NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

27.02.1997

Se aproba „Programul de activitati al Consiliului Judetean Dolj pe anul 1997”, conform anexelor 1-20.

Derularea efectiva a activitatilor din prezentul program, in  ce priveste lucrarile noi se va face numai dupa aprobarea bugetului judetean pe anul 1997.

2

27.02.1997

Se aproba contul de executie al bugetului propriu al judetului Dolj pe anul  1996, conform anexelor 1 si 2.

3

27.02.1997

Se aproba modificarea Organigramei Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.

4

27.02.1997

Se aproba reactualizarea valorilor la devizul general al obiectivului de investitii „Retea distributie gaze naturale pentru incalzirea gospodariilor populatiei si preparare hrana la bucatarii, oras Filiasi”, in valoare totala de 4.182.000 mii lei, din care pe surse de finantare: total deviz general 4.181.297,9;” ROMGAZ” Medias total 1.340.151,1; C + M 1.307.649,3; Consiliul Judetean Dolj total 2.841.146,8; C + M 2.618.085,8.
Reactualizarea are in vedere nivelul inflatiei.

5

27.02.1997

Se aproba valorile reactualizate ale studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investitii, anexa.

6

27.02.1997

Se constata incetarea mandatului de consilier al lui Miala Ion, in urma decesului.
Se valideaza mandatul de consilier al doamnei Dobrescu Maria Antoaneta din partea P.D.S.R.

7

27.02.1997

Domnul Beldiman Dimitrie Vladimir se alege ca membru in Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Dolj.
Prin prezenta se modifica Hotararea nr. 14/1996 a Consiliului Judetean Dolj privind componenta Delegatiei permanente.

8

27.02.1997

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj, prevazut in anexa.

9

27.02.1997

Se aproba Organigrama si Statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici Dolj, conform anelor 1 si 2.

10

27.02.1997

Se confirma in functie directorii institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1.
Se aproba componenta Consiliilor de administratie din cadrul institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 2.

11

27.02.1997

Incepand cu data de 01.01.1997 pe functia de director  al Teatrului de Papusi Craiova, se numeste cu delegatie domnul Gregorian Eustatiu.
Prevederile art. 1 inceteaza la data ocuparii postului, pe baza de concurs.

12

27.02.1997

Incepand cu data de 01.03.1997 domnul Berceanu Patrel se numeste in functia de director al Teatrului de Papusi Craiova, prin cumul de functii, cu un salariu de baza de 721.760 lei, corespunzator functiei de executie de consultant artistic, gradul profesional I, gradatia 1 si o indemnizatie de conducere de 116.200 lei.

13

27.02.1997

Se aproba Organigrama si Statul de functii pentru Centrul de primire minori Craiova, conform anexelor 1 si 2.

14

30.04.1997

Se aproba repartizarea profitului net al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj pe anul 1996, in structura prevazuta in anexa.

15

30.04.1997

Incepand cu data de 01.04.1997 domnul Cotan Petre Mircea incadrat in functia de sef Corp Gardieni Publici, trece de la gradatia 3 la gradatia 4, corespunzator functiei de specialist I A.
Incepand cu data de 01.04.1997 se acorda salariul de merit domnului Cotan Petre Mircea - seful Corpului Gardienilor Publici Dolj in procent de 15 % aplicat la salariul de baza corespunzator functiei de sxecutie de  de specialitate I A.

16

30.04.1997

Se aproba transformarea posturilor de asistenti sociali, nivel studii medii din  cadrul Biroului asistenti sociali, in asistenti sociali-studii postliceale.

17

30.04.1997

Se aproba contul de executie al fondului de tezaur judetean pe anul 1996, conform anexelor 1 si 2.

18

30.04.1997

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a  dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata totala de de 5.841,775 mp situate in orasul Bailesti, din care 5.734,975 mp suprafata exclusiva si 106,800 mp suprafata in cota indiviza cu locatarii blocurilor de locuit, la parterul carora se afla aceste spatii comerciale, pentru S.C. „ORIZONT” S.A. Bailesti.

19

30.04.1997

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a  dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata de 1.747,06 mp pentru S.C. „Prestari in constructii si instalatii” S.A. Craiova, judetul Dolj.

20

30.04.1997

Se aproba emiterea autorizatiilor de construire pentru lucrarile prevazute in anexa.

21

30.04.1997

Se aproba Contractul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului Bucuresti, avand ca  obiect imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a municipiului Craiova.
Prezentul contract se deruleaza cu asistenta tehnic-financiara din partea Guvernului danez, care este reprezentat de firma RAMBOLL – Danemarca.

22b

30.04.1997

Se aproba atribuirea unor denumiri de strazi in satul Poiana Mare, comuna Poiana Mare, anexa 1.
Se aproba atribuirea unor denumiri de strazi in satul Tunarii Noi, comuna Poiana Mare, anexa 2.
Se aproba atribuirea unor denumiri de strazi in satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, anexa 3.

22

30.04.1997

Se aproba scoaterea la licitatie publica a spatiilor comerciale prezentate in anexa.

23

27.05.1997

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj, conform anexelor 1, 2 si 3.

24

27.05.1997

Se aproba  Statele de functii pe anul 1997 pentru Biblioteca Judeteana, Muzeul de Arta, Muzeul Olteniei, Clubul „Copiii Strazii”, Centrul de Minori si Scoala de Arta, conform anexei la prezenta.
Se aproba Statele de functii si pentru celelalte institutii de cultura din subordinea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.

25

27.05.1997

Se aproba folosirea sumei de 3.776.756 mii lei ce reprezinta 50 % din fondul de tezaur judetean existent la data de 31.12.1996, pentru obiectivele de investitii din raza teritoriala a judetului Dolj, conform anexei 1.

26

27.05.1997

Se aproba emiterea autorizatiei de construire la obiectivul „Sediu uscatorie tutun, casa pompelor si utilitati aferente”, in incinta Statiunii de Cercetare pentru Cultura si Industrializarea Tutunului Bucuresti, situata in comuna Malu Mare, judetul Dolj.

27

27.05.1997

Se aproba schimbarea denumirilor strazilor si aleilor din municipiul Craiova, conform anexei. 1.
Se aproba atribuirea de denumiri la strazi din municipiul Craiova, conform anexei 2.
Se aproba ca urmatoarele strazi sa nu mai aiba denumiri, ele fiind incluse in strazi cu denumiri noi, conform anexei 3.

28

27.05.1997

Se aproba Programul de impietruire de drumuri de pamant din fondul special  suplimentar al drumurilor publice constituit conform Legii nr. 118/1996 conform anexelor 1 si 2.

29

27.05.1997

Se instituie taxa pentru emiterea avizului de specialitate de protectie civila in constructii.

30

27.05.1997

Se aproba repartizarea sumelor defalcate pe unitati administrativ-teritoriale in valoare totala de 124.389.000 mii lei a trabsferurilor din bugetul de stat pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei si pentru lucrari de investitii in valoare totala de 59.601.000 mii lei, conform anexei 1.

31

27.05.1997

Se aproba bugetul propriu judetean pe anul 1997, conform anexelor 1, 1 a si 2.

32

03.07.1997

Se aproba infiintarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului  Dolj incepand cu data de 01.08.1997.
Se aproba Organigrama si Statul de functii al directiei.

33

03.07.1997

Se aproba constituirea Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj.
Se stabileste indemnizatia de sedinta  10 % lunar din salariul secretarului Consiliului Judetean Dolj pentru presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei.

34

03.07.1997

Se aproba transformarea postului de supraveghetor I studii medii, pozitia 43, in post de conservator gradul II studii superioare la Muzeul de Arta.

35

03.07.1997

Se aproba aderarea Consiliului Judetean Dolj la Adunarea Regiunilor Europene in calitate de membru.
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Dolj sa intocmeasca toate documentele de aderare si sa faca demersuri in vederea obtinerii calitatii de membru.
Se aproba plata taxei de aderare, cotizatiei de membru in suma de 55 milioane lei.
Pentru intocmirea documentelor, presedintele va fi sprijinit de un colectiv de consilieri prevazuti in anexa.

36

03.07.1997

Se confirma in functie directorii institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Dolj conform anexei 1.
Se aproba componenta consiliilor de administratie din cadrul institutiilor de cultura.
Se elibereaza din functia de director al Muzeului Olteniei domnul Nastase Adrian, incepand cu data de 15.07.1997.

37

04.09.1997

Incepand cu data de 04.09.1997 se numeste in functia de director al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj doamna Popescu Aurora Luminita, cu un salariu de baza de 561.100 lei, corespunzator functiei de executie de inspector specialitate gradul I A, gradatia 1 si o indemnizatie de conducere de 148.000 lei.

38

04.09.1997

Se aproba bugetul Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incepand cu data de 01.09.1997, conform anexei.

39

04.09.1997

Se aproba repartizarea sumelor defalcate in valoare de 5.526.000 mii lei si a transferului de la bugetul de stat pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei in valoare de 7.646.000 mii lei, conform anexei 1.

40

04.09.1997

Se aproba bugetul propriu judetean pe anul 1997 conform anexelor 1, 2 a si 2 b.

41

04.09.1997

Se aproba Organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 si 2.
Se aproba Organigrama pentru personalul din cadrul Sectorului Servicii Publice, conform anexei 3.
Se aproba Statul de functii pentru personalul din cadrul Sectorului Servicii Publice conform anexei 4.

42

04.09.1997

Se aproba modificarea unor posturi vacante prevazute in Statul de functii al Muzeului Olteniei.

43

04.09.1997

Se aproba Programul de reorganizare al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj, conform anexei 1.

44

04.09.1997

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al R.A. „Aeroportul” Craiova, conform anexei 1.

45

04.09.1997

Se aproba Programul de reorganizare al R.A. „Aeroportul” Craiova, conform anexei 1.

46

04.09.1997

Se aproba Organigrama si Statul de functii pentru R.A. „Aeroportul” Craiova, conform anexelor 1 si 2.

47

04.09.1997

Se aproba  Consiliul de administratie al R.A. „Aeroportul” Craiova, in componenta prevazuta in anexa 1.

48

04.09.1997

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. „Aeroportul” Craiova, conform anexei 1.

49

04.09.1997

Incepand cu data de 01.09.1997 domnul Jianu George se numeste in functia de director general al R.A. „Aeroportul” Craiova, cu un salariu de baza de 752.700 lei, corespunzator functiei de executie de inspector specialitate gradul I A, gradatia 1 si o indemnizatie de conducere de 142.900 lei.

50

04.09.1997

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Complexului „Cetate” din comuna Cetate, judetul Dolj, anexa la prezenta hotarare.
Se stabileste tariful de 20.000 lei/persoana/zi pentru prestari servicii turism.
Programul de functionare, stabilirea si urmarirea acestuia cade in sarcina Serviciului administrativ al Consiliului Judetean Dolj, care va prezenta conducerii institutiei, lunar, situatia incasarilor si a altor probleme privind desfasurarea activitatii la Complexul „Cetate”.

51

04.09.1997

Se accepta donatia Guvernului danez, in valoare de 6.820.000 coroane daneze.

Donatia Guvernului danez va beneficia de prevederile legale privind  taxele vamale si T.V.A.-ul.

52

04.09.1997

Se aproba scoaterea la vanzare prin licitatie publica a spatiilor comerciale repartizate persoanelor fizice si juridice, conform H.G. nr. 441/1991.

53

04.09.1997

Se aproba Studiul de prefezabilitate „Modernizare C.T. si rearondare consumatori in orasul Bailesti”.

54

04.09.1997

Se aproba Studiul de prefezabilitate „Modernizare alimentare cu apa si extinderea retelei de distributie in orasul Filiasi”.

55

04.09.1997

Se aproba Studiul de prefezabilitate „Alimentare cu apa a municipiului Craiova din sursa Strehaia-Arginesti”.

56

04.09.1997

Se aproba transferul fara plata a unor mijloace fixe si obiecte de inventar la Inspectoratul de Politie Dolj (anexa 1), Filarmonica Oltenia (anexa 2), U.M. 01083 (anexa 3).

57

04.09.1997

Se aproba cota de benzina lunara de 300 litri pentru fiecare autoturism existent in dotarea Consiliului Judetean Dolj.

58

30.10.1997

Se modifica denumirea  „Directiei Coordonare, Administratie Locala „ in „Directia Contencios Juridic, Coordonare Administratie Locala”.

59

30.10.1997

Se modifica art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 24/1997, care va avea urmatorul continut:
„Se aproba Statele de functii pentru Teatrul de Opera si Opereta, Filarmonica de Stat Oltenia, Teatrul de Papusi, Centrul Creatiei Populare si Ansamblul „Maria Tanase.”
Se aproba transformarea postului de administrator II, studii medii prevazut in statul de functii al Ansamblului „Maria Tanase” la poz. 49, in referent III – studii superioare.

60

30.10.1997

Se aproba privatizarea urmatoarelor societati comerciale: S.C. „Multiprest Service” S.A. Craiova; S.C. „CM 1” S.A si S.C. „Sucpi” S.A. Craiova.
Actiunea de privatizare se va desfasura prin intermediul Fondului Proprietatii de Stat.

61

30.10.1997

Incepand cu data de 01.11.1997 domnul Jianu George – director general al R.A. „Aeroportul” Craiova, incadrat in functia de executie de inspector specialitate gradul I A, trece de la gradatia 1 la gradatia 2 cu un salariu de baza de 1.005.000 lei si o indemnizatie de conducere de 198.800 lei.

62

30.10.1997

Incepand cu data de 01.11.1997 domnul Dutescu Mihai – se numeste in functia de director al Muzeului Oltenia, cu un salariu de baza de 839.930 lei corespunzator functiei de executie de muzeograf, gradul profesional I A, gradatia 1 si o indemnizatie de conducere de 161.600 lei.

63

30.10.1997

Se reorganizeaza Consiliul de administratie la Clubul „Copiii Strazii” in componenta prevazuta in anexa la prezenta.

64

30.10.1997

Se aproba valorile reclaculate ale devizelor generale pentru obiectivele de investitii aflate in curs de executie, conform anexei.

65

30.10.1997

Se aproba situatia privind necesarul de locuinte si Programul Consiliului Judetean Dolj de reactualizare al acestora, conform anexei.

66

30.10.1997

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru Protectia Copilului, incepand cu data de 01.10.1997, conform anexei 1.
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incepand cu data de 01.10.1997, conform anexei 2.

67

30.10.1997

Se aproba transmiterea fara plata din patrimoniul Consiliului Judetean Dolj catre Primaria Sopot a unor obiecte de inventar si mijloace fixe, conform anexei.

68

30.10.1997

Se aproba Programul de impietruire a drumurilor comunale si sporirea capacitatii de circulatie, conform capitolelor A, B, C si D din anexa.
Alocarea sumelor pentru fiecare pozitie din anexa  va fi corelata cu sumele ce vor fi alocate de Ministerul Transporturilor.

69

30.10.1997

Se aproba transmiterea fara plata de la Consiliul Judetean Dolj la Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, a fondului de carte, conform anexei (922 volume).

70

30.10.1997

Incepand cu data de 01.10.1997 se stabileste ca baza de calcul a salariilor personalului din aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj, suma de 600.000 lei, corespunzator coeficientului de ierarhizare egal cu 1,00 (neindexat).
Se modifica Statul de functii privind salarizarea personalului din cadrul aparatului Consiliului Judetean Dolj, valabil cu data de 01.10.1997, anexa 1.
Salariile prevazute in anexa 1 se vor modifica corespunzator indexarilor acordate de Guvern.
Fondurile necesare asigurarii salariilor se asigura prin depasirea veniturilor proprii prevazute in bugetul Consiliului Judetean Dolj pe anul 1997.

71

30.10.1997

Se aproba Conventia de colaborare cu Departamentul pentru Protectia Copilului de pe langa Guvernul Romaniei si Actul aditional (anexe ale prezentei hotarari).

72

04.12.1997

Se aproba repartizarea sumelor defalcate pe unitati administrativ-teritoriale in valoare de 2.741.000 mii lei, conform O.G. nr. 77/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe acest an, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

73

04.12.1997

Se aproba bugetul propriu judetean rectificat pe anul 1997, conform anexelor 1, 2 a si 3 b la prezenta.

74

04.12.1997

Se aproba Programul de lucrari pe anul 1998 – lucrari de intretinere si reparatii drumuri judetene, conform anexei.

75

04.12.1997

Se aproba Programul pe anul 1997 - lucrari de intretinere si reparatii poduri amplasate pe drumurile judetene si comunale, conform anexei.

76

04.12.1997

Se aproba alocarea sumei de 20.795.000 lei pentru actiunile ocazionate de aniversarea zilei de „1 Decembrie”, comemorarea Revolutiei din Decembrie 1989 si sarbatorile de iarna.

77

04.12.1997

Se aproba Programul privind pietruirea drumurilor comunale de pamant si sporirea capacitatii de circulatie a unor drumuri pietruite, pe anul 1998, conform anexei 1 si Subprogramul privind pietruirea drumurilor comunale, conform anexei 2.

78

04.12.1997

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie amplasate in blocuri de locuinte, la valoarea maxima, conform anexei.
Vanzarea spatiilor se va face prin contract de vanzare-cumparare al carui cadru legal va fi aprobat de Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Dolj.

79

04.12.1997

Se aproba privatizarea urmatoarelor societati comerciale: S.C. „ASTRA” S.A. CRAIOVA, S.C. „ORIZONT” S.A. BAILESTI.
Actiunea de privatizare se va desfasura prin intermediul F.P.S.

80

04.12.1997

Se aproba inlocuirea domnului Ristea Adinel din componenta Consiliului de administratie al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, cu doamna Cimpureanu Maria – sef birou la Consiliul Judetean Dolj.

81

04.12.1997

Incepand cu data de01.11.1997 doamna Popescu Luminita Aurora – director al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incadrata in functia de executie de inspector specialitate gradul I A, trece de la gradatia 1 la 2, cu un salariu de baza de 753.700 lei si o indemnizatie de conducere de 194.100 lei.

82

04.12.1997

Se modifica Hotararea nr. 70/1997 prin eliminarea art. 4.
Salariile stabilite conform Hotararii nr. 70/1997 se vor majora prin hotararea Consiliului Judetean Dolj tinand cont si de indexarile salariale adoptate prin hotarari de Guvern.
Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 70/1997 raman neschimbate.

83

04.12.1997

Incepand cu data de 01.12.1997 se majoreaza salariile personalului Sectorului Servicii Publice Dolj, aplicandu-se coeficientul de ierarhizare 1, valoarea de 684.000 lei.
Majorarea salariilor se va incadra in prevederile bugetului aprobat pentru anul 1997.
Salariile stabilite conform prezentei hotarari se vor putea majora prin hotarare a Consiliului Judetean Dolj, tinand seama si de indexarile adoptate prin hotarari de guvern.

84

23.12.1997

Se aproba Programul de reorganizare al Sectorului Servicii Publice Dolj de pe langa Consiliul Judetean Dolj in societate comerciala, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Inchide