NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

 
16.01.1998

       Se aproba repartizarea in cadrul bugetului pe anul 1997 a sumei de 1.800.000 mii lei din transfer bugetar de stat pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei, Consiliului  municipal Craiova.

2


16.01.1998

       Se stabilesc taxele pentru vizitarea muzeelor, eliberarea avizelor de specialitate de protectie civila in constructii, eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor, conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

3

 


16.01.1998

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului situat in Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4 in suprafata de 7.329,74 mp cu militele teritoriale la Nord: S.C. „SICO” S.A. Craiova, F.R.E. Craiova si Primaria Craiova; la Est: Liceul „Elena Cuza” Craiova si Liceul „Nicolae Balcescu” Craiova; La Vest: U.P.P.S. Pelendava Craiova si Directia Agricola Craiova si ca drept de proprietate indiviza cu Editura „Scrisul Romanesc” Craiova pentru suprafata de teren de 254,97 mp in cota de ½ pentru fiecare parte, pentru S.C. „Marconf” S.A. Craiova.

4

16.01.1998

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata totala exclusiva de 4.873,57 mp pentru S.C.  „Intretinere si Reparatii Fond Locativ” S.A. Craiova, judetul Dolj.

5

03.02.1998

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Comisiile Adunarii Regiunilor Europene, conform anexei.

6

20.02.1998

Se aproba Statul de functii, organigrama si numarul de personal al Consiliului Judetean Dolj pe anul 1998.

7

20.02.1998

Se aproba contul de executie al bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 1997, conform anexelor 1 si 2.

8

20.02.1998

Se aproba contul de executie al fondului de tezaur judetean pe anul 1997, conform anexelor 1, 2, 3 si 4.

9

20.02.1998

Incepand cu data de 01.03.1998 se retrage delegarea de competenta pentru eliberarea autorizatiilor privind libera initiativa data in favoarea Consiliului municipal Craiova.

Carnetele cu autorizatii neutilizate pana la aceasta data vor fi restituite  la Consiliul Judetean Dolj.

10

20.02.1998

Se aproba Studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investitii prevazute in anexa 1,

11

20.02.1998

Se aproba valorile recalculate ale devizelor generale pentru obiectivele de investitii aflate in curs de executie, conform anexei.

12

20.02.1998

Se aproba norma de venit pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei 1.

13

20.02.1998

Se aproba impozitul forfetar trimestrial pe categorii de localitati din mediul urban si rural, conform anexei 1.

14

20.02.1998

Se modifica anexa 1 a Hotararii nr. 2/1998 conform anexei la prezenta.

15

20.02.1998

Se transmite fara plata blocul cu 8 apartamente situat in comuna Ostroveni la Stadiul fizic existent (structura parter), de la CJD – Sector Servicii Publice, la Consiliul Local Ostroveni, conform anexei 1.

Spatiile cu alta destinatie, de la parterul blocului, raman in proprietatea Deferalcoop.

16

20.02.1998

Se transmite, fara plata, blocul cu 6 apartamente, situat in comuna Calopar la stadiul fizic existent (structura parter), de la CJD – Sector Servicii Publice la Consiliul Local Calopar, conform anexei 1.

Spatiile cu alta destinatie de la parterul blocului raman proprietatea Federalcoop.

17

20.02.1998

Se aproba Statul de functii pentru Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incepand cu data de 01.02.1998, conform anexei.

18

20.02.1998

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pentru S.C. „SUCPI” S.A. Craiova, in suprafata totala de 128.041 mp din care 17.397,85 mp cota indiviza cu S.C. „GISA” S.A. Craiova.

19

20.02.1998

Se aproba transmiterea fara plata de la CJD la Consiliul Municipal Craiova a bunurilor prevazute in anexa 1.

20

09.04.1998

Se aproba bilantul contabil pe anual 1997 al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj conform anexei 1.
Se aproba repartizarea profitului net al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj pe anul 1997, conform anexei 2.

21

09.04.1998

Se aproba esalonarea la plata pe durata a 6 luni, incepand cu data de 15.05.1998 a cotei de 50 % din profitul net aferent anului 1997, in suma de 945.745 mii lei, datorat bugetului local de catre Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Dolj, conform anexei.
Se aproba scutirea de plata majorarilor de intarziere pe perioada esalonata.
Prezenta hotarare produce efecte dupa obtinerea avizului Ministerului de Finante.

22

09.04.1998

Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere al R.A. „Aeroportul” Craiova pe anul 1997, conform anexei.

23

09.04.1998

Incepand cu data de 01.05.1998 se infiinteaza Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj, persoana juridica romana, prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj.
Sediul societatii comerciale este in Craiova, str. Drumul Jiului nr. 10, judetul Dolj.
Societatea comerciala se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1.

24

09.04.1998

Se aproba Studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investitii prevazute in anexa.

25

09.04.1998

Se propun pentru clasare drumurile comunale si de exploatare din judet, in categoria drumurilor judetene si respectiv comunale, conform anexelor 1 si 2.
Directia tehnica va intocmi documentatia necesara, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 851/1997 si o va inainta la Guvern.

26

09.04.1998

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, in suprafata totala de 53.425,540 mp din care 140,436 mp cota indiviza cu S.C. „Comat” S.A. Craiova, pentru S.C. „Commechim” S.A. Craiova.
Pe baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, S.C. „Commechim” S.A. Craiova va achita catre F.P.S. contravaloarea terenului prevazut la art. 1.

27

09.04.1998

Contractul de asociere cu S.C. „SPET” S.A. Bucuresti privind punctul de trecere a frontierei
-Oreahovo nu se modifica, mentinandu-se in forma sa actuala.

28

09.04.1998

Se transmit, fara plata, cele doua blocuri cu cate 4 apartamente fiecare, situate in comuna Radovan, la stadiul fizic existent (zidarie etaj I si placa peste subsol) de la Consiliul Judetean Dolj – Sector Servicii Publice la Consiliul Local Radovan, conform anexei 1.
Spatiile cu alta destinatie, de la parterul blocului raman proprietatea Federalcoop, care va asigura fondurile necesare pentru terminarea si punerea in functiune a spatiului; se va concesiona terenul aferent spatiului comercial, de la Consiliul Local Radovan.

29

09.04.1998

Se aproba transferul, fara plata, a unor bunuri in valoare totala de 46.197.987 mii lei din gestiunea Consiliului Judetean Dolj in gestiunea Consiliului Local Municipal Craiova, conform anexelor 1 si 2.

30

09.04.1998

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj, prevazut in anexa.

31

09.04.1998

Se aproba schimbarea denumirii din „Teatrul de Papusi Craiova” in „Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri Craiova”.
Statul de functii, Organigrama si numarul de personal raman neschimbate.

32

09.04.1998

Se aproba trecerea din subordinea Consiliului Judetean Dolj in subordinea Consiliului Local Municipal Craiova, incepand cu data de 01.05.1998 a urmatoarelor institutii de cultura: Teatrul de Opera si Opereta, Teatrul de Papusi, Filarmonica Oltenia si Ansamblul „Maria Tanase”.
Predarea-primirea patrimoniului institutiilor de cultura prevazute la art. 1 se va face in termen de 30 de zile, pe baza de protocol.
Finantarea institutiilor de cultura prevazute la art. 1 se va face de Consiliul Judetean Dolj pana la aprobarea bugetului Consiliului Local Municipal Craiova, pentru perioada cuprinsa intre 01.05.1998 si data aprobarii bugetului Consiliului Local Municipal Craiova; se va face regularizarea financiara pe baza executiei din evidentele contabile.

33

05.05.1998

Se aproba organizarea manifestarilor de sarbatorire a Zilei Europei prin proiectul „Europa-Speranta pentru viitor” si alocarea sumei de 40.000.000 lei din bugetul Consiliului Judetean Dolj pentru co-finantarea proiectului.

34

05.05.1998

Se aproba proiectul acordului de colaborare intre Regiunea Autonoma Friuli-Venetia-Giulia si Consiliul Judetean Dolj, conform anexei.

35

05.05.1998

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj ca membri ai Colectivului de monitorizare pentru solutionarea unor probleme la penitenciarele din judetul Dolj, conform anexei.

36

16.06.1998

Se aproba transmiterea, fara plata, de la Consiliul Judetean Dolj – Sector Servicii Publice Dolj la unele consilii locale, a unor bunuri si lucrari de investitii, conform anexelor 1 – 29 A.

37

16.06.1998

Se aproba mentinerea in continuare a R.A. „Aeroportul” Craiova in subordinea Consiliului Judetean Dolj, ca forma de organizare.
Consiliul de administratie si conducerea executiva a R.A. „Aeroportul” Craiova, pana la data de 30.06.1998 vor prezenta un program de eficientizare a activitatii, respectiv de crestere a gradului de autofinantare si reducere a subventiilor bugetare.

38

16.06.1998

Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reparatie capitala pod peste raul Jiu pe D.C. 127 km 2 + 160, in apropierea localitatii Sfarcea”.

39

16.06.1998

Se aproba modificarea art. 3 din Hotararea nr. 32/09.04.1998 a Consiliului Judetean Dolj in sensul urmator: „Finantarea institutiilor de cultura, prevazute la art. 1 se va face de catre Consiliul Judetean Dolj, pana la aprobarea bugetului Consiliului Local Municipal Craiova, pe anul 1998”.

40

29.06.1998

Se aproba bugetul propriu judetean pe anul 1998, conform anexelor 1, 1a, 1b si 1c.

41

29.06.1998

Se aproba repartizarea sumelor defalcate in valoare de 131.754.000 mii lei si a transferului de la bugetul de stat in suma de 84.647.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexelor 1 si 2.

42

29.06.1998

Se aproba bugetul Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj pe perioada 01.01.- 31.05.1998 cat a functionat ca regie, pana la transformarea in societate comerciala, conform anexei 1.

43

29.06.1998

Se aproba bilantul contabil si repartizarea profitului net al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Dolj, pe perioada 01.01. – 31.05.1998, in structura prevazuta in anexa 1.

44

29.06.1998

Se aproba bugetul R.A. „Aeroportul” Craiova pe anul 1998, conform anexei nr. 1.

45

29.06.1998

Se aproba Statul de functii pentru R.A. „Aeroportul” Craiova, conform anexei.

46

29.06.1998

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1, 2 si 3.

47

29.06.1998

Se aproba Statele de functii pe anul 1998 pentru: Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, Centrul Creatiei Populare Dolj si Clubul „Copiii Strazii”, conform anexei.

48

29.06.1998

Se aproba Statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici Dolj, conform anexei 1.

49

29.06.1998

Se aproba  trecerea de la gradatia 2 la 1 pentru directorului Muzeului Olteniei, domnul Dutescu Mihai.

50

29.06.1998

Se aproba cresterea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj, cu suma de 29.243.590 lei, reprezentand bunuri transferate fara plata din gestiunea Ministerului Apararii Nationale,  Unitatii Militare 02403 Craiova.

51

29.06.1998

Se aproba folosirea sumei de 3.204.715 mii lei din fondul de tezaur pentru finantarea lucrarilor de investitii din raza teritoriala a judetului Dolj, conform anexei 1.

52

29.06.1998

Se aproba Statul de functii pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj, valabil cu data de 01.06.1998, conform anexei 1.

53

29.06.1998

Se aproba reorganizarea Comisiei judetene de urbanism si amenajare a teritoriului, in componenta prevazuta in anexa 1.

54

29.06.1998

Se aproba reactualizarea valorii Studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investitii prevazute in anexa 1.

55

29.06.1998

Se aproba transmiterea fara plata a doua centrale telefonice tip interfon din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea U.M. 01868 Craiova, in valoare totala de 531.450 lei.

56

29.06.1998

Se aproba Conventia de colaborare intre organizatia norvegiana „Copiii si Familia” si Consiliul Judetean Dolj, prevazuta in anexa.

57

29.06.1998

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj in calitate de asociat la realizarea obiectivului „Statiunea Balneara Gighera”.
Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj la aceasta asociere, domnul Ion Voiculescu – presedintele consiliului.

58

29.06.1998

Se aproba reactualizarea coeficientilor de calcul conform anexei; se aplica si coeficientii prevazuti in actele normative in vigoare.
Contractele aferente lucrarilor de la art. 1 se modifica in mod corespunzator.

59

29.06.1998

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie amplasate in blocuri de locuinte, la valoarea maxima, conform anexei.
Vanzarea spatiilor se va face prin contract de vanzare-cumparare care va fi aprobat de Delegatia permanenta a Consiliului Judetean Dolj.

60

29.06.1998

Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reparatie capitala pod peste raul Jiu pe D.J. 606, Km. 7 + 070”, in apropierea localitatii Breasta.

61

29.06.1998

Incepand cu data de 01.07.1998 se transfera la Consiliul Judetean Dolj – Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Directia Sanitara Dolj, urmatoarele institutii: Leaganul pentru Copii Craiova, Casa de Copii Prescolari nr. 1 Craiova, Casa de Copii Prescolari nr. 2 Craiova, Casa de Fete Craiova si Casa de Baieti Diosti-Dolj.

Patrimoniul institutiilor se preia conform darilor de seama la 30.06.1998, personalul institutiilor se considera transferat si predarea se face pe baza protocoalelor prevazute in anexa la prezenta hotarare.

62

25.08.1998

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli si platile nete de casa ale unitatilor de cultura ce au fost preluate de Consiliul Local Municipal Craiova si finantate de Consiliul Judetean Dolj, pana la data de 21.07.1998, conform anexeloe 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4 si 4a.
Se revoca consiliile de administratie ale unitatilor de cultura ce au fost preluate de Consiliul Local Municipal Craiova.

63

25.08.1998

Se aproba ca zona judetului Dolj sa faca parte din Regiunea de Dezvoltare Oltenia.
Presedintele Consiliului Judetean Dolj, ca reprezentant al judetului Dolj va participa la elaborarea documentelor constitutive ale Regiunii de Dezvoltare Oltenia, va semna aceste documente si va informa periodic Consiliul Judetean Dolj despre activitatea Regiunii de Dezvoltare Oltenia.

64

25.08.1998

Consiliul Judetean Dolj va fi reprezentat la intalnirea de constituire a Confederatiei Alesilor Locali de o delegatie a carei componenta este conform anexei.

65

25.08.1998

Se repartizeaza aparatele telefonice tip telemobil consilierilor judeteni (conform anexei 1).
Se suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Dolj contravaloarea  (echivalent in lei) a 30 $ si TVA pentru abonamentul lunar si convorbiri telefonice.
Ce depaseste aceasta suma se suporta de fiecare consilier.

66

25.08.1998

Se aproba atribuirea denumirii de „George St. Marincu” Bibliotecii Municipale Calafat.

67

25.08.1998

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie, amplasate in blocuri de locuinte, conform anexei.

68

25.08.1998

Se aproba comonenta sectoarelor de competenta a Serviciilor Publice de Pompieri Civili pentru localitatile prevazute in anexa.

69

25.08.1998

Se aproba emiterea autorizatiilor de construire a unor obiective, conform anexei.

70

25.08.1998

Se aproba acordarea unui imprumut temporar din fondul de tezaur judetean in suma de 125.000 mii lei, Consiliului Local Bucovat.
Rambursarea imprumutului se va face o data cu primirea sumelor cuvenite din  regularizarea cheltuielilor de la Directia Sanitara Dolj, pentru Spitalul T.B.C. Leamna, dar nu mai tarziu de 31.12.1998.

71

08.10.1998

Se aproba bugetul propriu judetean rectificat pe anul 1998, conform anexelor 1,2.

72

08.10.1998

Se aproba repartizarea sumelor defalcate si a transferului din bugetul de stat pentru investitii si protectie sociala, conform anexelor 1, 2 2a si 3.
Se aproba redistribuirea sumelor din Programul pentru finantarea pietruirilor de drumuri si alimentarea cu apa a satelor, conform anexei 4.
Se aproba distribuirea sumelor alocate prin bugetul initial pentru protectia sociala a populatiei, intre Consiliile Locale: Segarcea si Bailesti, conform anexei 5.

73

08.10.1998

Se modifica Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Dolj, anexa 1.
Regulamentul de organizare si functionare astfel modificat se va publica in Monitorul Oficial al Consiliului Judetean Dolj.
Cu data prezentei, inceteaza prevederile Hotararii nr. 17/1996 a Consiliului Judetean Dolj, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare.

74

08.10.1998

Se aproba emiterea autorizatiilor de construire pentru lucrarile prevazute in anexa la prezenta hotarare.

75

08.10.1998

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie amplasate in blocuri de locuinte, conform anexei.

76

08.10.1998

Se aproba Organigrama si numarul de personal la Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, conform anexelor 1a, 1b, 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7.

77

08.10.1998

Se aproba preluarea fara plata a unor bunuri in valoare de 22.273 lei din gestiunea Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 si 2.

78

08.10.1998

Se aproba bugetul rectificat al R.A. „Aeroportul” Craiova pe anul 1998, conform anexei 1.

79

11.12.1998

Se aproba Statele de functii si Fisele de evaluare a posturilor pentru aparatul Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 A si 1.
Se aproba Statele de functii si Fisele de evaluare a posturilor pentru Sector Servicii Publice Dolj, conform anexelor 2 A si 2.

80

11.12.1998

Se aproba Statele de functii pentru: Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Centrul Creatiei Populare Dolj, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj si Clubul „Copiii Strazii”. – anexa 1 a la prezenta hotarare, cu obligativitatea incadrarii in limita resurselor financiare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli la anul 1998, la cap. „Cheltuieli cu salariile”.
Se aproba Fisele de evaluare a posturilor pentru institutiile prevazute la art. 1.

81

11.12.1998

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a judetului Dolj, conform anexei.

82

11.12.1998

Se aproba cresterea patrimoniului propriu al Consiliului Judetean Dolj, cu 1.098.650.700 lei, reprezentand valoarea terenului de la Complexul „Cetate”.

83

11.12.1998

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie, amplasate in blocuri de locuinte, conform anexei.

84

11.12.1998

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.12.1998, conform anexei.
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incepand cu data de 01.12.1998, conform anexei2.

85

11.12.1998

Se aproba alocarea sumei de 35.365.000 lei pentru actiunile ocazionate de aniversarea zilei de „1 Decembrie 1989” si sarbatorile de iarna.

86

11.12.1998

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Ruta Adrian Tiberiu, in locul domnului Cornea Ion Marcel.

Inchide