NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 30.01.2001

Inceteaza mandatul de consilier judeţean pentru dna Dobrescu Antoaneta-Maria si domnii Radu Constantin si Zgonea Valeriu Stefan.
Se valideaza mandatul de consilier judetean al dlui Opritescu Constantin, dnei Stancu Elena si dlui Draga Gheorghe ca inlocuitori ai celor prevazuti la art. 1.

Consilierii prevazuti la art. 2 fac parte din urmatoarele comisii:

-      Draga Gheorghe         - comisia nr. 1

-         Opritescu Constantin – comisia nr. 4

-          Stancu Elena              - comisia nr. 6

 

2

 

30.01.2001

Se completeaza Comisia de Validare a CJD, cu doi membri, dupa cum urmeaza:

1.    Popa Liana Mariana

2.     Magla Dan Iulius

 
3

 
30.01.2001

Se aproba normele anuale de venit pentru anul 2001 in judetul Dolj, astfel:
a). activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant, in municipiul Craiova, Anexa 1;
b). activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant in orasele Bailesti, Filiasi, Segarcea, inclusiv municipiul Calafat, Anexa 2;
c). activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant in mediul rural, conform Anexei 3.

4

30.01.2001

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean pe anul 2000, conform anexei 1.

 5

 30.01.2001

Se aproba contul de executie al fondului de tezaur  si contul de executie al fondului de rulment pe anul 2000 ale CJD, conform anexelor 1 – 4.

 

6

 

30.01.2001

Se completeaza lista bunurilor din domeniul public al judetului, insusita prin Hotararea nr. 56/26.08.1999 a CJD, cu bunurile prevazute in anexa.
Bunurile prevazute in anexa se dau in administrare D.J.P.D.C. Dolj.

 

 

7

 

 

30.01.2001

Cu data de 01.02.2002, se desface contractul individual de munca al dlui Irimia Mircea din functia de director (consilier gradul I A) al Sectorului Servicii Publice Dolj, urmare a pensionarii pentru munca depusa si limita de varsta.
Pe perioada 01.02. – 31.07.2001, dl. Irimia Mircea se incadreaza prin cumulul pensiei cu salariul in functia de director al SSP, cu un salariu de baza corespunzator functiei de executie de consilier gradul I A, de 3.905.000 lei si o indemnizatie de conducere de 1.952.500 lei.

 

 8

 

 30.01.2001

Se aproba transmiterea, fara plata a unor bunuri in valoare de 44.964.153 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Cosoveni, Podari, Bucovat, Virtop, Caraula, Perisor, Argetoaia, Izvoare, castranova, Vela, Verbita, Amarastii de Sus, Gingiova, Giurgita, Bulzeszi, Poiana Mare si Asociatia de Handicapati Neuropsihici Dolj, conform anexelor 1- 17.

 

 

 
9

 

 

 
30.01.2001

Se numesc ca reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate, urmatorii:

1.     Dr. Beldiman Vladimir

2.     ec. Miu Nicolae
Prezenta hotarare completeaza Hotararea nr. 63/10.08.2000, anexa nr. 2, pct. IX.

 

10

 

30.01.2001

Se completeaza Consiliul de Administratie la Centrul Creatiei Populare Dolj cu un membru, in persoana dlui Rosca Adrian.
Prevederile prezentei hotarari completeaza Hotararea nr. 63/10.08.2000, anexa nr. 2.

 
11

 
30.01.2001

Se aproba costul anual pentru un copil protejat si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din O.U. nr. 26/1997 republicata, in suma de 26.872.956 lei/an.

 

 12

 

 30.01.2001

Se atribuie pe baza de contract de concesiune activitatile si serviciile de intretinere si reparare a drumurilor si podurilor judetene Societatii Comerciale pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.
Concesiunea se face pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.01.2001, cu o redeventa de 0,00 (zero) lei.

 

 13

 

 30.01.2001

Se aproba cazarea gratuita a membrilor delegatiei din judetul Tighina – Republica Moldova in unitatile Serviciului de cazare si alimentatie publica al Consiliului Judetean Dolj.
Se aproba alocarea sumei de 29.999.500 lei din fondurile de protocol pentru cheltuielile ocazionate de vizita delegatiei din judetul Tighina – Republica Moldova.

 
14

 
30.01.2001

Incepand cu data de 21.02.2001 se aproba Organigrama, Statul de Functii si Numarul de Personal al DJPDC Dolj, potrivit anexelor 1-2, 2 A.

15

28.02.2001

Se opteaza pentru varianta 1 a modelului de STEMA a judetului Dolj, conform schitei anexate.

 

16

 

28.02.2001

Se acorda scutirea de plata a majorarilor de intarziere pentru taxa de autorizare in valoare de 111.177.000 lei pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. – Sucursala de Transport Gaze Naturale Medias.

 

17

 

28.02.2001

Se atribuie direct, pe baza de contract de concesionare utilajul „Tren reciclator – stabilizare drumuri in situ” la S.C. „L.D.P.” Dolj S.A.
Concesionarea se face experimental incepand cu data prezentei hotarari pana la 31.12.2001 cu redeventa 0 (zero) lei.

 

18

 

28.02.2001

Se aproba solicitarea D.J.P.D.C. Dolj catre Consiliul Local Municipal Craiova privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani, a imobilului din Str. Sfintii Apostoli nr. 35, cu terenul aferent.

 
19

 
28.02.2001

Se aproba solicitarea D.J.P.D.C. Dolj catre Consiliul Local Municipal Craiova, privind darea in folosinta gratuita  pe o perioada de 49 de ani a imobilului din str. Rasinari nr. 33, cu terenul aferent.

 
20

 
28.02.2001

Se majoreaza indemnizatia de sedinta pentru membrii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj la 10 % din salariul secretarului Consiliului Judetean Dolj – presedintele comisiei.

 

 

 

21

 

 

 

28.02.2001

Se aproba atribuirea de denumiri pentru strazile cuprinse in Planul Urbanistic Zonal Bariera Vilcii, dupa cum urmeaza:

-    pentru De 30 (numar cu sot) si De 22 + De 85 (numar fara sot) – str. Carpenului;

-   pentru artera din str. Toameni (fosta Productelor), peste Canal, pe De 85 pana la intersectia cu „prelungirea Teilor” (cabina poarta a schelei de Productie Petroliera) – Aleea 2 Toamnei.

 

 

 22

 

 

 28.02.2001

Se aproba invitarea unui grup din judetul Tighina alcatuit din 30 de persoane, dintre care 20 copii si 10 adulti, membri ai unui ansamblu folcloric, care sa participe la manifestarile artistice organizate in zilele de 16 si 17 aprilie 2001.
Se aproa alocarea din capitolul 30.07 a sumei de 16.000.000 lei pentru cheltuielile ocazionate de vizita grupului folcloric din judetul Tighina – Republica Moldova.

 

 
23

 

 
30.04.2001

Se inchiriaza, pe baza de contract, spatiul situat in Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 41 catre PNTCD, in calitate de locatar.
Inchirierea se face pe o perioada de 1 an, incepand cu 01.04.2001 si o chirie lunara de 1.269 lei/mp pentru sediu si 5 % din tariful de baza pentru terenul aferent curtilor. Valoarea chiriei se indexeaza lunar, cu indicele de inflatie.
Activitatile ce urmeaza a se desfasura in spatiul inchiriat constau in: activitati organizatorice si cultural artistice.

 
24

 
30.04.2002

Se numeste in functia de director al Scolii de Arta „Cornetti” dl. Radu St. Augustin, cu salariul de baza de 3.815.000 lei si o indemnizatie de 1.907.500 lei.

 
25

 
30.04.2001

Se aproba atribuirea de denumiri strazilor cuprinse in Planul Urbanistic de Detaliu „Zona Parc Romanescu – Hipodrom, cartierul Veteranilor de Razboi”, municipiul Craiova.

 

26

 

30.04.2001

Se completeaza lista bunurilor din domeniul public, preluate de la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj in baza Hotararii nr. 6/30.01.2001, cu bunurile prevazute in anexa.
Bunurile prevazute in anexa se dau in administrarea D.J.P.D.C. Dolj.

 
27

 
30.04.2001

Se stabilesc functiile publice din aparatul C.J.D.
Se stabileste numarul maxim de titulari, pe clase si grade, in raport cu efectivul total al functiei publice.

28

30.04.2001

Se indexeaza taxele locale stabilite prin Hotararea nr. 95/2002 a CJD pentru anul 2001 tinand cont de rata inflatiei.

29

30.04.2001

Se aproba modificari in componenta Comisiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj.

30

30.04.2001

Se aproba Programul de lucrari si obiectivele finantate din Fondul special al drumurilor publice in anul 2001.

 

 
31

 

 
30.04.2001

Art. 1 din Hotararea CJD nr. 12/2001 se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
„Se atribuie direct, pe baza de contract de concesiune, activitatile si serviciile de intretinere si reparare a drumurilor si podurilor judetene si comunale, precum si lucrarile privind siguranta rutiera”, Societatii Comerciale „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A., prevazute in Programul Consiliului Judetean Dolj.
Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 12/2001 raman neschimbate.

 

 
32

 

 
30.04.2001

Se aceepta donatia in favoarea Consiliului Judetean Dolj a suprafetei de 10 ha teren agricol, situata in extravilanul comunei Goiesti, judetul Dolj, propusa de donatorul Berlescu Vlad.
Terenul donat va fi folosit in interesul exclusiv al copiilor aflati in dificultate din cadrul DJPDC Dolj, organizandu-se o microferma agricola ce se va numi „Ferma Berlescu”.
Cheltuielile ocazionate cu autentificarea Contractului de donatie si intabulare vor fi suportate de Consiliul Judetean Dolj.

 
33

 
30.04.2001

Se insuseste expertiza tehnica privind vanzarea spatiului cu alta destinatie, amplasat la parterul blocului 31 D – Calea Bucuresti, municipiul Craiova.

34

30.04.2001

Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi al Regiei Autonome „Aeroportul” Craiova pe anul 2000.

 
35

 
30.04.2001

Se aproba transferul, fara plata, al investitiei „Lucrari de agrementare zona stadion Ion Oblemenco Craiova (iluminat nocturn) de la Consiliul Judetean Dolj la Consiliul Local Municipal Craiova.
36

 


22.05.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2001.
Se aproba majorarea veniturilor proprii ale Consiliului Judetean Dolj cu suma de 1.160.000 mii lei reprezentand C/V fondului de rulment folosit pentru investitii la Muzeul de Arta.
Se aproba retinerea sumei de 3.608.200 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata la nivel de consiliu judetean pentru decontarea tiparirii manualelor scolare necesare in anul de invatamant 2001 – 2002.

37

22.05.2001

Se aproba repartizarea sumei de 138.574,00 mii lei pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001.

38

22.05.2001

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta si Scolii de Arta.

 
39

 
22.05.2001

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale in valoare de 116.384.000 mii lei.

 
40

 
22.05.2001

Se aproba repartizarea sumelor din impozitul pe venit din cota de 15 % pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale.

 
41

 
22.05.2001

Se aproba repartizarea transferului din bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap in suma de 51.506.930 mii lei, pe consilii locale comunale, orasenesti si municipale.

42

22.05.2001

Se aproba repartizarea sumei de 2.150.000 mii lei pentru finantarea sistemului energetic.

43

22.05.2001

Se aproba repartizarea sumei de 3.085.000 mii lei pentru finantarea centrelor locale de consultanta agricola pe consilii locale ina nul 2001.

44.


22.05.2001

Se aproba repartizarea sumei defalcate din TVA de 733.321.000 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar, repartizate pe consilii comunale, orasenesti si municipale.
Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de 31.857.200 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal  din invatamantul special pe anul 2001, finantat de Consiliul Judetean Dolj.
Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de 5.012.100 mii lei pentru plata burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2001.
Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de 3.608.200 mii lei pentru manuale scolare.
Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de 2.557.000 mii lei pentru finantarea creselor.

45

22.05.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. „Aeroportul” Craiova, pe anul 2001.

46.

22.05.2001

Se aproba alocarea sumei de 300.000 mii lei Agentiei de Dezvoltare Regionala S – V Oltenia, pe anul 2001.

47

22.05.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Sectorului Servicii Publice Dolj, pe anul 2001.

 

48

 

22.05.2001

Se aproba reorganizarea Sectorului Servicii Publice Dolj, din unitate fara personalitate juridica in unitate cu personalitate juridica  cu aceeasi denumire, in subordinea Consiliului Judetean Dolj.

 

 

 49

 


22.05.2001

Se aproba alocarea echivalentului in lei a sumei de 8.691,55 EURO (calculata in functie de cursul de schimb  de referinta al BNR, la data efectuarii transferului), reprezentand 70 % din contributia de 12.416,5 EURO la Cofinatarea Proiectului „Retea Europeana de Parcuri Naturale – INTERNAT”, aferenta anului 2001.
Transferul acestei sume se va face intr-un subcont al Consiliului Judetean Dolj, deschis special in acest scop, prin care se vor derula toate operatiunile aferente proiectului.

 

 

50
22.05.2001

Se aproba organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean si pentru institutiile subordonate acestuia Sectoru Servicii Publice, Serviciul Public de Protectia Plantelor, DJPDC Dolj, R.A. Aeroportul Craiova, Muzeul Olteniei cu reducere de 15 posturi, Muzeul de Arta, Centrul Creatiei Populare, Biblioteca Judeteana, Scoala de Arta Cornetti, Corpul Gardienilor Publici).
Se aproba lista functiilor publice din aparatul Consiliului Judetean Dolj.
Se aproba numarul maxim de titulari, pe clase si grade la Consiliul Judetean Dolj.

 

51

 

22.05.2001

Se insuseste expertiza tehnica privind vanzarea spatiului cu alta destinatie, amplasat la parterul blocului C 8 c – Brazda lui Novac, municipiul Craiova.

 

 52

 

 22.05.2001

Se aproba incheierea „Conventiei de implementare a Subproiectului 90.91. Dj 01 a-b, „Complex de servicii comunitare destinat protectiei copilului” intre Consiliul Judetean Dolj si Autoritatea de Stat pentru Protectia Copilului si Adoptie.

 

 53

 

 22.05.2001

Se aproba cererile de proiect privind „Infiintarea Centrului de Prevenire, Interventie si Recuperare a Copilului Abuzat” si „Restructurarea Centrului de Plasament nr. 5 Craiova” si garanteaza o finantare de 3 ani dupa incheierea proiectelor, din bugetul propriu pentru a asigura mentinerea serviciilor furnizate.

 

 54

 

 22.05.2001

Incepand cu data de 01.06.2001 din cota de profit ce revine Consiliului Judetean Dolj in contractul de asociere nr. 1/1996 incheiat intre C.J.D. si S.C. „Spet” S.A. Bucuresti si Administratia Porturilor Dunarii Fluviale, Consiliul Judetean va incasa echivalentul in lei a sumei de 4.000 $ USD/luna, iar Consiliul Local Bechet 8.000 $ USD/luna.

55

05.07.2001

Se aproba bugetul modificat al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2001.

 
56

 
05.07.2001

Se aproba bugetele modificate de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale: Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii de Arta si Sectorului Servicii Publice Dolj.

 

57

 

 05.07.2001

Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Dolj.
Regulamentul aprobat de Consiliul Judetean Dolj prin Hotararea nr. 59/2000 cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare este prevazut in anexa 2.

58

05.07.2001

Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj.

 

 59

 

 05.07.2001

Se aproba Regulamentul de organizare si Functionare al Muzeului Olteniei, Bibliotecii Judetene, Muzeului de Arta, Scolii de Arta Cornetti, Centrului Creatiei Populare, Serviciului Public pentru Protectia Plantelor Dolj, Sectorului Servicii Publice Dolj si al R.A. „Aeroportul” Craiova.

60

05.07.2001

Se aproba instituirea unor taxe si tarife referitoare la utilizarea terenurilor drumurilor judetene si a zonelor acestora.

 
61

 
05.07.2001

Se completeaza Lista bunurilor ce fac parte din judetul Dolj, insusita prin Hotararea C.J.D. nr. 56/1999 cu cladirile Spitalului Clinic Judetean din Craiova, impreuna cu terenul aferent.

 

 62

 

 05.07.2001

Se aproba darea in folosinta gratuita Centrului de Cardiologie Craiova, pe o perioada de 49 de ani, a terenului in suprafata de 13.000 mp situat la Sud de Spitalul Clinic Judetean Nr. 1 Craiova, identificat in Planul de situatie, teren ce face parte din domeniul public al judetului Dolj.

 
63

 
05.07.2001

Se infiinteaza Serviciul Public pentru Activitatea de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere in Punctele de trecere a frontierei de stat in localitatile Bechet si Calafat.

 

 
64

 


05.07.2001

Se elibereaza din functia de director al Serviciului Public de Protectia Plantelor Dolj dl. Ing. Ion Ciochindel; acesta va ocupa in cadrul unitatii, postul de executie – inspector specialitate gr. I A, cu un salariu de 4.488.000 lei.
Dl. Adrian Onescu se numeste director, cu delegatie (pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului) la S.P.P.P.; pe perioada de delegatie acesta beneficiaza de o indemnizatie de conducere de 2.131.800 lei.

 
65

 
05.07.2001

Se stabilesc conditiile pentru ocuparea unor functii publice de conducere din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

 

 


66

 

 


05.07.2001

Cu data de 11.07.2001 dl. Obrocea Gheorghe se elibereaza din functia de director al Centrului Creatiei Populare Dolj, ca urmare a demisiei sale.
Desfacerea contractului de munca se face cu preavizul de 30 de zile de la data de 11.06.2001, data inregistrarii demisiei.
Dl. Corneanu Constantin Sebastian se numeste director cu delegatie, pana la organizarea concursului; pe aceasta perioada va avea un salariu de baza de 3.070.000 lei, conform functiei de executie de referent III si o indemnizatie de conducere de 1.786.000 lei.

67

05.07.2001

Se propun pentru clasare drumurile comunale in categoria drumurilor judetene, conform anexei.

 
68

 
05.07.2001

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal din invatamantul preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale.

 

69

 

13.09.2001

Se aproba bugetul Consiliului Judetean Dolj rectificat pe anul 2001.

Se aproba suplimentarea veniturilor proprii cu suma de 1.000.000 mii lei din fondul de rulment pentru realizarea investitiei „Pod peste Desnatui, comuna Goicea”.

70

13.09.2001

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, in valoare de 4.875.000 mii lei.

 

71

 

13.09.2001

Se aproba, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, in valoare de 22.990.000 mii lei.

 
72

 
13.09.2001

Se aproba majorarea valorii patrimoniului C.J.D. cu suma de 1.485.952.000 lei.
Se aproba transmiterea in folosinta scolilor centre de zona a mijloacelor de transport scolar.

 
73

 
13.09.2001

Se aproba bugetele rectificate de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei, Scolii de Arta, Sectorului Servicii Publice si R.A. Aeroportul Craiova.

 
74

 
13.09.2001

Se aproba repartizarea sumei de 5.000.000 mii lei Consiliului Local Filiasi din depasirea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale peste prevederile aprobate initial.

75

13.09.2001

Se aproba modificarea Statului de Functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

 
76

 
13.09.2001

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Muzeul Olteniei.
Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Biblioteca Judeteana.

 
77

 
13.09.2001

Se deleaga Presedintelui CJD competenta eliberarii autorizatiilor de construire sau de desfiintare pentru monumentele istorice sau imobile aflate in zona de protectie a monumentelor istorice, in ansambluri, situri sau zona de protectie a acestora.

 
78

 
13.09.2001

Se propun pentru clasare urmatoarele drumuri comunale in categoria drumurilor judetene: DC 2 Cioroiu Nou – Silistea Crucii; DC 7 Silistea Crucii si DC 29 Bratovoiesti-Gerocu Mare-Puturi.

 
79

 
13.09.2001

Se infiinteaza in cadrul Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj – Centrul de Prevenire, Interventie si Recuperarea Copilului Abuzat – cu structura si numarul de personal.
Se modifica organigrama si statul de functii.

 


80

 


13.09.2001

Incepand cu data prezentei inceteaza mandatul de membru in Consiliul de administratie la Aeroport pentru dl. Gongu Petre si dl. Kalmutchi Peter. In locurile devenite vacante se numesc ca membri in consiliul de administratie la Aeroportul Craiova dna Luminita Hrituleac  - Ministerul Finantelor Publice si dl. Romeo Dimitriu – M.L.P.A.T.
Mandatul celor numiti este valabil pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie la Aeroportul Craiova.

 

81

 

13.09.2001

Se constituie Comitetul consultativ al Proiectului de Dezvoltare Rurala la nivelul judetului Dolj.
Sarcinile si atributiile comitetului consultativ sunt conforme cu Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare al acestuia.

 
82

 
13.09.2001

Se respinge cererea Sucursalei de Exploatare, Transport Tehnologic si Prelucrarea Primara a Lemnului Craiova, prin care se solicita scutirea de la plata penalitatilor in sump de 31.666.607 lei.

 

 83

 

 13.09.2001

Se numesc domnii consilieri judeteni Duta Marian si Rosca Adrian membri in Consiliul de Conducere al Serviciului Public de Dezinfectie Bechet.
Se numesc dna consilier judetean Stancu Elena si dl. Consilier judetean Nistor Constantin membri in consiliul de conducere al Serviciului Public de Dezinfectie Calafat.

 
84

 
13.09.2001

Se aloca suplimentarea sumei de 150.000 mii lei municipiului Craiova din depasirea cotelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale Serviciului de Consultanta Agricola.

 
85

 
13.09.2001

Incepand cu data de 13.09.2001 dl. Fifor Mihai se numeste in functia de director al Centrului Creatiei Populare, cu un salariu de baza de 3.681.000 lei si o indemnizatie de conducere de 1.840.500 lei.

 
86

 
13.09.2001

Dl. Serbanoiu Constantin se numeste membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Dolj.
Dl. Cioboiu Adrian se numeste cenzor la S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A.

87

13.09.2001

Se aproba modificarea Organigramei si a Statului de Functii la Serviciul Public de Protectia Plantelor Dolj.

 
88

 
28.09.2001

Se aproba repartizarea sumei de 1.496.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale pentru organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintei din judetul Dolj.

 

 89

 

 28.09.2001

Se aproba majorarea patrimoniului CJD cu 2 masini Aro, in valoare de 816.182.200 lei.
Se aproba transmiterea fara plata a celor 2 masi ARO la C.L. Terpezita si Virvoru de Jos pentru transportul elevilor de la scolile Caciulatu si Ciutura.

90

25.10.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al CJD pe anul 2001.

 
91

 
25.10.2001

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli dina locatii bugetare si din fonduri extrabugetare (autofinatate, donatii si sponsorizari) ale scolilor speciale finantate de CJD in anul 2001.

 
92

 
25.10.2001

Se aproba repartizarea, pe unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal a cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat in suma de 756.311.000 mii lei.

 
93

 
25.10.2001

Se avizeaza contractul de performanta pentru R.A. „Aeroportul” Craiova.
Se avizeaza contractul de performanta pentru S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A.

 

 

94

 

 

25.10.2001

Se aproba arendarea terenului extravilan, situat in comuna Goiesti, judetul Dolj, Tarlaua 17, Parcela 437/1, in suprafata de 10 ha.
Arendarea se va face prin contract de arendare incheiat cu o persoana fizica sau juridica.
Se imputerniceste Presedintele CJD sa incheie contractul de arendare si actele aditionale de revizuire anuala a clauzelor contractuale.

 

95

 

25.10.2001

Se aproba majorarea participarii CJD la capitalul social al S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A., cu bunurile prevazute in anexa.

Patrimoniul CJd se diminueaza cu valoarea bunurilor.

 
96

 
25.10.2001

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 8.742.786 lei din patrimoniul privat al CJD in patrimoniul privat al Scolii de Arta Cornetti.

97

25.10.2001

Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CJ.

98

25.10.2001

Se aproba alocarea sumei de 600.000 mii lei Agentiei de Dezvoltare S-V Oltenia, drept contributie la bugetul agentiei pe anul 2001.

 

 99

 

 25.10.2001

Se imputa sume dnei Popescu Lumita Aurora – director D.J.P.D.C. Dolj, dnei Cismarescu Elena – director general, dlui Manea Ion – sef serviciu tehnic administrativ. Sumele stabilite pentru acoperirea prejudiciului, retinute, vor fi virate la bugetul CJD in cuantum de ¼ din salariul net.

 
100

 
25.10.2001

Se propun pentru clasare urmatoarele drumuri de exploare in categoria drumurilor comunale: DN 56 (Radovan) – DC 99 (Virvoru de Jos) si DJ 552 Caruia.

101

25.10.2001

Se reorganizeaza Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului.

 
102

 
25.10.2001

Se aproba darea in administrare a imobilului proprietate publica a judetului, compus din cladiri si teren, avand datele de identificare din anexa.

 
103

 
25.10.2001

Se modifica organigrama si statul de functii pentru Scoala de Arta Cornetti de la 32 posturi la 33, respectiv cu 1 post de sofer IV la compartimentul administrativ.

104

23.11.2001

Se aproba modificarea bugetului CJD pe anul 2001.

105

23.11.2001

Se aproba indexarea taxelor ce intra in competenta de stabilire si aprobare a CJD, pentru anul 2002.

 
106

 
23.11.2001

Se aproba redistribuirea intre consiliile locale din judet a transferului din bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap.

 
107

 
23.11.2001

Se aproba redistribuirea intre consiliile locale Filiasi, Breasta si Calarasi a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea centrelor locale de consultanta agricola .

108

23.11.2001

Se modifica art. 2 al Hotararii CJD nr. 101/2001.

109

23.11.2001

Se aproba majorarea patrimoniului CJD cu suma de 108.675.000 lei.

110

23.11.2001

Se aproba structura organizatorica de protectie civila la nivelul judetului Dolj.

 

 111

 

 23.11.2001

Se elibereaza din functia de director general al DJPDC Dolj doamna Popescu Luminita Aurora, incepand cu data de 23.11.2001.
Se numeste cu delegatie (pana la ocuparea postului, prin concurs) in functia de director general al DJPDC Dolj dra Croitoru Victoria, incepand cu data de 23.11.2001.

112

19.12.2001

Se aproba modificarea bugetului CJD pe anul 2001.

 
113

 
19.12.2001

Se aproba redistribuirea subventiei pentru energia termica livrata populatiei in valoare de 14.514.220 mii lei intre consiliile locale, orasenesti si municipale.

 

114

 

19.12.2001

Se aproba redistribuirea intre consiliile locale Craiova, Podari si Predesti a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2001.

 
115


19.12.2001

Se aproba redistribuirea transferului din bugetul de stat ina nul 2001 pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap in valoare de 31.800 mii lei intre consiliile locale Seaca de Cimp, Salcuta, Poiana Mare si Secu.

 

116

 

19.12.2001

Se aproba repartizarea depasirii incasarilor la cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din luna decembrie 2001, in valoare de 11.049.022.176 lei.

 

117

 

19.12.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al CJD pe anul 2002.
Se majoreaza veniturile proprii ale CJD cu valoarea de 1.500.000 mii lei reprezentand CV fondului de rulment pentru investitii la Muzeul de Arta.

 
118

 
19.12.2001

Se aproba repartizarea sumei de 52.046.000 mii lei pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe municipii si orase pe anul 2002.

119

19.12.2001

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei.

 
120

 
19.12.2001

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2002 pe unitati administrativ-teritoriale.

 
121

 
19.12.2001

Se aproba, pentru anul 2002 repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale.

 
122

 
19.12.2001

Se aproba repartizarea transferului din bugetul de stat in anul 2002 pentru sustinerea sistemului de protectie al persoanelor cu handicap pe unitati administrativ-teritoriale.

 

123

 

19.12.2001

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 3.825.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale pentru centrele locale si centrul judetean de consultanta agricola in anul 2002.

 
124

 
19.12.2001

Se aproba repartizarea catre C.L: Craiova a sumei de 4.944.000 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA destinata finantarii cheltuielilor creselor pe anul 2002.

125

19.12.2001

Se aproba repartizarea sumei de 40.969.100 mii lei din TVA pentru scolile finantate de CJD in anul 2002.

126

19.12.2001

Se aproba repartizarea in anul 2002 pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA in valoare de 972.414.800 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal  si 6.114.800 mii lei pentru burse.

127

19.12.2001

Se aproba repartizarea pe culte a sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 10.826.100 mii lei.

128

19.12.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al RA „Aeroportul” Craiova pe anul 2002.

129

19.12.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli as Teatrului National din Craiova, pe anul 2002.

130

19.12.2001

Se aproba alocarea sumei de 950.000 mii lei Agentiei de Dezvoltare S-V Oltenia pe anul 2002.

 
131

 
19.12.2001

Se aproba alocarea sumei de 160.714 EURO  echivalentul a 4.500.000.000 lei pentru co-finantarea proiectelor cu finantare externa derulate de CJD.

132

19.12.2001

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Sectorului Servicii Publice Dolj pe anul 2002.

133

19.12.2001

Se aproba normele de venit pentru anul 2002 in judetul Dolj.

134

19.12.2001

Se numeste dl Tatian Dumitru din partea Partidei Romilor – filiala Dolj ca membru al Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj.

 
135

 
19.12.2001

Se solicita Consiliului Local Municipal Craiova darea in administrare pe o perioada de 49 de ani catre DJPDC Dolj – institutie in subordinea CJD, a imobilului si terenului aferent din str. Productelor nr. 14 Craiova.

 
136

 
19.12.2001

Se respinge propunerea Serviciului de Audit Intern, privind imputarea sumei de 219.155.836 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor casate nelegal.

 
137

 
19.12.2001

Se aproba costul anual pentru un copil protejat si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din OG 26/1997 republicata, in suma de 26.250.000 lei/an.

 
138

 
19.12.2001

Se aproba alocarea sumei de 72.000.000 lei din cap. 30.07 „Alte cheltuieli   autorizate prin dispozitii legale” pentru actiunile ocazionate de sarbatorile de iarna.

 

 139

 

 19.12.2001

Se prelungesc contractele de asociere a CJD cu SC „Spet” SA Bucuresti pentru Punctul de dezinfectie Bechet si cu SC „GifemmServ” SA Calafat pentru Punctul de dezinfectie Calafat, incheiat la data de 12.07.2001, pana la data de 30.06.2002, clauzele contractelor ramanand valabile.

 

140

 

19.12.2001

Se aproba numarul de personal, organigrama si statul de functii valabile cu data de 01.01.2002 pentru Consiliul Judetean Dolj si unitatile subordonate acestuia.

 
141

 
19.12.2001

Se respinge contestatia SNTc Romtelecom S.A. – Directia de Telecomunicatii Dolj impotriva  Hotararii nr. 60/05.07.2001, prin care s-au instituit taxe si tarife referitoare la utilizarea drumurilor judetene si a zonelor acestora.

142

19.12.2001

Se modifica art. 1 al Hotararii nr. 77/2000 a CJD, privind tarifele la Vilele Bujor si Jianu.

 

 143

 

19.12.2001

Se aproba cererea Primariei Municipiului Craiova privind scutirea la plata a majorarilor de intarziere in suma de 220.800.583 lei, aferente obligatiilor de plata pentru contributia obligatorie a consiliilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate pe anii 2000 si 2001.

 
144

 
19.12.2001

Se aproba cumpararea imobilului din str. Alexandru Macedonski nr. 28, imobil in care isi va desfasura activitatea Centrul Creatiei Populare Dolj, institutie in subordinea CJD.

 

145

 

19.12.2001

Se aproba prelungirea concesionarii utilajului Tren reciclator – stabilizare drumuri in situ, marca Writgen 2500, catre S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A.  pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2002 pe baza de act aditional la contractul nr. 99/2001.

146

19.12.2001

Se interzice organizarea de petreceri, mese de protocol si mese festive in incinta Muzeului de Arta si a Muzeului Olteniei.

Inchide