NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

11.04.1996

Se aproba transmiterea fara plata a drumului amenajat, sat Braniste, comuna Podari, judetul Dolj din patrimoniul Consiliului Judetean Dolj, in patrimoniul Consiliului Local Podari.
Caracteristicile drumului sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare.
Predarea-primirea obiectivului de la art.1. se va face pe baza de protocol intre cele doua parti, din momentul predarii, bunul va fi scazut din evidenta contabila a Consiliului Judetean Dolj, fiind luat in evidenta contabila a Consiliului Local Podari.

2

11.04.1996

Se aproba contul anual de executie al bugetului local al judetului Dolj, pe anul 1995, conform anexei 1.
Se aproba contul anual de executie al bugetului Consiliului Judetean Dolj pe anul 1995, conform anexelor 2 si 3.

3

11.04.1996

Se aproba contul de executie al fondului de tezaur judetean pe anul 1995, conform anexei 1.

4

11.04.1996

Se aproba „Calendarul de lucru al Consiliului Judetean Dolj pe anul 1996”.
Valorile prevazute la fiecare obiectiv sunt cu titlu informativ, ele vor fi aprobate cu ocazia aprobarii bugetului Consiliului Judetean Dolj pe anul 1996.

5

11.04.1996

Se aproba „Lista lucrarilor de investitii in continuare pe anul 1996”.

6

11.04.1996

Se aproba schimbarea denumirii Str. Mesteacanului din municipiul Craiova in str. Corneliu Coposu.
Se aproba schimbarea denumirii Str. Abatorului din municipiul Craiova – Bariera Valcii  in str. Alunului.
Se aproba schimbarea denumirii Str. Soseaua Caracal Aleea IAS Banu Maracine din municipiul Craiova in Aleea Agroind Craiova.
Se aproba corectarea pozitiei Str. Traian Lalescu din careul N 9, conform Hotararii nr. 4/1993 in careurile 0.9. – P.7.

7

30.05.1996

Se aproba bugetul judetului Dolj pe anul 1996 in valoare de 107.824.612 mii lei.

8

30.05.1996

Se aproba bugetul local al Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 si 2.
Se aproba cheltuielile efectuate din bugetul local al judetului Dolj in suma de 441.153 mii lei, pentru institutiile de cultura de interes judetean trecute in subordinea Ministerului Culturii, conform anexei nr. 3.

9

22.06.1996

Se constituie comisia de validare a mandatelor consilierilor alesi in Consiliul judetean Dolj.
Comisia isi va desfasura activitatea pe toata durata mandatului consiliului judetean, conform competentelor stabilite de lege.

10

22.06.1996

Se valideaza mandatele a 43 de consilieri alesi si a 2 consilieri supleanti, conform anexei la prezenta hotarare.

11

22.06.1996

Consiliul Judetean Dolj este legal constituit ca urmare a depunerii juramantului de catre cei 45 de consilieri prezenti la sedinta de constituire.

12

22.06.1996

Se alege in functia de Presedinte al Consiliului Judetean Dolj domnul ing. Voiculescu Ion.

13

22.06.1996

Se alege in functia de Vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj domnul ing. Radulescu Tudor.
Se alege in functia de Vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj domnul ec. Cioboiu Adrian.

14

22.06.1996

Se alege Delegatia permanenta a Consiliului Judetean Dolj, formata din 6 membri (la care se adauga de drept: presedintele si cei doi vicepresedinti).

15

02.07.1996

Presedintele Consiliului Judtean Dolj, pe langa atributiile stabilite expres de Legea nr. 69/1991, art. 71 este imputernicit sa indeplineasca si alte atributii (enumerare).
Prezentele atributii vor fi incluse in Regulamentul de functionare al Consiliului Judetean Dolj.
Directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Dolj vor fundamenta proiectele de dispozitii, le vor prezenta pentru avizare comisiilor de specialitate, apoi pentru emitere Presedintelui cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului de 30 de zile.

16

02.07.1996

Se repartizeaza consilierii Consiliului Judetean Dolj pe localitatile prevazute in anexa.
Consilierii vor sprijini si indruma ctivitatea comisiilor locale din localitatile respective, informand despre aceasta consiliul judetean.

17

02.07.1996

Se aproba Regulamentul de functionare al Consiliului Judetean Dolj.

18

14.08.1996

Se aproba Organigrama si numarul de personal din aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj.

19

14.08.1996

Se aproba repartizarea profitului net al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj pe anul 1995, in structura prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

20

14.08.1996

Se aproba Studiile de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenti, prevazute in tabelul anexa la prezenta hotarare.

21

14.08.1996

Se aproba reorganizarea  Comisiei judetene pentru amenajarea teritoriului si urbanism, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.

22

14.08.1996

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 632,18 mp pentru S.C. ASCENSORUL S.A. Craiova, judetul Dolj.

23

14.08.1996

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 33.119,92 mp pentru S.C. TRANSOLTENIA S.A. Craiova, judetul Dolj, din care 20,42 mp in cota individa cu statul, administrator Grup Scolar Industrial Traian Demetrescu.

24

14.08.1996

Se aproba emiterea autorizatiilor de construire pentru lucrarile cu valoare de peste 100 milioane lei, nominalizate in anexa la prezenta hotarare.

25

14.08.1996

Se aproba Planul de amenajare  a teritoriului zonal Craiova-Cetate, pentru L.E.A. 220 Kv.

26

14.08.1996

Se mentin prevederile Hotararii nr. 17/1996 a Consiliului Judetean Dolj privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Judetean Dolj (inclusiv art. 76), acestea fiind in conformitate cu prevederile legale.

27

14.08.1996

Consiliul Judetean Dolj va participa ca organizator, impreuna cu Consiliul Local  Bechet, al Festivalului International de Folclor, se ce va desfasura la Bechet in data de 15.08.1996.
In vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii Festivalului International de Folclor, se aproba alocarea sumei de 3.000.000 din fondurile de protocol.

28

14.08.1996

Se aproba schimbarea solutiei tehnice din „canal deschis” in „canal casetat inchis”, la lucrarile de amenajare a canalului colector Craiovita din municipiul Craiova pe tronsonul B-dul Mures-Pod Moara Romanesti.

29

23.09.1996

Se infiinteaza „Camin-atelier pentru tinerii peste 18 ani cu deficiente minore”, cu sediul in Corlate, judetul Dolj.

30

23.09.1996

Se aproba emiterea autorizatiilor de construire pentru lucrarile cu valoare de peste 100 milioane lei, prevazute in anexa.

31

23.09.1996

Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 1996.

32

23.09.1996

Se aproba rectificarea bugetului Consiliului Judetean Dolj si bugetul propriu al Consiliului Judetean Dolj pe anul 1996.

33

23.09.1996

Se aproba Studiile de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici din anexa.

34

23.09.1996

Se aproba Studiul de fezabilitate „Reparatie capitala imobil str. Rasinari nr. 33 Craiova, in valoare de 191.857.783 lei”.

35

23.09.1996

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj ca partener, alaturi de Directia Muncii, Camin-spital bolnavi cronici Craiova, The European House Danemarca, la proiectul „Ingineria formativa in domeniul serviciilor sociale”.

36

23.09.1996

Se aproba schimbarea denumirii „Teatrului Liric Craiova” in „Teatrul de Opera si Opereta Craiova”.

37

23.09.1996

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj pe anul 1996, in structura prevazuta in anexa.

38

23.09.1996

Se aproba schimbarea destinatiei blocului S 200 din „Centru de afaceri” in „spatii pentru invatamant universitar, activitati ale administratiei publice, social culturale”.
Consiliul Judetean Dolj se asociaza cu Universitatea din Craiova in vederea finalizarii blocului S 200 Craiova, Calea Bucuresti.

39

23.09.1996

Se aproba eliberarea de autorizatii de construire a unor obiective, cu o valoare de peste 100 milioane lei.

40

21.11.1996

Se aproba recomandarea unor masuri in vederea imbunatatirii activitatilor de gospodarie comunala in localitatile judetului Dolj.

41

21.11.1996

Se aproba Statele de functii pe anul 1996 pentru Teatrul de Opera si Opereta, Teatrul de Papusi si Scoala Populara de Arta.
Se aproba Statul de functii pentru Filarmonica Oltenia, cu incadrarea in prevederile legale, respectiv 38 de posturi la gradul profesional I si 38 posturi la gradul profesional II, precum si cu incadrarea in fondul de salarii corespunzator.

42

21.11.1996

Se reorganizeaza Consiliul tehnico-economic de pe langa Consiliul Judetean Dolj, in componenta din Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

43

21.11.1996

Se aproba devizul general recalculat al obiectivului de investitii „Locuinte  cartier 1 Mai, VI D 1”, cu indicatorii tehnico-economici din tabelul anexa la prezenta.

44

21.11.1996

Se aproba Studiul de prefezabilitate „Amenajare prin casetare a canalului pluvial Craiovita-Tronson descarcator str. Mures-limita intravilan Sud Craiova”.

45

21.11.1996

Se aproba alocarea sumei de 6 milioane lei din bugetul Consiliului Judetean Dolj Cap. 5102.20 subcap. 30.07. „Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale”, pentru  actiuni ocazionate de Comemorarea Revolutiei din Decembrie 1989 si a sarbatorilor de iarna.

46

21.11.1996

Se aproba retehnologizarea obiectivului de investitii „Statie de epurare si canal colector in municipiul Craiova”.
Se aproba compensarea valorica intre valorile devizelor pe obiect in cadrul devizului general aprobat in preturi HG 449/1990, conform anexei 1.

47

21.11.1996

Se aproba atribuirea denumirii de „Piata Ierusalim” spatiului public determinat de fronturile blocurilor 2 B, 2 A, 7, 8 A, 6, 4 si Banca Ion Tiriac, la intersectia strazilor Madona Dudu si Felix Aderca din municipiul Craiova.

48

21.11.1996

Se aproba schimbarea solutiei tehnice prin inlocuirea conductei de beton tip SENTAB cu conducta PVC armat cu fibra de sticla, la realizarea tronsoanelor de aductiune II, VII, VIII ale obiectivului de investiii „Alimentare cu apa a municipiului Craiova, din sursa Izvarna, etapa III, urgenta II”.
Aprovizionarea conductelor se va face prin licitatie publica organizata de beneficiarul investitiei.
Se aproba compensarea valorica in cadrul devizului general aprobat in preturi HG 449/1990, conform anexei la prezenta.

49

23.12.1996

Se valideaza mandatul de consilier al domnului Petrescu Sterie.
Se valideaza mandatul de consilier al domnului Nistor Constantin.
Domnul Petrescu Sterie se coopteaza in comisiile de specialitate nr. 3 si 5.
Domnul Nistor Constantin se coopteaza in comisiile de specialitate nr. 2 si 3.

50

23.12.1996

Se aproba schimbarea denumirii Str. Grivita Rosie din orasul Filiasi in Str. Corneliu Coposu.

51

23.12.1996

Se aproba emiterea autorizatiilor de construire a „Bateriei de cinci uscatoare duble de tutun la sectia Dabuleni” a  Fabricii de fermentare a tutunului Dolj.

Inchide