare a campaniei de irigatii in judetul Dolj, in anul curent, S.C. „ELIF” Dolj va organiza exploatarea optima a instalatiilor din administrarea sa si va pune la dispozitie proprietarilor de terenuri apa pentru irigatii, solicitata contra cost, pe baza de contracte ferme.
De asemenea, comisiile orasenesti si locale vor strange aripile de udare.

10

23.06.1994

Agentii economici si institutiile vor desfasura activitatea numai dupa obtinerea avizului Grupului de Pompieri Dolj.
Consiliile locale vor urmari ca pe raza localitatii respective, unitatile existente sa aiba aviz PSI.

11

23.06.1994

Se declara ca lucrari de utilitate publica, lucrarile cuprinse in anexa la prezenta.

12

23.06.1994

Consiliile locale vor solicita Agentiei pentru Supravegherea si Protectia Mediului Craiova evaluarea starii si evolutiei factorilor de mediu inconjurator, aferent localitatii respective.

13

07.07.1994

Se aproba contul de executie al bugetului local al judetului Dolj pe anul 1993.

14

07.07.1994

Se adopta bugetul de venituri si cheltuieli al judetului Dolj pe anul 1994.

15

20.07.1994

Se completeaza comisiile de specialitate constituite prin Hotararea nr. 6/1992 a Consiliului Judetean Dolj.

16

20.07.1994

Se aproba introducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor.

17

20.07.1994

Se aproba procentele de majorare a impozitelor si taxelor din competenta Consiliului Judetean Dolj.

18

15.08.1994

Se atribuie denumirea „Cerat” haltei de cale ferata deschisa intre statiile CFR Segarcea si Portaresti.

19

15.08.1994

Se modifica anexa nr. 1 de la Hotararea nr. 14/1994, conform anexei 1.

20

04.11.1994

Se valideaza mandatul domnului Avram Cezar Gabriel, in functia de consilier al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 04.11.1994.

21

04.11.1994

Se aproba incadrarea in zona de favorabilitate a localitatilor judetului Dolj, conform anexei nr. 1.

22

04.11.1994

Se aproba repartizarea pe capitole a sumelor defalcate, conform anexei nr. 1.

Se aproba repartizarea pe capitole a cheltuielilor pentru investitii si a protectiei sociale a populatiei, conform anexei nr. 2 si a anexelor 6, 6a, a, b, c si d.

23

04.11.1994

Domnul consilier Avram Cezar Gabriel devine membru in comisiile de specialitate nr. 4 si 5 ale Consiliului Judetean Dolj.

24

04.11.1994

Incepand cu data de 04.11.1994 domnul consilier Botea Ion trece de la Comisia nr. 4 la Comisia nr. 3.

25

04.11.1994

Se transforma postul de instructor, gradul II in post de pedagog, fara echivalarea drepturilor salariale la Clubul „Copiii Strazii”.

26

04.11.1994

Pentru protectia si conservarea biodiversitatii cadrului natural al judetului Dolj se aproba categoriile de zone protejate, monumente ale naturii si speci de plante, animale pereclitate, prezentate in anexele 1 – 10.

27

04.11.1994

Se instituie titlul de „Fiu de onoare al Doljului”.

28

04.11.1994

Se atribuie titlul de „Fiu de onoare al Doljului” domnului profesor doctor Nicolae Mateescu Matte, jurist de reputatie internationala.

29

20.12.1994

Se aloca suma de 332.000 lei pentru procurarea pachetelor colindatorilor din cadrul Festivalului de colinde si muzica sacra, Craiova 1994.

30

20.12.1994

Se aproba atribuirea unor denumiri de strazi in municipiul Craiova, conform anexei nr. 1.

31

20.12.1994

Se aproba completarea art. 57 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

32

20.12.1994

Se aproba modificarea anexelor nr. 6, 6a, a, b si c la Hotararea nr. 22/1994, conform anexelor a, b si c.

Inchide