NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

28.02.1995

Se aproba repartizarea unui debit de 5 litri/secunda apa potabila din conducta de aductiune Marica II pentru alimentarea cu apa a satului Prunet, comuna Bratovoiesti, judetul Dolj.

2

28.02.1995

Se aproba inchirierea echipamentului de radio-emisie MOTOROLA pentru activitati privind drumurile judetene si comunale din judetul Dolj, compus din: 1 statie fixa tip Radius M 120; 10 statii portabile tip Radius P 110.

3

28.02.1995

Se aproba darea in folosinta gratuita Regiei Autonome de Apa, Canal, Termoficare Craiova a obiectivelor din sursa Marica I, Marica Nord si Mohaita – etapa I”, pe durata existentei acestora, bunuri apartinand domeniului public al Consiliului Judetean Dolj.

4

28.02.1995

Se aproba atribuirea denumirii de „Nicolae Romanescu” parcului situat in municipiul Craiova, la Est de Str. Romanescu si la Sud de str. Caracal.

5

28.02.1995

Se aproba completarea proiectului de buget pe anul 1995, cu sume pentru finantarea institutiilor de cultura de interes judetean.

6

28.02.1995

Se aproba participarea unei delegatii alcatuita din 12 consilieri pentru o vizita de documentare la Consiliul Judetean Timis.

7

26.04.1995

Se aproba executia bugetara pe anul 1994 a Consiliului Judetean Dolj.

8

26.04.1995

Se aproba bugetul local al Consiliului Judetean Dolj pe anul 1995.

9

27.07.1995

Se aproba schimbarea denumirii str. Doinei din municipiul Craiova, in str. Arh. Dan Nicolae.

10

27.07.1995

Se dau in folosinta gratuita catre Camin spital bolnavi cronici Craiova, pe durata existentei, obiectivele de investitii prevazute la pct. 1 si 2 din tabelul anexa.

Se transmit fara plata, din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea Consiliului Judetean Cosoveni, respectiv Consiliului Local Gighera obiectivele de investitii prevazute la pct. 3 si 4 din tabelul anexa.

Darea in folosinta si transmiterea se vor face pe baza de fise analitice pe obiecte, intre Directia tehnica si Caminul spital bolnavi cronici municipiul Craiova si Consiliile Locale: Cosoveni si Gighera.

11

27.07.1995

Se aproba repartizarea sumei de 800 milioane lei Consiliilor Locale: Bailesti, Salcuta, Farcas, Giubega, Melinesti, Predesti, Terpezita, Breasta si Murgasi conform anexei 1.

Se aproba repartizarea sumei de 200 milioane lei Consiliului Local Bailesti pentru refacerea constructiilor avariate, la un numar de 19 obiective sociale (scoli, gradinite, spitale, casa de cultura, biblioteca, sediul rpimariei).

Se aproba comisiile constituite din reprezentanti ai consiliilor locale si ai Consiliului Judetean Dolj, in vederea stabilirii sumelor reprezentand ajutoare financiare pentru familiile sinistrate in vederea refacerii si repararii gospodariilor distruse, conform anexei nr. 2.

12

27.07.1995

Se revoca din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj, domnul Florea Ionel, incepand cu data de 28.07.1995.

13

21.09.1995

Se aproba repartizarea creditului de 906 milioane lei pentru stocuri de combustibil la centralele termice de zona si de interes local, care furnizeaza agent termic la populatie.

14

21.09.1995

Se aproba rectificarea bugetului judetean pe anul 1995.

15

21.09.1995

Se aproba repartizarea pe consilii locale a sumei de 877.500 mii lei, in vederea platilor ajutorului social.

16

30.11.1995

Se aproba completarea profilului de activitate al „Complexului sali gimnastica recuperatorie” cu activitati sportive, noua denumire a acestuia fiind „Complex sali gimnastica recuperatorie si activitati sportive”.

Se aproba transmiterea fara plata a „Complexului sali gimnastica recuperatorie si activitati sportive” situat in Craiova, b-dul Stirbei Voda, Stadion Central in patrimoniul Universitatii din Craiova.

17

30.11.1995

Incepand cu data de 01.01.1996 Consiliul Local Bechet va beneficia de o redeventa in suma de 6.000 $/luna echivalentul in lei(paritatea leu/$ din ultima zi a lunii de plata) pentru suprafata de 7,39 ha teren concesionata catre Consiliul Judetean Dolj, conform contractului de concesionare nr. 1/1992.

Plata o va face „SPET” Bucuresti in calitate de asociat al Consiliului Judetean Dolj, ambii fiind utilizatorii suprafetei de 7,39 ha teren, pentru Punctul de trecere a frontierei Bechet-Oreahovo.

Contractul de asociere intre Consiliul Judetean Dolj si „SPET” Bucuresti se modifica la Cap. V, pct. 1, din suma de 12.000 $/luna SPET va achita 6.000 $/luna Consiliului Judetean Dolj si 6.000$/luna Consiliului Local Bechet – incepand cu data de 01.01.1996.

18

30.11.1995

Se aproba alocarea sumei de 2.500.000 lei din bugetul Consiliului Judetean Dolj, cap, 69.1. sub.cap. 30.07. pentru cumpararea de cadouri ce vor fi oferite copiiilor cu ocazia aniversarii Revolutiei din Decembrie 1989.

19

30.11.1995

Incepand cu data de 01.01.1996 se stabilesc zonele de fertilitate pentru terenurile agricole aferente localitatilor judetului Dolj, conform anexei.

Hotararea nr. 21/1994 a Consiliului Judetean Dolj isi inceteaza aplicabilitatea.

20

30.11.1995

Se aproba transmiterea fara plata a retelelor de distribuire a apei pentru alimentarea localitatilor: Izvarna, Costeni, Celei si Racoti ce compun comuna Tismana, din patrimoniul Consiliului Judetean Dolj in patrimoniul Consiliului Local Tismana.

21

30.11.1995

Se aproba repartizarea sumei de 63.250 mii lei de la Consiliul Judetean Dolj la urmatoarele consilii locale: Bratovoiesti 13.250 mii lei, Ostroveni 20.000 mii lei si Grecesti 30.000 mii lei.

22

22.12.1995

Se suplimenteaza cu 1.500.000 lei suma alocata din bugetul Consiliului Judetean Dolj, cap. 69.1. subcap.30.07 pentru cumpararea cadourilor.

Prezenta hotarare completeaza Hotararea nr. 18/1995 a Consiliului Judetean Dolj.

Inchide