NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

16.01.2007

Se imputerniceste domnul Georgescu Eugen – director general – sa semneze si sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Dolj documentele de modificare a componentei comisiei de cenzori de la S.C.L.D.P. Dolj S.A.

Prezenta hotarare completeaza Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 242/29.11.2006.

2

16.01.2007

Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru  drumurile judetene si comunale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2007.

 
 
3

 
 
16.01.2007

Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală, proiecte de infrastructură care necesită cofinantare locală pe anul 2007.

 

 4

 

 16.01.2007

Se aprobă repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală, proiecte de infrastructură care necesită cofinantare locală pe anul 2007.

 
5

 
02.02.2007

Se aproba alocarea sumei de 2.663 mii lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, destinate platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult, in anul 2007.

 6

 02.02.2007

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, conform anexelor 1 – 7, 1 a7 a.

 7

 02.02.2007

Se aproba alocarea sumei de 341 mii lei Agentiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia din bugetul judetului Dolj, pe anul 2007.

8

02.02.2007

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al S.C. PARC – TURISM S.A., conform anexei nr. 1.

 

 9

 

 02.02.2007

Se imputerniceste dl. Dinca Marinica sa exercite in numele Consiliului Judetean Dolj atributiile de membru AGA la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, programul  de investitii, organigrama si statul de functii pe anul 2007, conform anexelor 1 – 4.

10

02.02.2007

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al R.A. AEROPORTUL CRAIOVA, conform anexei nr. 1.

 
11


02.02.2007

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale celor trei scoli speciale (Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, Scoala Speciala „Sf. Vasile” si Scoala Speciala „Sf. Mina”) finantate din bugetul propriu judetean,  conform anexelor 1 – 3 si bugetul activitatii autofinantate al Centrului Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, conform anexei nr. 4.

 

 
12

 


02.02.2007

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare  de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrului Judetean pentru Conservarea si promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj pe anul 2007, conform anexelor 1 – 7, 1 a7 a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


02.02.2007

Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.02.2007.

Se aproba organigrama si statul de functii pentru: Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj conform anexelor 2 – 6, 2 a, 6a.

Se aproba organigrama si statul de functii pentru RA Aeroportul Craiova, Clublul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, S.C. PARC – TURISM S.A, S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA,, unitatile medico-sociale, incepand cu data de 01.02.2007, conform anexelor 7 – 9, 7 a – 9a, 12 – 19 si 12 a19 a.

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.02.2007 si functiile publice conform anexelor 10, 10 a, 10 b, 10 c si 10 d.

Se aproba organigrama, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare si  functiile publice pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta Persoanelor  Dolj, incepand cu data de 01.02.2007, conform anexelor 11, 11 a, 11 b si 11 c.

Se aproba statul de functii pentru Scoala Speciala „Sf. Mina incepand cu data de 01.02.2007 conform anexei 20.

Se aproba statul de functii pentru Scoala Speciala „Sf. Vasile incepand cu data de 01.02.2007 conform anexei 21

Se aproba statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive Craiova, incepand cu data de 01.02.2007 conform anexelor 22 si 22 a.

Posturile ce se vor vacanta in cursul anului 2007 la institutiile publice de interes judetean se blocheaza.

Deblocare si ocuparea posturilor se vor face cu aprobarea consiliului judetean.

14

02.02.2007

Se aproba obiectivele de investitii ce se vor finanta din fondul de rulment in anul 2007, conform anexei 1.

15

02.02.2007

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2007, conform anexelor  1 – 3, 3 a.

16

02.02.2007

Se avizeaza modificarea unor structuri ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

 
17

 
02.02.2007

Incepand cu data de 01.02.2007, dl. Stancu Florin Ionut se numeste in functia de conducere – director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, cu un salariu de baza de 2208 lei.

 
18

 
02.02.2007

Se aproba baremele de dotare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.02.2007.

 
19

 
02.02.2007

Se aproba contributia Consiliului Judetean Dolj, in suma de 7.500 Euro la cofinantarea proiectului intitulat: „Studiu preliminar privind situatia actuala in domeniul gestionarii deseurilor in judetul Dolj”.

20

02.02.2007

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in comisiile Adunarii Regiunilor Europene, conform anexei.

 
21

 
02.02.2007

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu liber cu suprafata utila de 76,48 mp situat in incinta Dispensarului Medical din comuna Radovan, judetul Dolj, identificat conform anexei.

 
22

 
02.02.2007

Se aproba transmiterea fara plata de la Consiliul Judetean Dolj la consiliile locale: Brabova, Calafat si Bucovat a unor tronsoane de drum pietruite si a documentatiilor tehnico-economice aferente.

 
23

 
02.02.2007

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 21,47 mp si suprafata indiviza de 93,09 mp situat in Craiova, Piata Garii, bl. 4, 5 si 6 identificat potrivit anexei.

 24

 02.02.2007

Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj – domeniul public al judetului Dolj -.

 

25

 

 02.02.2007

Se da in folosinta gratuita pe o perioada de 12 luni suprafata de 45,94 mp din spatiul detinut de Directia Publica Comunitara pentru Evidenta Persoanelor Dolj in Craiova, str. Vulturi nr. 9, catre Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenta Persoanelor Dolj.

 
26

 
02.02.2007

Se aproba valoarea lunara a chiriei in suma de 9. 226,27 lei pentru imobilul in care functioneaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al judetului Dolj, situat in Craiova, str. Paltinis, nr. 23.

 
27

 
02.02.2007

Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj in suma de 6.961 lei/an pentru anul 2007 si aflat la asistent maternal profesionist, in suma de 5.147 lei/an pentru anul 2007.

28

02.02.2007

Se aproba Planul Strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj pe anul 2007.

29

02.02.2007

Se constituie Comisia Judeteana de Baza Melifera si Stuparit Pastoral pentru anul 2007.

 

 
30

 

 
02.02.2007

Se infiinteaza Societatea Comerciala CARTO DRUM S.R.L., cu sediul in Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 3, persoana juridica romana, cu asociat unic S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

Se numeste administrator al S.C. CARTO DRUM S.R.L. domnul Ionascu Nicusor Cristian si se mandateaza acesta sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea societatii.

31

28.03.2007

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean, pe anul 2006.

32

28.03.2007

Se aproba  contul de executie al fondului de rulment, pe anul 2006.

33

28.03.2007

Se aproba  contul de executie al fondului pentru constructia de locuinte, pe anul 2006.

34

28.03.2007

Se aproba bugete de venituri si cheltuieli ale unitătilor de asistentă medico-sociale, pe anul 2007, finantate de la bugetul de stat prin Autoritatea de Sănătate Publică Dolj, conform anexelor 1 – 7, 1 A7 A.

35

28.03.2007

Se aproba bugetul  de venituri si cheltuieli al fondului pentru constructii de locuinte, pe anul 2007, fond in afara bugetului local.

36

28.03.2007

Se aproba Planul pentru asigurarea resurselor financiare si materiale pentru anul 2007 destinate prevenirii si gestionării situatiilor  de urgentă.

37

28.03.2007

Se aproba contributia Consiliului Judetean Dolj la cofinantarea proiectului intitulat „Sanse egale printr-o educatie de calitate” ce urmează a fi propus spre finantare de către Inspectoratul Scolar Judetean Dolj in parteneriat cu Consiliul Judetean Dolj.

38

28.03.2007

Se aproba tarifele de utilizare a zonei  drumurilor judetene, in anul 2007, de către S.C. ROMTELECOM S.A, Unitatea Regională Dolj.

39

28.03.2007

Se desemneaza dl. Badulescu Florin ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Adunarea Reprezentantilor  Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

40

28.03.2007

Se numeste in functia de director la Directia Judeteană de Pază si Servicii Dolj dl.  Dobrescu Constantin.

41

28.03.2007

Se aproba modificarea statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj.

42

28.03.2007

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Muzeul Olteniei.

43

28.03.2007

Se aproba darea in administrarea Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Dolj a unei suprafete de teren de 494 mp situată in Craiova, str. General Dragalina, nr. 60 A.

44

28.03.2007

Se aproba transferarea dreptului de administrare a imobilelor apartinand Scolii Speciale „Fratii Racoteanu” Filiasi de la Consiliul Local Filiasi la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

45

28.03.2007

Se aproba darea in administrarea Clubului Judetean Stiinta „U” Craiova a Stadionului Tineretului impreuna cu anexele aferente, pe o perioada de 12 luni.

Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova va achita cheltuielile de electricitate, apa-canal-salubritate si energie termica.

Inchirierea unor spatii disponibile se va realiza numai cu aprobarea Consiliului Judetean Dolj, in conditiile legii, Clubul Sportiv Judetean Stiinta”U” Craiova urmand sa vireze Consiliului Judetean Dolj o cota-parte de 50 % din chiria stabilita.

Predarea-preluarea se va face prin protocol in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari.

46

28.03.2007

Se aproba darea in administrarea Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj a imobilului situat in Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32.

Predarea-preluarea imobilului se va face prin protocol in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari.

47

28.03.2007

Se aproba vanzarea prin licitatie publica a spatiului situat in str. Calimanesti, nr. 15, Craiova, in care functioneaza o casa de tip familial.

Se aproba pretul de pornire a licitatiei in valoare de 150.500 lei, stabilit conform raportului de evaluare.

48

28.03.2007

Se aproba incetarea dreptului de folosinta gratuita acordat Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Bechet prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 26/2004 pentru o parte din cladirea Bloc Nou Spalatorie, cu suprafata utila de 190,23 mp si suprafata construita de 224,16 mp, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1.

Se aproba darea in administrare a a spatiului prevazut la art.1 Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni in vederea amenajarii ca spalatorie.

Predarea-primirea se va face prin proces-verbal de predare-primire in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii.

49

28.03.2007

Se aproba modificarea statului de functii al Unitatii Medico-Sociale  Bechet, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 13/2007.

50

28.03.2007

Se aproba modificarea statului de functii al Unitatii Medico-Sociale Melinesti, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 13/2007.

51

28.03.2007

Se aproba predarea catre Consiliul Local Teasc a sistemului de alimentare cu apa si includerea acestuia in domeniul public al comunei Teasc, pe baza de proces-verbal de predare-primire in termen de 60 de zile de la efectuarea receptiei  la terminarea lucrarilor.

52

28.03.2007

Se aproba modificarea incadrarii drumului judetean DJ 605 Craiova– Simnicu de Sus – Floresti – Lesile – Goiesti – Negoiesti – Melinesti – Bodaesti – limita judetul Gorj in drum national.

Promovarea proiectului de hotarare de Guvern se va face dupa obtinerea avizului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

53

28.03.2007

Se aproba vanzarea spatiului cu alta destinatie decat locuinta, situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 21 A, parter – asociat S.C. SOLEXIM S.R.L.

Pretul de pornire a licitatiei va fi aprobat de Consiliul Judetean Dolj.

54

28.03.2007

Se aproba vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 21 A, parter – asociat S.C. REGENSBURG COM  S.R.L.

55

28.03.2007

Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul cu alta destinatie decat  aceea de locuinta situat in Craiova, Calea Bucuresti, bl. 21 D parter, asociat S.C. GAM COJAN S.R.L. este de 139.260 lei.

56

28.03.2007

Se aproba vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 27 C, parter – asociat S.C. SAGRO  S.R.L.

Pretul de pornire a licitatiei va fi aprobat de Consiliul Judetean Dolj.

57

28.03.2007

Se mentine Hotararea nr. 30/2007 a Consiliului Judetean Dolj.

58

28.03.2007

Se mentin Hotararile nr. 242/2006 si 1/2007 ale Consiliului Judetean Dolj.

59

28.03.2007

Se aproba respingerea plangerii prealabile formulata de catre directorii unitatilor de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj si mentinerea Hotararii nr. 13/02.02.2007.

60

28.03.2007

Se aproba contractul de administrare pentru S.C. Parc Industrial Craiova S.A

61

28.03.2007

Se aproba raportul Administratorului unic si raportul comisiei de cenzori privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2006 la S.C. Parc Industrial Craiova.

62

28.03.2007

Se stabileste un numar de 5 persoane  imputernicite sa reprezinte interesele judetului Dolj – Consiliul Judetean Dolj - la  S.C. L.D.P. DOLJ S.A. , pe baza de contract de mandat, conform anexei nr. 1.

63

28.03.2007

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea nr. 62/2007 sa se intruneasca de indata in AGA la  S.C. L.D.P. DOLJ S.A., pentru luarea unor masuri.

64

28.03.2007

Se inlocuieste dra Balanescu Cristina din partea Organizatiei World Vision Romania, membru in  Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului cu dra Tigmeanu Elena Daniela din partea Asociatiei Vasiliada.

65

28.03.2007

Se aproba modificarea duratei Protocolului incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si Asociatia Nationala pentru Copiii si Adulti  cu Autism din Romania – filiala Craiova.

66

28.03.2007

Consiliul Judetean Dolj preia in folosinta gratuita de la Consiliul Local Rast, terenul aferent amenajarii facilitatilor portuare in suprafata de 14.526,9 mp pe toata durata executiei obiectivului de investiii „Imbunatatirea infrastructurii de legatura in PTF Rast - Lom”.

67

28.03.2007

Consiliul Judetean Dolj preia in administrare de la Consiliul Local Segarcea Sectorul de drum judetean situat in intravilanul orasului Segarcea, de la Km. 17 + 845 la km 21 + 817 pentru executia obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea”.

68

28.03.2007

Se aproba asocierea Judetului Dolj cu localitati din judet in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Comunitara Dolj – persoana juridica romana de drept privat si de utilitate publica.

69

28.03.2007

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatilor Daneti si Dobresti privind activitatile de evidenta a persoanelor.

70

28.03.2007

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatilor Gangiova privind activitatile de evidenta a persoanelor.

71

28.03.2007

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatilor Perisor, Intorsura si Radovan  privind activitatile de evidenta a persoanelor.

72

28.03.2007

Se accepta donatia in favoarea Consiliului Judetean Dolj a doua corpuri (terenuri) oferite de domnul Cherciu Stefan situate in extravilanul comunei Pielesti, in vederea construirii unui spital regional.

73

26.04.2007

Se aproba cererea privind trecerea terenului in suprafata de 86,36 ha situat in T 41 – A 472, comuna Ghercesti, judetul Dolj, identificat conform anexei nr. 1 si a planului de situatie – anexa nr. 2 la prezenta, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului  Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia Domeniilor Statului in domeniul Public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, necesar pentru extinderea Parcului Industrial Craiova.

74

26.04.2007

Se aproba contractarea unui imprumut intern in valoare de 53.685.ooo lei.

75

26.04.2007

Se aproba majorarea participarii Judetului Dolj la capitalul social al S.C. L.D.P. DOLJ S.A. prin aport cu suma de 1.000 mii lei. Cu suma de 1000 mii lei se majoreaza numarul actiunilor Judetului Dolj la capitalul social al S.C. L.D.P. DOLJ S.A.

76

26.04.2007

Se aproba majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Olteniei pe anul 2007, conform anexelor nr. 1 si 1 a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

77

26.04.2007

Se aproba asocierea Judetului Dolj cu Municipiul Craiova, cu orasele Bechet, Dabuleni, Breasta si Calarasi in vederea infiintarii „Companiei de Apa Oltenia” S.A.

Judetul Dolj, ca actionar fondator participa la capitalul social al societatii cu aport in numerar in suma de 300.000 lei.

Se desemneaza dl. Victor Odolbasa, vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj, pentru semnarea actului constitutiv al societatii.

Se imputerniceste dl. Gheorghe Buica sa reprezinte Judetul Dolj in adunarea generala a actionarilor.

78

26.04.2007

Bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2007 se modifica conform anexelor nr. 1, 2 , 3 si 3 a ce fac parte din prezenta hotarare.

79

26.04.2007

Se modifica statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj aprobat prin Hotararea nr. 13/2007 incepand cu data de 01.05.2007, conform anexelor nr. 1 si 1 a la prezenta hotarare.

Se stabilesc functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj incepand cu data de 01.05.2007, conform anexei nr. 2.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2007.

80

26.04.2007

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii cuprinse in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

81

26.04.2007

Se aproba modificarea „Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean 2005 – 2008”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

82

26.04.2007

Se mandateaza domnul Dinca Marinica sa sustina si sa aprobe in adunarea generala a actionarilor la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., asocierea ca actionar a acestei societati cu S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. cu un aport in numerar de 20 lei.

83

26.04.2007

Se stabileste un numar de cinci persoane imputernicite sa reprezinte interesele judetului Dolj – Consiliul Judetean Dolj – in S.C. Parc Turism S.A., pe baza de contract de mandat conform anexei nr. 1. la prezenta hotarare.

Se desemneaza urmatoarele persoane ca imputerniciti la S.C. PARC TURISM S.A., conform anexei nr. 1.

        1.     Negoita  Ionut

        2.     Bucur Iulian

        3.     Gheorghe Ana

        4.     Bica Oana

        5.     Vaduva Fanel

84

26.04.2007

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea nr. 83/2007 sa se intruneasca in adunare generala ordinara la data de 30.04.2007, ora 12,oo la sediul societatii Parc – Turism S.A. din Craiova, str. Bibescu, nr. 12 (in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata si sa ia unele hotarari).

85

26.04.2007

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 62/2007 sa se intruneasca in data de 30.04.2007, ora 11 la sediul societatii in adunare generala extraordinara a S.C..L.D.P. Dolj S.A. si sa ia unele hotarari.

86

26.04.2007

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 62/2007 sa se intruneasca in data de 30.04.2007, ora 12 la sediul societatii in adunare generala ordinara a S.C..L.D.P. Dolj S.A. ( in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata si sa ia unele hotarari). buget pe anul 2007

87

26.04.2007

Se propune modificarea incadrarii drumului judetean DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovat – Italieni – Terpezita – Salcuta – Plopsor – Vartop – Caraula – Cetate Port pe sectorul de drum de la km . 71 + 606 la km 75 + 500, Cetate – Cetate Port, din drum judetean in drum comunal.

88

26.04.2007

Organizarea unui concurs de idei in vederea schimbarii destinatiei Stadionului Tineretului din activitati sportive in activitati social-culturale si economice, urmand ca ulterior sa se intocmeasca documentele prevazute de lege in vederea emiterii Hotararii Guvernului.

89

26.04.2007

Se avizeaza modificarea unor structuri ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

90

31.05.2007

Sa ceara trecerea terenului in suprafata de 82.713 mp, situat in T 41 – A – 472/1, comuna Ghercesti, judetul Dolj, identificat conform Anexei nr. 1 – fisa bunului imobil si planului de amplasament si delimitare la prezenta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, necesar pentru extinderea Parcului Industrial Craiova, prin emiterea unei hotarari de Guvern.

91

31.05.2007

Se aproba bugetul taxelor speciale, in valoare de 187 mii lei, pe anul 2007, buget in afara bugetului local.

92

31.05.2007

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj , Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean pe anul 2007; alocarea sumei de 70,oo mii Ron pentru sustinerea unui invatamant de performanta, precum si a sumei de 15,60 mii Ron pentru premierea in data de 1 iunie 2007 a elevilor olimpici ce au obtinut premii si mentiuni la nivel national.

93

31.05.2007

Se aproba alocarea sumei de 40,oo mii lei Ron din bugetul propriu judetean cu titlu de contributie a consiliului la actiunile ocazionate de implinirea a 60 de ani de la infiintarea Universitatii din Craiova.

94

31.05.2007

Se aproba modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor  de asistenta medico-sociale Bechet, Cetate si Melinesti, pe anul 2007.

95

31.05.2007

Se aproba majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, pe anul 2007.

96

31.05.2007

Se aproba situatiile financiare ale Consiliului Judetean Dolj la data de 31.12.2006.

97

31.05.2007

Se aproba plafoanele valorice pentru produsele lactate si de panificatie pentru anul scolar 2007 – 2008.

98

31.05.2007

Se aproba nivelul impozitelor locale  ce se vor incasa la bugetul judetean in anul 2008.

99

31.05.2007

Se aproba repartizarea din depasirea incasarilor la cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale a sumei de 110 mii lei Consiliului Local Sadova.

100

31.05.2007

Se aproba modificarea unor suprafete de teren  aflate in administrarea Consiliului Judetean Dolj  (ale unor dispensare medicale): Isalnita, Almaj, Craiova - str.Vlad Tepes, nr. 2 A, Craiova – str. Siretului, nr. 11, Braniste si Mirsani.

101

31.05.2007

Se aproba modificarea unor suprafete de teren aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj (teren Centrul de Plasament nr. 4 Diosti, str. Santierului si Teren Centru de Plasament nr. 2 Craiova, Aleea Ghetisoarei).

102

31.05.2007

Se aproba inchirierierea prin licitatie publica a unei suprafete de 20 mp aflate in folosinta gratuita a Unitatii Medico-Sociale Bechet.

Pretul de pornire a licitatiei este de 4.000 lei/an, fara TVA, suma ce va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum comunicat de Comisia Nationala de Statistica.

Durata inchirierii este de 2 ani cu posibilitatea prelungirii.

Licitatia va fi organizata de Consiliul Judetean Dolj, acesta urmand a perfecta si contractul de inchiriere.

103

31.05.2007

Se aproba predarea Sistemului de alimentare cu apa realizat in comuna Rast catre Consiliul Local Rast, pe baza de proces-verbal de predare-primire, in  termen de  60 de zile de la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

104

31.05.2007

Se aproba scoaterea din domeniul privat al judetului Dolj a imobilului Dispensar Medical Ghindeni, compus din cladire cu o suprafata construita de 109,00 mp si teren aferent cu o suprafata de 1.600,oo m.p.

105

31.05.2007

Se aproba includerea unor bunuri in domeniul public al Judetului Dolj (constructii anexe dispensare medicale).

106

31.05.2007

Se aproba trecerea unor bunuri din domeniul public al Judetului Dolj in domeniul privat al Judetului Dolj (constructii anexe dispensare medicale).

107

31.05.2007

Se aproba „Metodologia de aplicare” a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judetene din judetul Dolj.

108

31.05.2007

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj.

109

31.05.2007

Se aproba modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2007 la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

110

31.05.2007

Se aproba modificarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul Olteniei, aprobat prin Hotararea nr. 73/2005, conform anexei nr. 3.

111

31.05.2007

Se aproba modificarea componentei Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj, constituita prin Hotararea nr. 33/2003 a Consiliului Judetean Dolj, cu modificarile ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

112

31.05.2007

Se aproba externalizarea serviciilor medicale de analize medicale si de radiologie si imagistica medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

113

31.05.2007

Se modifica suma reprezentand aportul judetului Dolj la capitalul social al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. de la 300.000 lei la 100.000 lei.

Prevederile art. 2 din Hotararea nr. 77/2007 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

114

31.05.2007

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico/economici aferenti proiectului „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubator de afaceri Craiova” – revizuit Mai 2007.

115

28.06.2007

Se aproba majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al  Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, pe anul 2007, conform anexelor nr. 1 si 1 a ce fac parte din prezenta hotarare.

116

28.06.2007

Bugetul propriu al Judetului Dolj pe anul 2007 se modifica conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

117

28.06.2007

Se aproba garantarea cu veniturile proprii ale Consiliului Judetean Dolj a imprumutului intern in valoare de 53.685.000 lei pe o perioada de 20 de ani, ce va fi contractat de la B.C.R. Sucursala Judeteana Dolj pentru realizarea investitiilor publice de interes judetean aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 207/2006.

118

28.06.2007

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investii: „Consolidare, restaurare si modernizare Muzeul Olteniei, Sectia de Istorie – Arheologie din str. Madona Dudu, nr. 14, Craiova”.

119

28.06.2007

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investii: „Reparatie capitala centru de cooperare europeana (Vila Jianu).”

120

28.06.2007

Se aproba vanzarea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 21 A, sc. 2, parter, asociat Teodorescu Augustin-Nelu.

121

28.06.2007

Incepand cu data de 1 iulie 2007 inceteaza raportul de munca al dnei Leferman Maria Narcisa din functia de director – bibliotecare, gradul I A al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, ca urmare a indeplinirii conditiilor de varsta standard si stagiului de cotizare.

Incepand cu aceeasi data, dna Croitoru Violeta se deleaga pe o perioada de 60 de zile pentru a indeplini atributiile corespunzatoare functiei de director al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”.

122

28.06.2007

Incepand cu data de 01.07.2007 se reorganizeaza Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj ca urmare a preluarii personalului de paza din cadrul Scolii Speciale Sf. Mina, Scolii Speciale Sf. Vasile si Centrului Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, conform anexei nr. 1.

Cu aceeasi data, se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 204/2006, conform anexelor nr. 2 si 3 la prezenta hotatare.

123

28.06.2007

Se aproba tariful de 1405 lei/paznic pentru activitatea  de paza prestata de Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj pentru persoane juridice.

124

28.06.2007

Se aproba modificarea tarifelor de inchiriere a mijloacelor auto si a utilajelor din dotarea S.C. pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru serviciul de administrare a domeniului public, conform anexei nr. 1.

Se aproba modificarea tarifelor de inchiriere a mijloacelor auto si a utilajelor din dotarea S.C.L.D.P. Dolj S.A. care actioneaza in situatii de urgenta, conform anexei nr. 2.

125

28.06.2007

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea prin Hotararea nr. 83/2007 sa se intruneasca in adunare generala ordinara la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova (in conformitate cu art.121 din Legea nr. 31/1990, republicata) pentru alegerea a doi cenzori si a trei cenzori supleanti la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova, astfel:

Cenzori: 1. Raducan Sorin  2. Tudor Sorin

Cenzori supleanti: 1. Stancu Ion, 2. Dascalu Ionel 3. Badoi Daniel

126

28.06.2007

(1) Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui teren cu suprafata totala de 160 m.p. situat in parcarea din incinta Aeroportului Craiova, identificat conform anexei la prezenta hotarare.

(2) Terenul inchiriat va fi folosit in exclusivitate pentru activitati de taxi si inchirieri auto (rent a car).

(1) Se aproba pretul de pornire a licitatiei, 1.056 lei/luna la care se adauga TVA.

(2) Chiria va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum.

(1) R.A. Aeroportul Craiova va organiza licitatia publica si va incheia contractul .

(2) Durata contractului de inchiriere va fi de 2 ani cu posibilitate de prelungire.

(3) R.A. Aeroportul Craiova va incasa 50 % din chirie, restul de 50 % se face venit la bugetul judetului Dolj.

127

28.06.2007

Se aproba devizul general pentru obiectivul  de investitii „Modernizare DJ 115 Bralostita – Balta – limita cu judetul Mehedinti, km. 0 + 000 ÷ 7 + 700”.

128

28.06.2007

Se modifica si se completeaza art. I pct. 5 lit. „c” din Hotararea nr. 86/2007 a Consiliului Judetean Dolj si se introduce pct. c1, astfel:

„c” „limitele remuneratiei lunare brute a directorilor carora li se deleaga conducerea intre 3.500 – 5.600 lei”.

”c1” „concediu de odihna de 30 de zile lucratoare

-       folosirea cu titlu gratuit a patrimoniului utilizat in interesul societatii in actul de conducere inclusiv telefonul mobil cu documente justificative si cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli

-       decontarea cheltuielilor de delegare la nivelul a 25 lei/zi diurna si a celor de transport si cazare la nivelul documentelor justificative

-       tichete de masa acordate in aceleasi conditii ca pentru salariati

-       utilizarea unei masini cu/fara sofer din dotarea societatii cand actioneaza in interesul serviciului”.

Se mandateaza imputernicitii sa aduca la indeplinire prevederile art. 1.

129

28.06.2007

Se aproba  scoaterea din domeniul public al Judetului Dolj a terenurilor aferente dispensarelor medicale din localitatile: Caraula, Verbita, Plenita, Unirea si Calafat, conform anexei.

Hotararea nr. 43/2003 se modifica in mod corespunzator.

130

26.07.2007

Bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2007 se rectifica conform anexelor 1,2,3 si 3 a.

Se aloca suma de  15,oo mii lei din bugetul propriu judetean Facultatii de Agricultura a Universitatii din Craiova cu ocazia desfasurarii Simpozionului omagial legat de implinirea a 60 de ani de invatamant agronomic in Oltenia.

Se aproba alocarea sumei de 10,50 mii lei, din depasirea incasarilor la cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Consiliului Local Cotofenii din Dos pentru bransarea la energia electrica a retelei de „Alimentare cu apa” a satului.

131

26.07.2007

Se aproba bugetele  de venituri si cheltuieli rectificate ale celor trei scoli speciale (Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, Scoala Speciala „Sfantul Vasile” si Scoala Speciala „Sf. Mina”) si bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, pe anul 2007, finantate din bugetul propriu judetean.

132

26.07.2007

Se aproba rectificarea bugetelor Muzeului Olteniei, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Unitatii de Asistenta Medico/Sociala Brabova, Unitatii de Asistenta Medico/Sociala Plenita si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, pe anul 2007.

133

26.07.2007

Se aproba  bugetul creditului intern pe anul 2007.

134

26.07.2007

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, incasate suplimentar in valoare de 3.348.00 mii lei, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2007, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala.

135

26.07.2007

Se desemneaza domnul Rosu Dorian pentru a tine Registrul datoriei publice locale (Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul garantiilor locale), iar ca inlocuitor al acestuia se desemneaza domnul Cismaru Valentin Nicolae.

136

26.07.2007

Se aproba asocierea judetului Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj cu municipiile/orasele/comunele, prevazute in anexa nr. 1 in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „Oltenia”, persoana juridica de drept roman, infiintata conform art. 11 si urmatoarele din Legea nr. 215/2001, republicata.

137

26.07.2007

Se aproba ,,Ghidul Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean,, impreuna cu anexele specifice, ghid ce se constituie ca anexa la prezenta hotarare.

138

26.07.2007

Se aproba Planul Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Dolj.

Masurile cuprinse in Planul Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Dolj vor fundamenta politicile si planurile investitionale in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile in judet.

139

26.07.2007

Se completeaza componenta Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj cu domnul Buse Lucian – prorector al Universitatii din Craiova.

140

26.07.2007

Se transmit din administrarea  S.C. Parc Industrial S.A. Craiova in administrarea S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. bunurile din prezenta anexa. (masina frezat si strung).

Transmiterea se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire incheiat intre cele doua societati, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.

141

26.07.2007

Se aproba darea in administrare a Dispensarului Medical Uman Terpezita catre Consiliul Local Terpezita identificat conform anexei la prezenta si a terenului aferent in suprafata de 2086 m.p., catre Consiliul Local Terpezita.

Administratorul – Consiliul Local Terpezita poate sa faca reparatiile pe care le considera necesare fara a modifica structura si destinatia actuale.

Predarea-primirea se va face prin proces-verbal de predare-primire in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii.

142

26.07.2007

Se aproba modificarea unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

       ·          teren dispensar medical situat in comuna Bucovat, sat Palilula de la 434,oo la 522,oo m.p.

       ·          teren dispensar medical situat in comuna Teasc, sat Secui, de la 5.000,oo m.p.  la 1.175,oo mp

      ·          teren dispensar medical situat in comuna Terpezita: de la 1.774,oo m.p. la 2.086,oo m.p.

      ·          teren dispensar medical situat in orasul Bechet: de la 3.334,oo mp la 3.245,oo mp

      ·          teren dispensar medical situat in orasul Dabuleni: de la 695,oo mp la 739,oo mp

      ·          teren dispensar medical situat in comuna Daneti, sat Locusteni: de la 116,oo mp la 227,oo mp

      ·          teren dispensar medical situat in comuna Rojiste: de la 195,oo mp la 264,oo mp

      ·          teren dispensar medical situat in comuna Teasc: de la 500,oo mp la 766,oo mp        

143

26.07.2007

Se aproba initierea proiectului intitulat  ,,Romii doljeni - cetateni europeni,,.

Se aproba valoarea totala a proiectului mentionat la art. 1 in suma de 55.000 euro.

Din valoarea totala de la art. 2 Consiliul Judetean Dolj va cofinanta cu suma de 5.500 euro, respectiv 18.150 lei la cursul estimat de 1 euro = 3,3 lei, daca proiectul va fi aprobat  spre finantare.

Diferenta de valoare va fi asigurata din fonduri Phare si cofinantarea nationala a Guvernului Romaniei.

144

26.07.2007

Se aproba initierea proiectului intitulat  ,,Implementarea programului de management al proiectelor in sistemul informatic al Consiliului Judetean Dolj”.

Se aproba valoarea totala a proiectului mentionat la art. 1 in suma de 70.000 euro.

Din valoarea totala de la art. 2 Consiliul Judetean Dolj va cofinanta cu suma de 7.000 euro, respectiv 23.100 lei la cursul estimat de 1 euro = 3,3 lei, daca proiectul va fi aprobat  spre finantare.

Diferenta de valoare va fi asigurata din fonduri Phare si cofinantarea nationala a Guvernului Romaniei.

145

26.07.2007

Se  aproba darea in administrare a imobilului situat in Craiova, str. Mihail Kogalniceanu nr. 20 A, catre Scoala de Arte si Meserii „Cornetti”.

146

16.08.2007

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2007, conform anexei nr. 1.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 9 mii lei, suplimentar, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, conform actului aditional pe anul 2007 la protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului, in vederea sustinerii unui invatamant de performanta in invatamantul preuniversitar de stat din judetul Dolj.

147

16.08.2007

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 561 Craiova – Podari - Segarcea” finantat in cadrul Programului „Phare 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”.

148

16.08.2007

Se aproba alocarea sumei de 5.462.973 Euro, reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la proiectul intitulat „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 561 Craiova – Podari -  Segarcea”, finantat in cadrul programului „Phare 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”.

149

16.08.2007

Se aproba modificarea traseului drumului judetean 561 D, km. 47 + 000 ÷ 52 + 500 in traversarea municipiului Bailesti, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba preluarea in administrare de catre Consiliul Judetean Dolj, de la Consiliul Local Bailesti, a tronsonului de drum modificat, prevazut la art. 1.

150

16.08.2007

Se aproba modificarea suprafetei unui teren, aflat in proprietatea privata a judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, situat in municipiul Craiova, str. General Dragalina, nr. 60 A (fost 58), de la 20.176,00 m.p., la 19.796,00 m.p.

151

30.08.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet si Brabova pe anul 2007, conform anexelor nr. 1, 1 A, 2 si 2 A.

152

30.08.2007

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2007 conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba alocarea sumei de 15,oo mii lei din bugetul propriu judetean Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova pentru sustinerea celei de-a 17-a sesiuni a Zilelor Medicale Balcanice.

Se aproba alocarea sumei de 562,51 mii lei, din depasirea incasarilor la cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, Consiliului Local Sadova pentru alimentarea cu energie electrica a frontului de captare (puturi) si a gospodariei de apa pentru obiectivul „Alimentare cu apa”.

153

30.08.2007

Se aproba Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului judetului Dolj si Directia Judeteana pentru Tineret Dolj privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul superior doljean, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in realizarea actiunilor prevazute in protocol pentru anul 2007 este de 100,oo mii lei.

154

30.08.2007

Se aproba suplimentarea  programului de lucrari de intretinere, reparatii drumuri si poduri judetene pe anul 2007, cu suma de 7830 mii lei, program ce urmeaza a fi executat de catre S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

155

30.08.2007

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, incasate suplimentar in valoare de 601,oo mii lei, pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala in anul 2007, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

156

30.08.2007

Se aproba transmiterea fara plata a patru autoturisme de la Consiliul Judetean Dolj, institutiilor publice care au solicitat, respectiv: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, Consiliul Local Gangiova si Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova.

157

30.08.2007

Se mentin Hotararile nr. 73/2007 si nr. 90/2007 ale Consiliului Judetean Dolj.

158

30.08.2007

Se  mentine Hotararea nr. 88/2007 a Consiliului Judetean Dolj.

159

30.08.2007

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale unitatii medico-sociale Cetate, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 13/2007, conform anexelor nr. 1 si 1 a.

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale unitatii medico-sociale Brabova, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 13/2007, conform anexelor nr. 2 si 2 a.

Modificarile prevazute la art. 1 si 2 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2007.

160

30.08.2007

Se aproba pretul de pornire a licitatiei pentru vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta situate in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 21 A si 27 C parter, conform anexei nr. 1.

161

30.08.2007

Se transmit fara plata din administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. consiliilor locale ale comunelor Plenita, Goiesti, Seaca de Camp si Celaru bunurile din anexa la prezenta hotarare.

Transmiterea se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire incheiat intre S.C. Parc Industrial Craiova S.A. si primarii comunelor Plenita, Goiesti, Seaca de Camp si Celaru in termen de 20 de zile de la comunicarea hotararii.

162

30.08.2007

Se aproba incheierea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului intitulat „Primul pas in cautarea unui loc de munca”.

Se aproba cofinantarea Consiliului Judetean Dolj la proiectul mentionat la art. 1 in suma de 7.ooo Euro, respectiv 23.100 lei la cursul estimat de 1 euro = 3,3 lei.

163

30.08.2007

Se nominalizeaza ca reprezentant al Judetului Dolj in Consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., dl. Anghel Daniel.

Se imputerniceste dl. Buica Gheorghe, reprezentantul Judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor, sa sustina alegerea persoanei nominalizate la art. 1 in Consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

164

27.09.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico sociale, conform anexelor 1 – 7, 1 A7 A.

165

27.09.2007

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale celor trei scoli speciale (Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, Scoala Speciala Sf. Vasile si Scoala Speciala Sf. Mina), finantate din bugetul propriu judetean, conform anexelor 1, 2 si 3.

166

27.09.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor unitati subordonate Consiliului Judetean Dolj (Muzeul de Arta Craiova, Muzeul Olteniei, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj), pe anul 2007, conform anexelor 1 – 4, 1 A4 A.

167

27.09.2007

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2007, conform anexei 1.

168

27.09.2007

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2007, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba alocarea sumei de 25,oo mii lei din bugetul propriu judetean Teatrului National „Marin Sorescu” din Craiova in vederea organizarii Adunarii Generale a Conventiei Teatrale Europene.

Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei ca participare a Consiliului Judetean Dolj in cooperare cu Facultatea de Kinetoterapie Craiova la organizarea Congresului National de Acupunctura.

169

27.09.2007

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondului de rulment, fond in afara bugetului local, pe anul 2007, conform anexelor 1 si 2.

170

27.09.2007

Se aproba rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2007, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

171

27.09.2007

Se modifica statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1.

172

27.09.2007

Se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj aprobate prin hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 109/2007 conform anexelor 1, 2a, 2b si 2 c la prezenta hotarare.

Se stabilesc functiile publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei 3.

173

27.09.2007

Se prelungeste perioada delegarii doamnei Croitoru Violeta, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 121/2007 pe o perioada de 60 de zile pentru a indeplini atributiile corespunzatoare functiei de director al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”.

Pe perioada delegarii, doamna Croitoru Violeta isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

174

27.09.2007

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornettti”, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 13/2007, conform anexelor 1 si 1 a.

175

27.09.2007

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii Medico Sociale Amarastii de Jos, aprobate prin Hotararea nr. 13/2007 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 si 1 a.

176

27.09.2007

Se aproba modificarea statului de functii al Unitatii Medico Sociale Plenita, aprobate prin Hotararea nr. 13/2007 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1.

177

27.09.2007

Se aproba asocierea Judetului Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj cu judetele Olt, Mehedinti, Gorj si Vilcea, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia, persoana juridica de drept roman, infiintata conform art. 11 si urmatoarele din Legea nr. 215/2001, republicata.

178

27.09.2007

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 62/2007 sa se intruneasca la sediul societatii in adunare generala ordinara a S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale si sa ia unele masuri.

179

27.09.2007

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatilor Bistret si Catane.

180

27.09.2007

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatii Sadova.

181

27.09.2007

Se aproba modificarea listei lucrarilor de investitii executate de alti operatori economici, prevazuta in anexa 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 154/2007, conform anexei la prezenta hotarare.

182

27.09.2007

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru unele obiective de investitiii finantate din fonduri alocate prin H.G. 917/07.08.2007, cuprinse in anexa 1.

183

27.09.2007

Se aproba includerea imobilelor – terenuri, din anexa la prezenta hotarare, in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj.

194

27.09.2007

Se aproba initierea proiectului intitulat „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cazul producerii de calamitati naturale”.

185

27.09.2007

Se aproba trecerea din administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie Craiova in administrarea Consiliului Judetean Dolj a policlinicilor stomatologice nr. 1 – Calea Bucuresti si nr. 2 – Brazda lui Novac, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.

Dreptul de administrare al Universitatii de Medicina si Farmacie Craiova asupra policlinicilor stomatologice  nr. 1 – Calea Bucuresti si nr. 2 – Brazda lui Novac, inceteaza cu data de 01.10.2007.

186

31.10.2007

Se aproba  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului de rulment, fond în afara bugetului local, pe anul 2007.

187

31.10.2007

Se aproba rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2007.

188

31.10.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale şcolilor speciale (Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, Scoala Speciala Sf. Vasile si Scoala Speciala Sf. Mina) şi al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, finantate din bugetul propriu judetean, pe anul 2007.

189

31.10.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, ale unor unităţi subordonate Consiliului Judeţean Dolj, pe anul 2007 (Muzeul de Arta, Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Clubul Sportiv Judetean Stiinta U Craiova si Muzeul Olteniei Craiova)..

190

31.10.2007

Se aproba  suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului pentru construcţii de locuinţe, pe anul 2007, fond in afara bugetului local cu suma de 600 mii lei.

191

31.10.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi medico-sociale, (Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova) pe anul 2007.

192

31.10.2007

Se aproba  rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2007.

Se aproba alocarea sumei de 10,oo mii lei Filarmonicii Oltenia in vederea organizarii Festivalului „Craiova Muzicala”, editia a XXXIV-a.

193

31.10.2007

Se infiinteaza  Societatea Comerciala Pro-Plant Prest Impex S.R.L., cu sediul in în Craiova, str. Dr. Constantin Angelescu, bl. S 60, parter, asociat unic Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj.

              Societatea comercială se constituie cu un capital social în numerar, în valoare de 350 mii lei, divizat în 350 părţi sociale a câte 1.000 lei fiecare, subscris şi vărsat în întregime de asociatul unic.

                Se aprobă actul constitutiv al Societăţii Comerciale „Pro-Plant Prest Impex” S.R.L., prevăzut în anexa 1  la prezenta hotărâre.

             (1) Se desemnează persoanele împuternicite să reprezinte interesele Judeţului Dolj în societatea comercială,  după cum urmează:

1. MIEILĂ DUMITRU

2. BADEA ION

3. BREZNICEANU ALEXANDRU COSMIN

4. IONESCU RADU MIHAI

5. DASCĂLU ION

                 (2) Împuterniciţii desemnaţi  îşi vor desfăşura activitatea pe baza contractului de mandat, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

                  (3) Pentru activitatea desfăşurată, persoanele prevăzute la alin. 1 vor primi o indemnizaţie de 500 lei brut/şedinţă.

                Se mandatează împuterniciţii să se întrunească în adunare generală şi să stabilească următoarele:

1. remuneraţia lunară a membrilor consiliului de administraţie în sumă de 500 lei brut;

2. să aprobe şi să încheie contractul de administrare prevăzut în anexa nr. 3;

3. să-şi dea acordul pentru numirea ca director general a domnului GLĂVAN LIVIU-CONTANTIN şi să aprobe contractul de mandat prevăzut în anexa nr. 4;

4. să stabilească limitele remuneraţiei lunare brute a directorului general, între limitele 1.500  - 2.500 lei;

 b            Se mandatează dl. GLĂVAN LIVIU-CONTANTIN să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege  pentru înregistrarea societăţii la Oficiul Judeţean al Registrului Comerţului Dolj.

194

31.10.2007

Se mandateaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in vederea aprobarii in Adunarea Generala a Actionarului Judetului Dolj, a rectificarii  bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Parc – Turism S.A., pe anul 2007.

195

31.10.2007

Se aproba transmiterea a 35 de sirene in  valoare totala de 98.538,80 lei localitatilor care au solicitat un astfel de sistem de avertizare.

Domeniul privat al judetului Dolj se diminueaza cu suma de 98.538,80 lei.

Predarea-preluarea se va face in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari.

196

31.10.2007

Sistemul de alimentare cu apă realizat in comuna Sadova se va preda Consiliului Local Sadova, pe baza de proces-verbal de predare-primire in termen de 60 de zile de la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

197

31.10.2007

Se aproba închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu suprafata utila de 40,64 mp, compus din cabinet stomatologic cu o suprafata utila de 16,540 mp si o suprafata indiviza de 24,14 mp, situat în incinta Dispensarului Medical din comuna Radovan, judetul Dolj, identificat conform anexei.

198

31.10.2007

Se aproba modificarea Hotărârii nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj, prin scoaterea din domeniul public al judeţului Dolj a unor imobile.

199

31.10.2007

Se aproba studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare Pod pe DJ 606, km. 21 + 250, Sârsca”.

200

31.10.2007

Se aproba studiul de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţării pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 652, DN 65 Lăcriţa – Coşoveni - Ghindeni – DN 55, judeţul Dolj”.

201

31.10.2007

Incepand cu data de 01.11.2007 domnul Babalau Nicolae se detaseaza pe funcţia de director al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” pana la ocuparea postului vacant de director al aceste institutii.

202

31.10.2007

Se modifica statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj.

203

31.10.2007

Se modifica statul de funcţii al R.A. Aeroportul Craiova, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 13/2007.

204

31.10.2007

Se aproba Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, aferent judeţului Dolj, elaborat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.

205

29.11.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos, Brabova, Bechet, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2007, conform anexelor 1, 1 A, 2 2A, 3, 3 A, 4, 4 B, 5, 5 A, 6, 6 A, 7 si 7 A.

206

29.11.2007

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli, rectificate ale celor doua scoli speciale (Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive si Scoala Speciala „Sf. Vasile”), finantate din bugetul propriu judetean, conform anexelor 1 si 2.

207

29.11.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor unitati partial finantate din bugetul propriu judetean (Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si Muzeul Olteniei), pe anul 2007, conform anexelor 1, 1 a, 2, 2 a, 3 si 3 a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

208

29.11.2007

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, potrivit anexei.

209

29.11.2007

Se aprobă majorarea participării Judeţului Dolj la capitalul social al Societăţii Comerciale pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. prin aport în numerar cu suma de 2.500 mii lei.

Cu suma de 2. 500 mii lei se majorează numărul acţiunilor Judeţului Dolj la capitalul social al Societăţii Comerciale pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A.

Se mandatează împuterniciţii Judeţului Dolj în AGA la S.C. L.D.P.DOLJ S.A. să aprobe majorarea capitalului social, conform art. 1.

210

29.11.2007

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2007, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte din prezenta hotarare.

211

29.11.2007

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, in valoare de 2.333,oo mii lei, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2007, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

212

29.11.2007

Se aproba rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2007, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

213

29.11.2007

Se aproba modificarea orgranigramei si a statului de functii ale Unitatii Medico-Sociale Cetate, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 159/2007, conform anexei nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2007.

214

29.11.2007

Se aproba modificarea orgranigramei si a statului de functii ale Unitatii Medico-Sociale Melinesti, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 50/2007, conform anexei nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2007.

215

29.11.2007

Se aproba modificarea statului de functii al Unitatii Medico-Sociale Bechet, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.47/2007, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2007.

216

29.11.2007

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.122/2007, conform anexei nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Modificarile prevazute la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2007.

217

29.11.2007

Se aproba cofinantarea Consiliului Judetean Dolj la proiectul „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” in valoare de 582.057,04 Euro, reprezentand 10 % din valoarea contractului de lucrari.

Consiliul Judetean Dolj aproba si se angajeaza sa acopere cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Sumele prevazute la art. 1 si 2 vor fi asigurate de catre Consiliul Judetean Dolj din bugetele proprii ale judetului Dolj pentru anii 2008 si 2009, pe perioada de implementare a proiectului care este de 24 de luni.

Art. 1, alin. (2) al Hotararii nr. 114/31.05.2007 a Consiliului Judetean Dolj se modifica corespunzator.

218

29.11.2007

Se aproba transferul fara plata din patrimoniul judetului Dolj – domeniul privat – catre Asociatia pentru Integrare Europeana „Quiz” a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a imobilizarilor necorporale achizitionate in cadrul proiectului „Centru de reabilitare sociala si insertie ocupationala” in valoare de 93.147,7435 lei, conform anexei la prezenta hotarare.

Patrimoniul judetului se diminueaza cu valoarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a imobilizarilor necorporale prevazute la art. 1.

Predarea-preluarea bunurilor prevazute in anexa se va face in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari.

219

29.11.2007

Se aproba majorarea patrimoniului Judetului Dolj – domeniul public – aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj, cu valoarea lucrarilor executate in cadrul proiectului „Amenajare statie de sterilizare la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova”, in suma de 338.156,21 lei.

Se dau in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova amenajarile executate in cadrul proiectului „Amenajare statie de sterilizare la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova”, in valoare de 338.156,21 lei.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va asigura in totalitate activitatea statiei de sterilizare, asa cum a fost prevazuta in Cererea de finantare nerambursabila, anexa la Contractul de Grant nr. 969C, timp de 24 de luni de la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, respectiv pana la 31.10.2008.

220

29.11.2007

Se aproba cheltuirea sumei de 20.000 lei din cap.20.30.30. „alte cheltuieli cu bunuri si servicii autorizate prin dispozitii legale”, pentru oferirea de cadouri copiiilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna din anul 2007.

221

29.11.2007

Se aproba alocarea sumei de 80.000 lei, pentru sustinerea actiunilor de comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989, cat si a celorlalte actiuni ocazionate de sfarsitul de an.

222

29.11.2007

Se aproba primirea Municipiului Bailesti, prin Consiliul Local Bailesti, ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Oltenia” – A.D.I. Oltenia.

223

29.11.2007

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 765,oo mp situat in Craiova, str. Pascani, nr. 2, (fost B-dul Nicolae Titulescu, bl. 19 – 20), identificat potrivit anexei la hotarare, pentru S.C. COREALIS S.A. Craiova.

224

29.11.2007

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

225

29.11.2007

Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

- se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj, cu bunurile prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Valoarea patrimoniului judetului Dolj se modifica in mod corespunzator.

Prezenta hotarare va fi inaintata Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru modificarea si completarea H.G. nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj.

226

29.11.2007

Se aproba modificarea pozitiei 1, coloana 2 din Anexa 1 la Hotararea nr. 181/2007 a Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Pozitia kilometrica

Valoare program

(lei cu TVA)

1

DJ 552 Craiova-Mofleni-Bucovat-Italieni-Terpezita-Salcuta-Plopsor-Vartop-Caraula-Cetate Port

6+000-8+000

8+000-11+450

11+450-11+600

3.281.761

Hotararea nr.181/2007 a Consiliului Judetean Dolj se modifica corespunzator.

227

29.11.2007

Se aproba scoaterea din domeniul privat al Judetului Dolj si din administrarea Consiliului Judetean Dolj a dispensarului medical din comuna Podari.

Anexa la Hotararea nr. 27/2005 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

228

29.11.2007

Se aproba protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Politiei Transporturi – Sectia Regionala de Politie Transporturi Craiova, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

229

18.12.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor unitati partial finantate din bugetul propriu judetean (Muzeul de Arta Craiova si Muzeul Olteniei) pe anul 2007, conform anexelor 1, 1a, 2 si 2 a.

230

18.12.2007

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2007, conform anexei 1.

231

18.12.2007

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Brabova, Sadova si Cetate pe anul 2007, conform anexelor 1, 1 A, 2, 2 A, 3 şi 3 A.

232

18.12.2007

Se aproba  alocarea sumei de 160,76 mii lei Consiliului Local Secu din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale incasate suplimentar pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2007.

233

18.12.2007

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor evidentiate in afara bugetului propriu al judetului Dolj, conform anexelor 1 si 2.

234

18.12.2007

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „Reabilitarea si modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea – Carna (Dunareni), judetul Dolj ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional; Axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale.”

235

18.12.2007

Se aproba proiectul „Reabilitarea si modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea – Carna (Dunareni), judetul DoljŢ.

236

18.12.2007

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2007, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a.

237

18.12.2007

Se aproba modificarea tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public, conform anexelor 1, 2/1 si 2/2.

238

18.12.2007

Se aproba inlocuirea dnei Raduti Carmen Nicoleta din calitatea de presedinte a Comisiei de Expertiza a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj, pe perioada incapacitatii temporare de munca a acesteia, cu dna Veliscu Daniela Irina, incadrata in functia de medic specialist la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 19.12.2007.

239

18.12.2007

Se aproba baremele de dotare cu echipament si cazarmament si duratele  de utilizare , precum si normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, realizate si materiale cultural-sportive, pentru copiii si tinerii ocrotiti in regim rezidential si semirezidential de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, mamele protejate in  centre maternale si copiii dati in plasament la asistenti maternali profesionisti din judetul Dolj, valabile incepand cu 01.01.2008, conform anexelor 1 si 2.

240

18.12.2007

Se aproba nivelurile alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta  sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu 01.01.2008, conform anexei.

241

18.12.2007

Se aproba baremul cheltuielilor de locuit pentru anul 2008 privind copiii aflati in plasament la asistent maternal profesionist, conform anexei la prezenta hotarare.

242

18.12.2007

Se aproba includerea in domeniul public al Judetului Dolj a unor imobile – terenuri si constructii, aflate in prezent in folosinta Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj, avand datele de identificate prevazute in anexa la prezenta.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj se completeaza cu prevederile prezentei hotarari.

243

18.12.2007

Se aproba darea in administrare a dispensarelor medicale si terenurilor aferente, consiliilor locale, conform anexei la prezenta.

Administratorii-consiliile locale, pot face reparatiile pe care le considera necesare, fara a modifica structura de rezistenta si destinatia actuala.

244

18.12.2007

Se desfiinteaza Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj, incepand cu data de 01.01.2008.

Activul si pasivul institutiei prevazuta la art. 1 se preia de catre S.C. PRO-PLANT PREST IMPEX S.R.L. pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31.12.2007.

Mijloacele fixe, mijloacele circulante cu valorile prevazute in bilantul contabil intocmit la data de 31.12.2007 si obligatiile contractuale in desfasurare se includ in patrimoniul societatii.

Imobilele-cladirile si terenurile prevazute in anexa la prezenta se dau in administrarea societatii comerciale in termen de 15 zile, prin protocol.

Personalul existent la data de 31.12.2007 la Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj se preia de catre societatea nou infiintata.

245

18.12.2007

Se aproba  Planul strategic pentru anul 2008 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, anexat.

246

18.12.2007

Se aproba modificarea incadrarii a doua drumuri vicinale in categoria functionala a drumurilor comunale, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

247

18.12.2007

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a 27 de spatii si a unui teren in suprafata de 80 m.p., aferente Complexului sportiv „Stadionul Tineretului” si aflate in domeniul public al judetului Dolj.

248

18.12.2007

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii cuprinse in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

249

18.12.2007

Se modifica statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

250

18.12.2007

Se aproba protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, privind realizarea Proiectului „Catedrala ortodoxă – Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, prevazut in anexa.

251

18.12.2007

Se inlocuieste domnul gen. Petre Marinel Nicolae membru in consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova, cu domnul Liviu Burhala – general de flotila aeriana, reprezentant al Ministerului Apararii Nationale.

252

18.12.2007

Se aproba  vanzarea prin licitatie publica a  spatiului cu alta destinatie decat locuinta, situate in Craiova, Calea Bucuresti, bloc M 18 C, parter, asociat S.C. OLIVER S.R.L.

253

18.12.2007

Se transmite din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova in administrarea Autoritatii de Sanatate Publica Dolj o parte  din etajul I, aripa de Est, situata in cladirea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta  Craiova, in suprafata de 370,7 m.p., identificata conform anexei la prezenta.

Predarea-primirea spatiului se face prin proces-verbal incheiat intre partile interesate in termen de 15 zile.

254

18.12.2007

Se aproba transmiterea catre comuna Rast a bunurilor avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Bunurile prevazute la alin. (1) vor fi incluse in domeniul public al comunei Rast.

Inchide