NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

18.01.2011

Se aproba structura serviciilor si a tarifelor pentru realizarea de venituri proprii in anul2011 a Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

2

18.01.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni si Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, bugete in afara bugetului local pe anul 2010, conform anexelor 1 si 2.

3

18.01.2011

Se aproba documentatiile tehnico-economice – faza – SF – pentru obiectivele de investitii:

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Maternitatea Dabuleni si Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, oras Dabuleni, judetul Dolj”

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, comuna Bucovat, judetul Dolj”

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Imobilul DGASPC Dolj din str. Racoteanu nr. 192, oras Filiasi, judetul Dolj

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Imobilul DGASPC Dolj din str. Aleea Toamnei nr. 14, municipiul Craiova, judetul Dolj”

cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa.

4

18.01.2011

Se aproba aplicarea la „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire – beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult, precum si aprobarea contractarii finantarii proiectelor pentru obiectivele de investitii:

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Maternitatea Dabuleni si Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, oras Dabuleni, judetul Dolj”

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, comuna Bucovat, judetul Dolj”

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Imobilul DGASPC Dolj din str. Racoteanu nr. 192, oras Filiasi, judetul Dolj

·          Completarea instalatiei de preparare apa calda menajera cu panouri solare la Imobilul DGASPC Dolj din str. Aleea Toamnei nr. 14, municipiul Craiova, judetul Dolj”.

5

18.01.2011

Se aproba majorarea contributiei totale a Consiliului Judetean Dolj la finantarea proiectului „Reabilitarea  si modernizarea DJ 606, Craiova (DN 65) – limita judetului Mehedinti”.

6

18.01.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2010, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

7

18.01.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj, a imobilului (cladiri si teren) situat in municipiul Calafat, Calea Craiovei km. 4, identificat conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj se completeaza corespunzator.

Se da in administrare Camerei Agricole Dolj imobilul prevazut mai sus.

Prezenta hotarare va fi inaintata cu proiect de hotarare de Guvern Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 965/2002.

8

18.01.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a imobilului – Extinderea cladire Sectie Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei din Craiova, str. Madona Dudu, nr. 14 (constructie  cladire cu o valoare de 9.553.831,29 lei, alei, pavaje cu o valoare de 102.122,57 lei).

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj se completeaza corespunzator.

Bunurile prevazute mai sus se dau in administrarea Muzeului Olteniei Craiova.

Prezenta hotarare va fi inaintata cu proiect de hotarare de Guvern Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 965/2002.

9

18.01.2011

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a doua spatii in suprafata de 30,23 mp si 18,oo mp, situate sub Tribuna a II-a a Stadionului Tineretului, pe perioada mandatului actualului consiliu judetean.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei de 13,oo lei/mp/luna, exclusiv TVA valoare ce va fi indexata anual (incepand cu anul 2012) cu indicele preturilor de consum comunicat de Comisia Nationala de Statistica.

Dupa expirarea perioadei de inchiriere prevazuta la art. 1, prelungirea contractelor va fi efectuata prin acte aditionale incheiate intre parti, numai cu aprobarea consiliului judetean.

10

18.01.2011

Se aproba schimbarea destinatiei a aripii de nord a cladirii C 2 din imobilul situat in str. C-tin Lecca nr. 32, avand o suprafata construita de 146,64 mp si o suprafata utila de 108,61 mp, din spalatorie – uscatorie in cabinet stomatologic si farmacie, conform anexei la hotarare.

11

18.01.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a terenului in suprafata de 330 mp, identificat conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj se completeaza corespunzator.

Prezenta hotarare va fi inaintata cu proiect de hotarare de Guvern Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 965/2002.

12

18.01.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judeţului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Realizarea unui studiu in zona transfrontaliera romano-bulgara privind infiintarea unei retele de centre de colectare, prelucrare si distributie a legumelor si fructelor si a unei piete de gros”.

13

18.01.2011

Se aproba privind includerea in domeniul public al judeţului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului județean DJ 553, tronsonulCalafat – Ciupercenii Vechi, km 3+400 - km 6+800” in valoare de 2.873.855,21 lei, inclusiv TVA, respectiv Drumul judetean DJ 553, reabilitat pe tronsonul Calafat – Ciupercenii Vechi, km 3+400 - km 6+800”.

14

18.01.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Laborator mobil pentru primirea, verificarea, prelucrarea si eliberarea actelor de identitate”, in valoare de 195.275,81 lei, inclusiv TVA, conform anexei la prezenta hotarare.

Se dau in administrarea Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, bunurile  realizate in cadrul proiectului de mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

15

18.01.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului “Cresterea capacitatiii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cazul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 4.463.855,67 lei inclusiv TVA,conform anexei la prezenta hotarare.

Se dau in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” bunurile realizate in cadrul proiectului de mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

16

18.01.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Implementarea programului de management al proiectelor in sistemul informatic al Consiliului Judetean Dolj” in valoare de 244.069,90 lei, inclusiv TVA, conform anexei la prezenta hotarare.

17

18.01.2011

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

18

03.02.2011

Constata incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Enea Constantin Cosmin si declara vacant locul de consilier judetean.

Valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Popescu Andrei.

19

03.02.2011

Se aproba alocarea sumei de 4.637,oo mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2011.

20

03.02.2011

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale (Centrul Scolar Beethoven, Scoala Speciala Sfantul Vasile, Scoala Speciala Sfantul Mina, Scoala de Arte si Meserii Craiova), bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, finantate din bugetul propriu judetean, pe anul 2011 si bugetele activitatii autofinantate, pe anul 2011 a Centrului Scolar Beethoven si a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala.

21

03.02.2011

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, pe anul 2011.

22

03.02.2011

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor partial finantate pe anul 2011.

23

03.02.2011

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2011.

24

03.02.2011

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe trimestrul I al anului 2011.

25

03.02.2011

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe trimestrul I al anului 2011.

26

03.02.2011

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2010 pentru  finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

27

03.02.2011

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA, in valoare de 15.464,oo mii lei, pentru drumurile judetene si comunale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2011.

28

03.02.2011

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala.

29

03.02.2011

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2011.

30

03.02.2011

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2011.

31

03.02.2011

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2011, in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole.

32

03.02.2011

Se desemneaza imputernicitii care sa reprezinte interesele Judetului Dolj la R.A.Aeroportul Craiova, dupa cum urmeaza:

1.      Ciurlau Constantin

2.      Iovan Valentin George

3.      Logofetescu Ionelus

4.      Brezniceanu Alexandru

5.      Minda Mihai

Mandatul imputernicitilor desemnati potrivit anexei 1 este egal cu mandatul actualului consiliu judetean.

Imputernicitii desemnati exercita in numele Judetului Dolj toate drepturile si obligatiile prevazute de lege in cadrul R.A. Aeroportul Craiova.

33

03.02.2011

Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in cadrul DGASPC Dolj, in suma de 16.957 lei/an, valabil incapand cu luna februarie 2011.

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament la asistent maternal profesionist, in suma de 6.762 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2011.

34

03.02.2011

Se valideaza ca membru al ATOP domnul comisar-sef Nicolescu Constantin – sef al Inspectoratului Judetean de Politie Dolj in locul lui Badea Nicusor.

Componenta actuala a ATOP este cea prevazuta in anexa la prezenta.

Hotararea nr. 257/2010 se va modifica corespunzator.

35

03.02.2011

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului in domeniul privat al judetului Dolj a terenului situat in comuna Ghercesti, T 41, P 472/1, in suprafata de 82.713 mp avand datele de identificare prevazute in  anexa.

Se aproba majorarea domeniului privat al judetului Dolj cu un teren extravilan in suprafata de 82.713 mp, situat in comuna Ghercesti, avand o valoare de 88.639,13 Ron.

Se aproba majorarea aportului Consiliului Judetean Dolj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova cu un teren extravilan in suprafata de 82.713 mp, cu o valoare de 88.639,13 Ron.

Se mandateaza domnul Popescu Virgil sa sustina in AGA prezenta hotarare.

36

11.02.2011

Se aproba organigrama pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj.

Se aproba statul de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj.

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj.

37

11.02.2011

Domnul Ivanovici  Laurenţiu se numeste in functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Dolj.

38

11.02.2011

Domnul Stanciu Aurel se numeste in functia publica de conducere de director executiv adjunct al Camerei Agricole Dolj.

39

24.03.2011

Se aproba modificarea tarifelor de utilizare a mijloacelor auto si a utilajelor din dotarea Societatii Comerciale pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., conform anexelor 1 – 52, incepand cu data de 01.04.2011.

40

24.03.2011

Se aproba tarifele de utilizare a zonei drumurilor judetene, prevazute in anexa 1 la prezenta hotarare.

41

24.03.2011

Se aproba Regulamentul local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

42

24.03.2011

Se aproba tarifele pentru prestarea serviciilor activitatii autofinantate a Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 1.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2011 al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 2.

43

24.03.2011

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2011, conform anexelor 1 si 1 a.

44

24.03.2011

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale finantate de la bugetul de stat, prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2011, conform anexelor 1 – 7, 1 A – 7 A.

45

24.03.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2011, conform anexelor 1 si 1 A.

46

24.03.2011

Se aproba utilizarea diferentei de excedent bugetar a anului 2010, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, conform anexei.

Prezenta hotarare completeaza Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 26/03.02.2011.

47

24.03.2011

Se aproba darea in folosinta gratuita catre Municipalitatea Mizia a doua notebook-uri achizitionate in cadrul proiectului „Imbunatatirea accesului rutier catre punctul de trecere a frontierei Bechet-Oryahovo – Reabilitarera drumului judetean DJ 561 B Sectiunea I, judetul Dolj, Romania si a strazii Tsanko Tserkoski, Municipiul Mizia, Districtul Vratsa, Bulgaria”.

48

24.03.2011

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii : « Extindere Aeroport Craiova – faza II » si « Construire Corp administrativ P + 1 si desfiintare corp C 2 si C 3 » la Unitatea Medico-Sociala Bechet, conform anexei.

49

24.03.2011

Se aproba documentatiile tehnico-economice – devize generale actualizate la obiectivele de investitii prevazute in anexa.

50

24.03.2011

Se aproba  documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finantari nerambursabile” si contractul privind atribuirea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2011, ce constituie  anexa la prezenta hotarare.

51

24.03.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexei 1.

52

24.03.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexei 1.

53

24.03.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2011, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a.

54

24.03.2011

Se constituie comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral, pentru anul 2011.

55

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Burtea Gelu Igor se reincadreaza  in functia de conducere de director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Centrului Medico-Sociale Amarastii de Jos.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2993 lei.

56

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dna Tulitu Luiza Constanta se reincadreaza  in functia de conducere de director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 1905 lei.

57

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dna Tapi Florentina se reincadreaza  in functia de conducere de director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Brabova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2993 lei.

58

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dna Onel Elena se reincadreaza in functia de conducere de director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Cetate.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2993 lei.

59

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dna Kalman Aurora se reincadreaza  in functia de conducere de director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Melinesti.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2993 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 172 lei.

60

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Dragomir Gabriel se reincadreaza  in functia de conducere de director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Plenita.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2993 lei.

61

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Florescu Marius Eugen se reincadreaza  in functia de conducere de director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Sadova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2993 lei.

62

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Dobrescu Constantin se reincadreaza in functia de conducere de director, clasa de salarizare 78, gradul II, in cadrul Directiei de Paza si Servicii Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2139 lei, la care se adauga sporul de conditii vatamatoare in cuantum de 172 lei.

63

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Stancu Florin-Ionut  se reincadreaza in functia de conducere de director general, clasa de salarizare 82, gradul II, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2498 lei, la care se adauga sporul de conditii vatamatoare in cuantum de 218 lei.

64

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2010 dl Stanica Marin numit in functia publica de conducere de director executiv , in cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, se reincadreaza in functia publica de conducere de director, gradul I, treapta 1 de salarizare cu un salariu de baza de 3745 lei (compus din 1624 lei reprezentand salariul de incadrare corespunzator functiei de la nivelul lunii decembrie 2009, 812 lei reprezentand indemnizatia de conducere, 700 lei suma compensatorie cu caracter tranzitoriu reprezentand sporul de dispozitiv in cuantumul din luna decembrie 2009 si 609 lei reprezentand sporul de vechime), la care se adauga suma de 244 lei reprezentand spor pentru conditii vatamatoare.

65

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Stanica Marin se reincadreaza in functia de conducere de director executiv, clasa de salarizare 80, gradul II, in cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3231 lei, la care se adauga sporul de conditii vatamatoare in cuantum de 211 lei.

66

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Pancu Bogdan Mihai se reincadreaza in functia de conducere de director, clasa de salarizare 78, gradul II, in cadrul Clubului Sportiv Judetean „U” Craiova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 1967 lei.

67

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Fifor Mihai se reincadreaza in functia de conducere de manager, clasa de salarizare 76, gradul II, in cadrul Muzeului Olteniei Craiova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 5147 lei.

68

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Rogneanu Florin se reincadreaza in functia de conducere de manager, clasa de salarizare 76, gradul II, in cadrul Muzeului de Arta Craiova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 4864 lei.

69

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 Etegan Amelia Loredana  se reincadreaza in functia de conducere de manager, clasa de salarizare 62, gradul II, in cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3472 lei.

70

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 dl Radu Augustin   se reincadreaza in functia de conducere de manager, clasa de salarizare 62, gradul II, in cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3963 lei.

71

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 Dindirica Lucian  se reincadreaza in functia de conducere de manager, clasa de salarizare 76, gradul II, in cadrul Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 5014 lei.

72

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 Maricutoiu Ileana-Maria  se reincadreaza in functia de conducere de manager, clasa de salarizare 88, gradul II, in cadrul Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti „ Dabuleni.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2916 lei, la care se adauga sporul de conditii de munca in cuantum de 290 lei.

73

24.03.2011

Incepand cu data de 01.01.2011 Matei Marius   se reincadreaza in functia de conducere de manager, clasa de salarizare 88, gradul II, in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 5610 lei.

74

24.03.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexelor 1, 2, 3 la prezenta hotarare.

75

24.03.2011

Se constituie comisia de evaluare a managementului Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj.

76

24.03.2011

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sanatatii a unor imobile terenuri, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru construirea unui spital regional de urgenta.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj se modifica corespunzator.

Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre parti in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

77

24.03.2011

Se aproba majorarea valorii imprejmuirii imobilului situat in Craiova, str. G-ral Dragalina, nr. 60 A, cu valoarea investitiei realizate conform anexei la prezenta.

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a mijlocului fix situat in Craiova, str. G-ral Dragalina nr. 60 A, conform anexei.

Hotararea 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj privind domeniul public al judetului Dolj se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

Mijlocul fix prevazut la art. 2 se da in administrarea Centrului Militar Zonal Dolj.

78

24.03.2011

Se aproba includerea investitiilor realizate in cadrul proiectului „completarea sistemului existent de incalzire si preparare apa calda menajera cu sisteme care utilizeaza energie solara sau geotermala, pentru cele 7 unitati de asistenta medico-sociale, in domeniul public al judetului Dolj, conform anexei.

Se aproba darea in administrarea celor 7 unitati de asistenta medico-sociale a sistemelor de incalzire si preparare apa calda menajera cu sisteme care utilizeaza energie solara sau geotermala.

Predarea-primirea se va face prin proces-verbal incheiat intre parti in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

79

24.03.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a unui teren provenit de la comuna Tuglui, in suprafata de 66 mp, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 30 de zile.

80

24.03.2011

Se aproba majorarea domeniului privat al judetului Dolj cu un teren extravilan in suprafata de 82.713 mp, situat in comuna Ghercesti, avand o valoare de 1.411.900,oo ron.

Se aproba majorarea aportului judetului Dolj la capitalul social  al SC Parc Industrial Craiova S.A. cu un teren extravilan in suprafata de 82.713 mp, situat in comuna Ghercesti, avand o valoare de 1.411.900,oo ron.

Hotararea nr. 35/2011 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

SC Parc Industrial Craiova S.A. va indeplini formalitatile privind majorarea capitalului social.

81

24.03.2011

Inceteaza folosinta gratuita catre Centrul de Cardiologie Craiova a unui teren in suprafata de 13.000 mp, situat in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, identificat conform anexei 1.

Inceteaza administrarea de catre Centrul de Cardiologie Craiova a unor spatii medicale din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, in suprafata de  1.751, 85 mp, identificate conform anexelor 2 si 3.

Se dau in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova imobilele prevazute la art. 1 si 2.

Predarea-preluarea se va face prin protocol in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii.

82

24.03.2011

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Bunurile prevazute la art. 1 se includ in patrimoniul R.A. Aeroportul Craiova.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj se modifica corespunzator.

83

24.03.2011

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj dl subprefect Ciobotea Ionel in locul dlui Sovaila Cristian.

Componenta actuala a ATOP este cea prevazuta in anexa la prezenta.

Hotararea nr. 34/2011 se modifica in mod corespunzator.

84

28.04.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenescu „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexei 1.

85

28.04.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexei 1.

86

28.04.2011

Se aproba alocarea in anul 2011 a sumei de 1.012 lei Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia din bugetul propriu judetean (895 mii lei pentru bugetul propriu al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si 117 mii lei pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi).

87

28.04.2011

Se aproba completarea structurii serviciilor si actualizarea tarifelor pentru realizarea de venituri proprii in anul 2011 ale Camerei Agricole Dolj, conform anexei 1.

88

28.04.2011

Se aproba contul de executie a bugetului local al judetului Dolj pe trimestrul I al anului 2011, conform anexelor A, 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare si contul de executie a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2011, conform anexelor B, 3 si 4 la prezenta hotarare.

89

28.04.2011

Se modifica articolele 3 si 5 ale Hotararii nr. 146/30.07.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova” si a cofinantarii acestuia dupa cum urmeaza:

„Art. 3. Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai sus mentionat, dupa cum urmeaza:

·          1.547.621, 0 lei – cheltuieli neeligibile

·          5.802.953,28 lei – valoarea TVA, din care valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile va fi rambursata Consiliului Judetean Dolj in conformitate cu prevederile legale in vigoare”.

„Art. 5. Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013”.

Restul articolelor raman nemodificate.

90

28.04.2011

Se aproba modificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

91

28.04.2011

Se aproba revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Dolj conform Notei de fundamentare, anexa la prezenta hotarare.

Masurile cuprinse in Planul Local de Actiune pentru Mediu revizuit al Judetului Dolj vor fundamenta politicile si planurile investitionale in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile in judet.

92

28.04.2011

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dolj se completeaza cu drumurile judetene, conform anexei la prezenta hotarare.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 56/1999 se modifica in mod corespunzator.

93

28.04.2011

Se aproba majorarea domeniului privat al judetului Dolj cu o „Statie de reglare si masurare gaze naturale pentru Incubatorul de Afaceri” in valoare de 465.319,59 RON, situata in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj.

Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. cu investitia prevazuta la art. 1.

Predarea-primirea constructiei se va face pe baza de „protocol” in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. va indeplini formalitatile privind majorarea capitalului social.

94

28.04.2011

Se aproba trecerea din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe durata lucrarilor de modernizare/reabilitare, a tronsoanelor de drumuri judetene aprobate spre finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii:

·          Modernizare DJ 561 D, Plenita (DJ 561 A) – Orodel – Cornu – Vartop – Corlate – Izvoare – Domnu Tudor – Giubega (DN 56) – Galiciuica – Bailesti – Rast (DN 55 A) – Rast port, km. 47 + 000 – 52 + 500 (varianta ocolitoare Bailesti)

·          Modernizare DJ 643 A, lim. Jud. Olt – Picaturile – Murgasi – Goia – Busteni – Balota de Jos – Balota de Sus – Velesti, km. 33 + 300 – 44 + 041

·          Modernizare DJ 643 D, DN 65 C (Bulzesti) – Prejoi – Infratirea – Fratila – lim. Jud. Valcea, km. 8 + 000 – 16 + 000.

·          Reabilitare DJ 643 D, DN 65 C (Bulzesti) – Fratila – lim. Jud. Valcea, km. 0 + 000 – 2 + 110.

Predarea-primirea tronsoanelor de drumuri judetene de la art. 1 se va face pe baza de protocol.

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj pe durata contractului de lucrari incheiat de MDRT cu executantii, dna ing. Darac Aurelia si dna ing. Ionescu-Lupeanu Silvia.

95

28.04.2011

(1) Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiilor situate sub Tribuna a II-a a Complexului Sportiv „Stadionul Tineretului”, pana la 30.06.2012, pe perioada mandatului actualului consiliu judetean.

(2) Se aproba preturile minime de pornire a licitatiei astfel:

·          25 lei/mp/luna pentru inchirierea spatiilor in care se desfasoara activitati comerciale, productie, prestari servicii

·          13 lei/mp/luna pentru inchirierea spatiilor ocupate de garaje

Chiria va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum comunicat de Comisia Nationala de Statistica.

Dupa expirarea perioadei de inchiriere prevazuta la art. 1, prelungirea contractelor poate fi efectuata prin acte aditionale, incheiate intre parti, cu aprobarea Consiliului Judetean Dolj.

96

28.04.2011

Se revoca dreptul de administrare acordat Scolii Speciale „Sfantul Mina” pentru spatiul de 24,00 mp situat in corpul B din incinta acestei scoli, spatiu aflat in domeniul public al judetului Dolj.

Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 3 ani a spatiului prevazut la art. 1, Asociatiei „Dincolo de Autism”.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Scoala Speciala „Sfantul Mina” si Asociatia „Dincolo de Autism”.

97

28.04.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a statiilor de epurare ape menajere situate in incintele unitatilor de asistenta medico sociale Brabova, respectiv Melinesti, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Hotararea nr. 56/1999 se completeaza corespunzator.

Valoarea patrimoniului judetului Dolj se majoreaza cu valoarea celor doua investitii.

Se da in administrare Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Brabova, respectiv Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Melinesti, statia de epurare ape menajere.

98

28.04.2011

Se revoca dreptul de administrare al S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. asupra:

-       sediului social Craiova, S = 396,50 mp din Craiova, str. C-tin Angelescu, bl. S 60 parter

-       punctului de lucru Bailesti, str. Galicea Mare, nr. 9

-       punctului de lucru Podari, str. Zorilor, nr. 2

-       punctului de lucru Filiasi, str. Jiului, nr. 15

-       punctului de lucru Calafat, str. A.I. Cuza, nr. 5

-       punctului de lucru Sadova, sat Piscu Sadovei, nr. 59

Bunurile prevazute la art. 1 trec in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

99

28.04.2011

Se aproba darea in administrare a Clubului Sportiv Scolar Craiova a corpului de cladire C din cadrul fostei Scoli Speciale Regina Maria din str. Nicolae Titulescu nr. 22 A, municipiul Craiova – domeniu public al judetului Dolj – cu o suprafata construita de 612,60 mp, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari si pana la 31.07.2012

100

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”, conform anexei la prezenta hotarare.

101

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

102

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

103

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

104

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotarare.

105

28.04.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

106

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

107

28.04.2011

Se aproba statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Clublul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexelor 1 si 2  la prezenta hotarare.

108

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

109

28.04.2011

Se aproba rezultatul final al evaluarii managementului Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotarare.

110

28.04.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Centrul Medico-Social Amarastii de Jos, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

111

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

112

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Centrul Medico-Social Bechet, conform anexei la prezenta hotarare.

113

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Centrul Medico-Social Cetate, conform anexei la prezenta hotarare.

114

28.04.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Unitatea Medico-Sociala Plenita, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

115

28.04.2011

Se aproba statul de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Sadova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

116

28.04.2011

Se numeste domnul Bacanu Iulian (sef serviciu in cadrul Consiliului Judetean Dolj) ca membru in structura de management si membru in consiliul de administratie la SpitalulOrasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, in locul domnului Iovan Cristinel Nicusor Leonard, demisionat.

Se numeste domnul Fanuta Bogdan (medic la Spitalul Clinic  Judetean de Urgenta Craiova) ca membru in structura de management si membru in consiliul de administratiela Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, in locul domnului Mogos Dan Lucian Stefan, demisionat.

117

28.04.2011

Domnul Cotescu Nicusor se desemneaza membru in Consiliul de administratie al Scolii Speciale „Centrul Scolar Beethoven”.

118

28.04.2011

Domnul Raducea Isidor se desemneaza membru in Consiliul de administratie al Scolii Speciale „Sfantul Vasile”.

119

28.04.2011

Domnul Bercea Giorgica se desemneaza membru in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj.

120

28.04.2011

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj care reprezinta interesele judetului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova sa se intruneasca in prima adunare generala ordinara si sa ia urmatoarele masuri:

a). sa completeze consiliul de administratie cu doi membri, astfel:

- dl. Trasca Adrian in locul domnului Giugea Nicolae

- dl. Irinei Marian in locul domnului Toma Marius.

b). sa aprobe incheierea unui contract de administrare intre cei doi membri alesi si S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

121

26.05.2011

Se aproba contul de executie al fondului pentru constructia de locuinte pe anul 2010, conform anexelor 1 si 2.

122

26.05.2011

Se aproba contul de executie al fondului de rulment pe anul 2010, conform anexelor 1 si 2.

123

26.05.2011

Se aproba contul de executie al bugetului taxelor speciale pe anul 2010, conform anexei 1.

124

26.05.2011

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean conform anexelor 1 si 2, contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate partial, conform anexelor 3 si 4, contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor 5 si 6.

Se aproba situatiile financiare ale anului 2010, conform anexelor 7,8,9,10,11,12,13,14 si 15.

125

26.05.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexei 1.

126

26.05.2011

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii:

·          Reparatii capitale Dispensar TBC si Sectia de boli infectioase Bechet la Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni

·          Imprejmuire Spital Asezamintele Brancovenesti Dabuleni, conform anexei

127

26.05.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform  anexelor 1, 2 si 3.

128

26.05.2011

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a sediului birouri si anexei garaje situate in Craiova, Aleea 2 Paltinis, nr. 2, identificate in anexa la prezenta.

Se aproba majorarea valorii imprejmuirii imobilului situat in Craiova, Aleea 2, Paltinis, nr. 2, conform anexei la prezenta.

Se aproba darea in administrare a bunurilor imobile existente la adresa mentionata la art. 1 si 2 catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj, privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

129

26.05.2011

Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2008 – 2011 isi mentine valabilitatea pana la data de 30 aprilie 2013.

Hotararea nr. 72/2008 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

Se aproba prelungirea, pana la data de 30 aprilie 2013, a perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate.

Hotararea nr. 229/2008 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

130

26.05.2011

Se mandateaza domnul Popescu Virgil, imputernicit al Consiliului Judetean Dolj la S.C.Parc Industrial Craiova S.A. sa aprobe si sa voteze in prima Adunare Generala a Actionarilor urmatoarele:

a)      alegerea ca canzori si cenzori supleanti la S.C. Parc Industrial S.A., pentru un mandat de 3 ani a urmatorilor:

1.      Stefanescu Magdalena Carmen   – cenzor, expert contabil

2.      Poenaru Florin                          – cenzor

3.      Privantu Marin                          – cenzor

4.      Ciurlau Constantin                     – cenzor supleant

5.      Savu-Dragnei Constanta-Ileana   – cenzor supleant

6.      Marin Marian-Viorel                   – cenzor supleant

b)      remuneratia pentru activitatea desfasurata este de 1 % lei/luna din remuneratia directorului general – administrator unic al societatii.

131

26.05.2011

Se aproba modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexelor 1, 2 si 3.

132

26.05.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Centrul Scolar „Beethoven” , conform anexelor 1, 2 si 3.

133

26.05.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj , conform anexelor 1, 2 si 3.

134

26.05.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru  Scoala Speciala „Sfantul Mina” Craiova, conform anexelor 1, 2 si 3.

135

26.05.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Scoala Speciala „Sfantul Vasile” Craiova, conform anexelor 1, 2 si 3.

136

26.05.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Scoala de Arte si Meserii Craiova, conform anexelor 1, 2 si 3.

137

26.05.2011

Se constituie comisia de evaluare finala a managementului Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj.

138

26.05.2011

Domnisoara consilier judetean Serban Ileana se desemneaza membru in Consiliul de Administratie al Scolii Speciale „Sfantul Mina” Craiova.

139

26.05.2011

Doamna consilier judetean  Prica Corina Doina se desemneaza membru in Consiliul de Administratie al Scolii de Arte si Meserii Craiova.

140

26.05.2011

In vederea concesionarii intregii suprafete de teren preluate de consiliul judetean in baza H.G. 311/2008 se va intocmi un studiu de oportunitate pentru intreaga zona, prin intermediul unei firme de specialitate, conform OUG 34/2006.

Studiul de oportunitate va respecta prevederile Master PLanului aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 168/2009.

Se ia la cunostinta de solicitarea Companiei Point Park Propertyies privind concesionarea unei suprafete de teren in zona prevazuta la art. 1.

141

28.06.2011

Se aproba pretul de pronire de 291.991,oo lei pentru vanzarea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 21 Aparter.

142

28.06.2011

Se aproba completarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj, prin includerea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj a constructiilor realizate in incinta Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, prevazute in anexa la prezenta.

Valoarea patrimoniului judetului Dolj se majoreaza corespunzator.

Constructiile prevazute in anexa se dau in administrare Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni.

143

28.06.2011

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor prevazute in anexa in vederea desfiintarii.

Patrimoniul judetului Dolj se modifica corespunzator, respectiv Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 56/1999.

144

28.06.2011

Se aproba completarea Hotararii nr. 8/18.01.2011 a Consiliului Judetean Dolj cu date suplimentare referitoare la imobilul „Extindere cladire Sectia Istorie – Arheologie a Muzeului Olteniei” din Craiova, str. Madona Dudu nr. 14, conform anexei la prezenta hotarare.

145

28.06.2011

Se aproba modificarea anexei nr. 2 la Hotararea nr. 97/28.04.2011 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

146

28.06.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

147

28.06.2011

Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj.

148

28.06.2011

Se aproba Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat incheiat intre Consiliul Local Malu Mare, ca lider de proiect (partener) si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, ca partener 2 in proiectul „Reabilitarea Caminului Internat Malu Mare si transformarea lui in Centru Social”.

149

28.06.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Brabova, Melinesti si Sadova, pe anul 2011, conform anexelor 1, 1 A, 2, 2 A, 3, 3 A, 4 si 4 A la prezenta hotarare.

150

28.06.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexei 1.

151

28.06.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexei la prezenta hotarare.

152

28.06.2011

Se aproba documentatia de obtinere a avizului Consiliului Judetean Dolj, in calitate de administrator al ariilor ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu – Dunare si ROSPA0010 Bistret impreuna cu rezervatiile naturale 2.391 Locul Fosilifer Dranic si IV.33 Rezervatia naturala Padurea Zaval pentru a desfasura activitati in ariile mentionate mai sus, conform anexei 1.

Se aproba tarifele pentru vizitare, filmare si fotografiere, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Tarifele se vor constitui ca venituri proprii pentru ariile ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu – Dunare si ROSPA0010 Bistret impreuna cu rezervatiile naturale 2.391 Locul Fosilifer Dranic si IV.33 Rezervatia naturala Padurea Zaval, pe care Consiliul Judetean Dolj le are in administrare.

153

28.06.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

154

27.07.2011

Constata incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Gheorghita Aurel Florin si se declara vacant locul acestuia in cadrul consiliului judetean din partea Partidului Social Democrat.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Calinoiu Gheorghe din partea Partidului Social Democrat.

155

27.07.2011

Se aproba oportunitatea de demarare a proiectului de parteneriat public privat „Spital de Urgenta si Traumatologie” in judetul Dolj.

Finantarea obiectivului prevazut la alin.1 se va face din fonduri private.

Consiliul Judetean Dolj va contribui la parteneriat cu un teren situat in zona de vest a Aeroportului Craiova, conform schitei anexe si cu utilitatile aferente acestuia.

Presedintele consiliului judetean va lua masuri pentru intocmirea studiului de prefezabilitate de catre specialistii din aparatul propriu si pentru intocmirea celorlalte documente componente ale proiectului de parteneriat public privat.

Documentele prevazute la alin.1 vor fi supuse aprobarii consiliului judetean.

156

27.07.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexelor nr.1, 2 si 3.

157

27.07.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2.

158

27.07.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico sociale Melinesti si Cetate, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2011, conform anexelor nr 1, 1A, 2, 2A.

159

27.07.2011

Se aproba contul de executie a bugetului local al judetului Dolj pe semestrul I al anului 2011, conform anexelor A, 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare si contul de executie a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe semestrul I al anului 2011, conform anexelor B, 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

160

27.07.2011

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr.108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean si alocarea sumei de 100,00 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2011, conform anexei.

161

27.07.2011

Se incredinteaza serviciul de interes economic general la Regia Autonoma Aeroportul Craiova, avand urmatoarele date de identificare: Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.325, cod postal 200785, CUI RO10300854, numar de inregistrare la registrul comertului  J 16/1331/1997.

Reprezinta serviciu de interes economic general urmatoarele activitati efectuate de catre Regia Autonoma Aeroportul Craiova:

a) intretinerea curenta, repararea si modernizarea suprafetelor de miscare aeronave (pista, cai rulante, platforme) aflate in administrarea regiei, investitii pentru acestea, precum si a echipamentelor conexe acestora;

b) mentinerea si operarea fluxurilor de pasageri in terminalele aeroportului;

c) deservirea la sol a aeronavelor de stat, celor apartinand MAPN, MAI si SRI inclusiv achizitia echipamentelor aferente acestor activitati;

d) protectia infrastructurii aeroportuare prin imprejmuiri, supraveghere video si drumuri tehnologice perimetrale;

e) activitatea de cautare – salvare in perimetrul aeroportului;

f) paza suprafetelor de miscare si a zonei securizate si facilitatile de asigurare pentru situatii de urgenta – ambulanta si PSI;

g) asigurarea spatiilor, parcarilor, facilitatilor si dotarilor necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice ale organismelor vamii, politiei de frontiera, politiei transporturilor aeriene, MAI si SRI;

h) asigurarea gratuitatilor de operare pe aeroporturi pentru zborurile de stat, zborurile structurilor militare din MAPN, MAI si SRI, zborurile pentru situatii de urgenta, zboruri umanitare, zboruri SMURD si in alte situatii reglementate in mod legal.

162

27.07.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor nr.1, 2, 3 si 3A ce fac parte din prezenta hotarare.

163

27.07.2011

Se aproba modificarea organigramei pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

164

27.07.2011

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

165

27.07.2011

Incepand cu data de 01.08.2011, domnului Ivanovici Laurentiu director executiv, clasa de salarizare 80, gradul II in cadrul Camerei Agricole Dolj i se stabileste un salariu de baza brut lunar de 2870 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

166

27.07.2011

Se aproba rezultatul evaluarii finale a managementului Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotarare.

167

27.07.2011

Se da in administrarea Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj un autoturism marca Renault Scenic, nr. de inventar 2.3.2.1.1.113, nr. de identificare VF 1JM1PO637411149, cu valoarea de inventar de 48.866,06 lei, impreuna cu trusa de securitate in valoare de 160,25 lei.

Se da in administrarea R.A. Aeroportul Craiova un autoturism marca Renault Kangoo, nr. de inventar 2.3.2.1.1.114, nr. de identificare VF 1KWOBB539796234, cu valoarea de inventar de 65.689,88 lei.

168

27.07.2011

Se aproba retragerea dreptului de administrare a spatiului situat la parterul blocului S60, scara 4, cartier 1 Mai, municipiul Craiova – domeniu privat al judetului Dolj, cu suprafata de 80,30 mp, de la Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj.

Se aproba darea in administrarea Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj a spatiului mentionat la art.1, in vederea amenajarii unei arhive, conform anexei la prezenta hotarare.

169

27.07.2011

Se aproba actualizarea devizului general al investitiei realizata in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea – Carna (Dunareni), judetul Dolj” la valoarea de 33.351.507 lei, inclusiv TVA, conform anexei la prezenta hotarare.

170

27.07.2011

Se aproba actualizarea devizului general al investitiei realizata in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea DJ652: DN65 – Lacrita – Cosoveni – Ghindeni – DN55, judetul Dolj la valoarea de 18.002.933 lei, inclusiv TVA, conform anexei la prezenta hotarare.

171

27.07.2011

Se aproba proiectul „Cresterea eficientei serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, inaintat spre finantare de Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara III – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 – „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 4 – „Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – proiecte la nivel local.

172

27.07.2011

Se aproba documentatia tehnico – economica faza SF – pentru obiectivele de investitii:

„Modernizare DJ643A – Limita judetului Olt – Picaturile – Murgasi – Gaia – Busteni – Balota de Jos – Velesti -, km 23+825 -26+716, judetul Dolj”, cu indicatorii tehnico – economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

173

27.07.2011

Se aproba documentatia tehnico – economica – faza DALI – pentru obiectivul de investitii:

„Supraetajare partiala imobil existent de la P la P+1 cu destinatia sala de sport, Craiova, str. G. Enescu nr.7, judetul Dolj”, cu indicatorii tehnico - economici, conform anexei care face parte integranta din aceasta hotarare.

174

27.07.2011

Se aproba modificarea bugetului Proiectului de finantare „Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Modulului Sfanta Maria” din Municipiul Craiova, Aleea Ghetisoarei nr.5, judetul Dolj, inaintat spre finantare din Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie  3.2 si prin suplimentarea cu suma de 391881,96 lei, valoarea totala fiind de 3881866,96 lei defalcata astfel:

-       contravaloare cheltuieli eligibile – 3135694,00 lei

-       contravaloare TVA – 746172,96 lei

-       contributia solicitantului in cuantum de 62713,88 lei reprezentand minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile

-       cheltuieli neeligibile ale proiectului, inclusiv cheltuielile conexe

-       resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii, decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale

175

27.07.2011

Se aproba „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean perioada 2008 – 2013 – actualizare 2011”, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean perioada 2008 – 2013 – actualizare 2011” intra in vigoare incepand cu data de 16.08.2011

176

27.07.2011

Se modifica art.1 din H.C.J. Dolj nr.93/28.0.4.2011 astfel:

„Art.1. Se aproba majorarea domeniului privat al judetului Dolj cu o „Statie de reglare si masurare gaze naturale” in valoare de 475.88 lei situata in comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr.10, judetul Dolj”.

Se modifica art.2 din H.C.J. Dolj nr.93/28.0.42011 astfel:

„Art.2. Se aproba majorarea aportului in natura al judetului Dolj la capitalul social al SC Parc Industrial Craiova SA cu o „Statie de reglare si masurare gaze naturale” in valoare de 475.800 lei”

Celelalte prevederi ale H.C.J. Dolj nr.93/28.04.2011 ramana valabile.

Prezenta hotarare constituie mandat special pentru reprezentantul Judetului Dolj in AGAla SC Parc Industrial Craiova SA, domnul Popescu Virgil, care va sustine si aproba in sedinta AGA majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Craiova SA cu valoarea de la art.I si emiterea a 4758 actiuni nominative cu valoarea de 100 lei/actiune ce se vor atribui actionarului majoritar, Judetul Dolj, potrivit legii.

177

27.07.2011

Se aproba schimbarea elementelor de identificare a unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Dolj, conform anexei.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr.61/1998, 56/1999, 68/2000, 112/2003, 99/2004, 124/2004, 47/2007, 213/2008 si 252/2010 prin care au fost date in administrare bunuri apartinand domeniului public a judetului Dolj, se modifica in mod corespunzator.

Bunurile ce fac parte din domeniul public al judetului Dolj se inscriu in contabilitatea Consiliului Judetean Dolj, iar cele date in  administrare se vor inscrie extrabilantier in contabilitatea administratorilor.

178

27.07.2011

Se revoca Hotararea nr.57/23.05.2002 emisa de Consiliul Judetean Dolj prin care patrimoniul S.C. Parc Turism S.A. Craiova in valoare de 191.032, 50 lei a trecut din domeniul privat in domeniul public  al judetului Dolj.

Hotararea nr.56/1999 a Consiliului Judetean Dolj privind domeniul public al judetului Dolj se va modifica in mod corespunzator.

179

27.07.2011

Se aproba schimbarea destinatiei Gospodariilor anexe nr.1 si nr.2, ce au apartinut Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, situate in comuna Bucovat, sat Leamna de Sus, din cladiri cu destinatia de gospodarii anexe in spatii pentru productie alimentara.

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiilor prevazute la art.1, pentru desfasurarea de activitati productie alimentara. Valoarea chiriei se va indexa anual cu indicele de inflatie statistic.

Pretul minim de pornire pentru gospodaria anexa nr.1 este de 1000,00 lei/luina.

Pretul minim de pornire pentru gospodaria anexa nr.2 este de 1.200,00 lei/luna.

Durata contractului de inchiriere va fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in urma negocierii pretului chiriei la valoarea pietii.

Inchirierea spatiilor prevazute la art.1 o va face Consiliul Local Bucovat in conditiile legii.

Veniturile realizate in baza contractelor de inchiriere/concesionare care vor fi incheiate de catre Consiliul Local Bucovat, se vor realiza astfel:

-  titularul dreptului de administrare va vira 50% din valoarea chiriei lunare la bugetul Consiliului Judetean Dolj, in contul IBAN nr. RO46TREZ29121300250XXXXX, cod fiscal 4417150, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii, diferenta de 50% va ramane titularului dreptului de administrare.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.211/2006 se completeaza in mod corespunzator.

180

31.08.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Plenita si Cetate, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 1 a, 2 si 2 a.

181

31.08.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, pe anul 2011, conform anexelor 1 – 7, 1 a – 7a.

182

31.08.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2011, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

183

31.08.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale Scolii Speciale „Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2011, conform anexei 1.

184

31.08.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Bibilioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 1 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

185

31.08.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 1 a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

186

31.08.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor 1, 2 3 si 3 a ce fac parte integranta din prezenta hotatare.

187

31.08.2011

Se aproba documentatia tehnico-economica faza SF – pentru obiectivul de investitii: „Complex sportiv Zona Aeroport Craiova”, conform anexei care face parte integranta din aceasta hotatare.

188

31.08.2011

Se aproba majorarea domeniului public al Judetului Dolj cu „Sistem de alimentare cu apa S.C. Parc Industrial Craiova S.A.” in valoare de 678.007,28 RON, situat pe teritoriile administrative ale municipiului Craiova si comunei Ghercesti, identificat in anexa 1.

Inceteaza administrarea bunurilor aferente Statiei de pompare treapta I (aflate in domeniul privat al judetului Dolj), de catre S.C. Parc Industrial Craiova S.A., prezentate in anexa 2 la prezenta hotatare.

Bunurile prevazute la alin. (1) trec din domeniul privat in domeniul public al Judetului Dolj.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 105/2004 (anexa 2) se modifica in mod corespunzator.

Se aproba delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa aferent infrastructurii „Ssistem de alimentare cu apa S.C. Parc Industrial Craiova S.A. catre S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

Se aproba concesionarea bunurilor prevazute in anexa 1 si anexa 2, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 144/2010, ca bunuri de retur, la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. – operator regional unic, in vederea prestarii serviciului public de furnizare a apei potabile la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

189

31.08.2011

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza dreptul de folosinta al U.M.S. Melinesti asupra unei parti (doua incaperi) din imobilul „Pavilion chirurgie” proprietate a Judetului Dolj, situat in comuna Melinesti si identificat conform anexelor 1 si 2.

Cu aceeasi data, partea de imobil prevazuta la art. 1, se da in administrarea Consiliului Local Melinesti.

Valoarea de investar a „Pavilionului chirurgie” din cadrul U.M.S. Melinesti se diminueaza cu valoarea spatiului dat in administrare Consiliului Local Melinesti.

190

31.08.2011

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

191

31.08.2011

Se mandateaza imputernicitii Judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova sa stabileasca/sa modifice cuantumul remuneratiei lunare brute a presedintelui consiliului de administratie – directorului general, conform prevederilor legale in vigoare.

Contractul de mandat al presedintelui consiliului de administratie al S.C. Parc-Turism S.A. Craiova se va modifica in mod corespunzator.

In exercitarea mandatului, fiecare imputernicit va primi pentru participarea la adunarile generale o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului general.

Contractul de mandat al imputernicitilor se va modifica in mod corespunzator.

Se mandateaza imputernicitii Judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova sa stabileasca/sa modifice cuantumul indemnizatiei lunare brute a membrilor consiliului de administratie si cenzorilor de 1% din remuneratia directorului general.

Contractul de administrare se va modifica in mod corespunzator.

192

31.08.2011

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Calopar, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Segarcea la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Calopar.

193

31.08.2011

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru a sustine in prima sedinta a adunarii generale a actionarilor aprobarea organigramei si a statului de functii, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

194

29.09.2011

Constata incetarea de drept a mandatelor de consilieri judeteni ale domnilor Paloiu Marian Daniel si Pana Ionel.

Declara vacante locurile de consilieri judeteni detinute de domnii Paloiu Marian Daniel si Pana Ionel.

195

29.09.2011

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Filarmonica „Oltenia” Craiova, conform anexei, pentru organizarea celei de-a XXXVIII-a editii a Festivalului International „Craiova Muzicala”.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 10,oo mii lei Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru desfasurarea in bune conditii a festivalului.

196

29.09.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale Scolii Speciale „Sfantul Mina” Craiova, pe anul 2011, conform anexei nr. 1.

197

29.09.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2 si 3.

198

29.09.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexei nr. 1.

199

29.09.2011

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidarea alunecarii de teren de pe DJ 561, km. 4 + 600 Craiova-Podari-Segarcea”, conform anexei.

200

29.09.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexei nr. 4 ce face parte din prezenta hotarare.

201

29.09.2011

Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor actualizat, aferent judetului Dolj pe anul 2011, conform anexei la prezenta hotarare.

Planul de analiza si acoperire a riscurilor, aferent judetului Dolj se actualizeaza la fiecare inceput de an sau ori de cate ori apar alte riscuri decat cele analizate sau modificari in organizarea structurilor.

202

29.09.2011

Se aproba modificarea Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia prin Act Aditional, ce se constituie in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea Statutlui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia prin Act Aditional, ce se constituie in Anexa 2 la prezenta hotarare.

Se imputerniceste domnul Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia, sa aprobe modificarile prevazute la art. 1 si la art. 2.

203

29.09.2011

Se aproba modificarea componentei comisiei paritare constituita in vederea formularii propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse in „Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, perioada 2008 – 2013” din reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si ai Autoritatii Rutiere Romane – Agentia Dolj, in forma de mai jos:

1.      Ciucu Nicolae

2.      Jeles Mihail Leonardo

3.      Mateescu Dumitru

4.      Melcea Mirela

204

29.09.2011

Se aproba statul de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.10.2011, conform anexei la prezenta hotarare.

205

29.09.2011

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

206

29.09.2011

Se aproba modificarea statului de functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”, incepand cu data de 01.10.2011, conform anexei la prezenta hotarare.

207

29.09.2011

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

208

29.09.2011

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

209

25.10.2011

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Vava Marin din partea Partidului Democrat-Liberal (in locul dlui Paloiu Marian Daniel).

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Craciunoiu Iancu din partea Partidului Democrat-Liberal (in locul dlui Pana Ionel).

210

25.10.2011

Se stabilesc taxele locale aflate in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj pentru anul fiscal 2012, conform anexei nr. 1.

Se aproba facilitatile si scutirile de la plata taxelor pentru anul 2012, conform anexei nr. 2.

211

25.10.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Plenita si Sadova, pe anul 2011, conform anexelor 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5 si 5A.

212

25.10.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Speciale „Sf. Vasile” Craiova, Scolii Speciale „Sf. Mina” si Centrului Scolar „Beethoven” Craiova, pe anul 2011, conform anexelor 1, 2 si 3.

213

25.10.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuileni, pe anul 2011, conform anexelor 1, 2 si 3.

214

25.10.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexei nr. 1.

215

25.10.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate pe anul 2011, conform anexelor 1, 1a, 2 si 2a.

216

25.10.2011

Se aproba contul de executie a bugetului local al judetului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2011, conform anexelor A, 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare si contul de executie a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2011, conform anexelor B, 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotatare.

217

25.10.2011

Se aproba rectificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2010 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

218

25.10.2011

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

219

25.10.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor 1, 2, 3 si 3A ce fac parte din prezenta hotarare.

220

25.10.2011

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul de Politie Judetean Dolj, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

221

25.10.2011

Se aproba activitatile cu care va fi implicat judetul Dolj in managementul si implementarea proiectului „Extinderea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3 –„Imbunatatirea Infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.3. -

- „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”, conform anexei nr. 1, care este parte integranta din prezenta hotarare.

222

25.10.2011

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in AGA a S.C. Parc-Turism S.A. in vederea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, conform anexei nr. 1.

223

25.10.2011

Se aproba eliberarea, pentru Regia Autonoma de Transport Craiova a licentelor de traseu aferente curselor regulate speciale efectuate pe traseele:

1.      Craiova (Universitate) – Isalnita (Statia de Apa) – valabilitate licenta 31.12.2011

2.      Craiova (Valea Rosie) – Isalnita (Termocentrala) – valabilitate licenta 31.08.2012

3.      Craiova (Parc Romanescu) – Isalnita (Termocentrala) – valabilitate licenta 31.08.2012

4.      Craiova (Gara) – Isalnita (Termocentrala) – valabilitate licenta 31.08.2012

5.      Craiova (Brazda lui Novac) – Isalnita (Termocentrala) – valabilitate licenta 31.08.2012

6.      Craiova (Cornitoiu) – Isalnita (Termocentrala) – valabilitate licenta 31.08.2012

224

25.10.2011

Se aproba atribuirea licentei de traseu aferenta traseului T125 Craiova – Parc Industrial S.A. Craiova (Ghercesti) operatorului de transport S.C. Ibraflor Com S.R.L. Craiova.

225

25.10.2011

Se aproba includerea investitiei „Centrala termica si instalatii de incalzire interioara” cu o valoare totala de 183.329,81 lei, in domeniul privat al judetului Dolj.

Valoarea domeniului privat al judetului Dolj se majoreaza corespunzator.

Investitia „Centrala termica si instalatii de incalzire interioara” se da in folosinta gratuita Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Bechet, pe termen de 25 de ani.

Predarea investitiei se va face prin proces-verbal incheiat intre parti in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

226

25.10.2011

Se aproba retragerea dreptului de administrare a centralei termice, respectiv cladire C 5 – Corneliu Coposu, domeniu public al judetului Dolj de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, cladire cu regim de inaltime parter, zidarie, caramida, acoperis tip terasa si suprafata construita – 146,oo m.p.

Se aproba darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a spatiului mentionat la art. 1.

Hotararile nr. 61/1998, 124/2004 si 177/2011 ale Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

Predarea-primirea bunului prevazut la art. 1 se va face intre DGASPC Dolj , Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova si Consiliul Judetean Dolj.

227

25.10.2011

Se aproba majorarea valorii de inventar a cladirii „Pavilion Spital” care apartine domeniului public al judetului Dolj si se afla in folosinta gratuita a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Plenita, cu suma de 29.831, 30 lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor de inlocuire a tamplariei din lemn cu tamplarie PVC si geam termopan.

Valoarea domeniului public al judetului Dolj se majoreaza corespunzator.

Predarea investitiei de la art. 1 se va face prin proces-verbal incheiat intre parti in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

228

25.10.2011

Se aproba majorarea valorii de inventar a cladirii „Pavilion chirurgie” care apartine domeniului public al judetului Dolj si se afla in folosinta gratuita a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Melinesti, cu suma de 97.973,63 lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor de reabilitare termica.

Valoarea domeniului public al judetului Dolj se manoreaza corespunzator.

Predarea investitiei de la art. 1 se va face prin proces-verbal incheiat intre parti in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

229

25.10.2011

Se aproba prelungirea darii in folosinta gratuita Organizatiei „Salvati Copiii” Filiala Dolj pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.11.2011 a unui spatiu in suprafata de 120 m.p., situat in Craiova, str. Beethoven, nr. 2.

Darea in folosinta gratuita se va face pe baza de protocol de predare-preluare incheiat intre Centrul Scolar Beethoven si Organizatia „Salvati Copiii” Filiala Dolj.

230

25.10.2011

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Barca, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bailestila Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Barca.

231

25.10.2011

Se modifica organigrama si statul de functii ale Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Se completeaza regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, cu mentiunile cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

232

25.10.2011

Se mandateaza imputernicitii desemnati la societate sa aprobe modificarea organigramei, conform anexei 1 la prezenta.

Se mandateaza imputernicitii desemnati la societate sa aprobe modificarea statului de functii conform anexei nr. 2 la prezenta.

Se mandateaza imputernicitii desemnati la societate sa aprobe regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 3.

Prevederile art. 1 – 3 se aplica incepand cu data de 01.11.2011.

233

25.10.2011

Se modifica statul de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

234

25.10.2011

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

235

25.10.2011

Se mandateaza imputernicitii de la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe modificarea organigramei regiei, conform anexei la prezenta hotarare.

236

25.10.2011

Se aproba valoarea de 22.116.330,oo lei, inclusiv TVA, a proiectului „Extinderea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.3. – „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”.

237

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2.

238

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2.

239

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

240

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor partial finantate pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

241

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Centrului Scolar „Beethoven” Craiova, Scolii Speciale „Sfantul Vasile”, Scolii Speciale „Sfantul Mina” si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4.

242

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7 si 7A.

243

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Brabova, Melinesti, Plenita si Sadova, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5 si 5A.

244

29.11.2011

Se aproba modificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2010, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare modifica hotararea Consiliului Judetean nr.  46/24.03.2011.

245

29.11.2011

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna octombrie 2011, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

246

29.11.2011

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean a sumei de 200,oo mii lei Consiliului Local Gingiova si a sumei de 300,oo mii lei Consiliului Local Rast.

247

29.11.2011

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean a sumei de 300,oo mii lei Consiliului Local Cernatesti.

248

29.11.2011

Se aproba cheltuirea sumei de 110.000 lei pentru sustinerea actiunilor de reprezentare cu ocazia sfarsitului de an.

249

29.11.2011

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean si alocarea sumei de 60,oo mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2011, conform anexei.

250

29.11.2011

Se aproba incheierea unui protocol de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj, pentru organizarea „Galei Sportului Doljean”, conform anexei.

Se aproba alocarea sumei de 10,oo mii lei Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Dolj pentru anul 2011, in vederea organizarii galei prevazute la art. 1.

251

29.11.2011

Se aproba cooperarea intre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova pentru realizarea unor manifestari cu ocazia zilei de 1 decembrie la Alba Iulia si alocarea sumei de 2,oo mii lei Universitatii din Craiova in acest scop, suma cu care se va rectifica bugetul propriu judetean pe anul 2011.

252

29.11.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2, 3, si 3 A ce fac parte din prezenta hotarare.

253

29.11.2011

(1) Se incredinteaza serviciul de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Craiova.

(2) Elementele componente ale activitatii prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

Prezenta hotararea inlocuieste Hotarea Consiliului Judetean Dolj nr. 161/27.07.2011.

254

29.11.2011

Se aproba functionarea Unitatii de asistenta medico-sociala Cetate cu 38 paturi incepand cu data de 01.12.2011.

255

29.11.2011

Se aproba modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri aflate in domeniul public si privat al judetului Dolj, conform anexei.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 56/1999, 61/2001, 48/2003, 78/2004, 140/2004, 153/2004, 64/2006, 253/2007, 233/2008, 126/2009, 130/2009, 135/2009, 28/2010, 81/2011, 68/2000, 40/2006, 20/2005, prin care s-a insusit inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj si au fost date in administrare bunuri apartinand domeniului public si privat al judetului Dolj, se modifica in mod corespunzator.

Bunurile prevazute in anexa la prezenta hotarare, ce fac parte din domeniul public si privat al jduetului Dolj, se inscriu in contabilitatea Consiliului Judetean Dolj, iar cele date in administrare se vor inscrie extrabilantier in contabilitatea administratorilor.

256

29.11.2011

(1) Se aproba completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Dolj cu bunurile prevazute in anexa la prezenta hotarare.

(2) Hotararea nr. 7/18.01.2011 a Consiliului Judetean Dolj se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

257

29.11.2011

(1) Se aproba cooperarea Consiliului Judetean Dolj cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova si S.C. Eli Lilly Romania S.R.L. la campania educationala privind diabetul zaharat.

(2) Pentru desfasurarea acestei campanii Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va pune la dispozitie gratuit catre S.C. Eli Lilly Romania S.R.L. un spatiu in incinta spitalului denumit „Scoala Diabeticului”, pe o perioada de 6 luni.

258

29.11.2011

Se aproba studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului in suprafata de 235,62 ha aferent Iombilului 349 Craiova, aflat in domeniul public al judetului Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

259

29.11.2011

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba  modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

260

29.11.2011

Se aproba caietul de obiective intocmit in vederea elaborarii proiectului de management pentru Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman, pentru perioada 2012 – 2014, conform anexei la prezenta hotarare.

Managerul institutiei publice de cultura prevazute la art. 1 va elabora proiectul de management pentru perioada 2012 – 2014 in conformitate cu cerintele caietului de obiective, prezentat in anexa 1 la prezenta hotarare.

Termenul de depunere a proiectului de management este 15.12.2011.

261

29.11.2011

(1) Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa desemneze pe dl. Poenaru Bogdan, membru in consiliul de administratie al regiei, in locul domnului Craciunoiu Iancu.

(2) Hotararea nr. 133/26.08.2008 se modifica in mod corespunzator.

262

29.11.2011

(1) Se mandateaza imputernicitul judetului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sa aleaga cenzor pe dl. Gherman Cornel Ovidiu, in locul domnului Privantu Marin.

(2) Hotararea nr. 130/26.05.2011 se modifica in mod corespunzator.

263

29.11.2011

(1) Se desemneaza dl. Poenaru Sorin, din partea Partidului Democrat Liberal, imputernicit sa reprezinte interesele judetului Dolj la S.C. Parc Turism Craiova S.A. in locul domnului Vava Marin.

(2) Hotararea nr. 130/2008 se modifica in mod corespunzator.

264

29.11.2011

(1) Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. sa desemneze pe dl. Sas Valeriu, membru in consiliul de administratie al societatii, in locul domnului Pantalia Petre.

(2) Hotararea nr. 134/2008 se modifica in mod corespunzator.

265

29.11.2011

Se mentin hotararile nr. 195 – 208/2011 adoptate de Consiliul Judetean Dolj.

266

20.12.2011

Se aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 85,47 ha, aflat in domeniul public al judetului Dolj, situat in Calea Bucuresti nr. 352 A – loturile 1 – 6, identificate in anexa la prezenta hotarare, pentru desfasurarea activitatilor prevazute in Studiul de oportunitate si in Masteplan.

(1) Cuantumul redeventei de pornire a licitatiei este cel stabilit in Studiul de oportunitate pentru fiecare lot in parte.

(2) Prima licitatie se va face pentru fiecare lot integral; daca nu se concesioneaza intreaga suprafata, la a 2-a si urmatoarele licitatii se pot concesiona si suprafete mai mici din fiecare lot.

Termenul de concesionare este de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada egala cu jumatate din perioada initiala.

267

20.12.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2011, conform anexei nr. 1.

268

20.12.2011

Se aproba modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

269

20.12.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011, conform anexei nr. 1.

270

20.12.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, unitate partial finantata, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 1 a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

271

20.12.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Speciale „Sfantul Vasile”, pe anul 2011, conform anexei nr. 1.

272

20.12.2011

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7 si 7A.

273

20.12.2011

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta medico-sociala Bechet pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 1A.

274

20.12.2011

Se aproba contul de executie estimativ a bugetului local al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si contul de executie estimativ a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

275

20.12.2011

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean a sumei de 344,00 mii lei Primariei comunei Cetate.

276

20.12.2011

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna noiembrie 2011, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

277

20.12.2011

Se aproba proiectul „Centru de coodonare si conducere a interventiei in caz de dezastre in regiunea transfrontaliera” (Coodination and Management Center for Intervention in case of Disasters in the cross-border area), cu valoarea de 4.350.671,00 Euroaferenta activitatilor implementate de Consiliul Judetean Dolj, in calitate de partener lider in parteneriatul cu Administratia Districtului Vratsa si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oltenia Dolj, ce va fi finantat in cadrul Programului Operational de Cooperare Transfrontraliera Romania – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritara 2: Mediu – Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera, Domeniul Major de interventie 2 – Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in situatii de urgenta.

(1) Se aproba alocarea sumei de 412.858,67 Lei, adica 94.844,63 Euro, respectiv 2,18% din cheltuielile eligibile reprezentand contributia Consiliului Judetean Dolj la proiectul „Centru de coodonare si conducere a interventiei in caz de dezastre in regiunea transfrontaliera” (Coodination and Management Center for Intervention in case of Disasters in the cross-border area).

(2) Suma prevazuta la alin. 1 va fi pusa la dispozitie in momentul contractarii proiectului.

Consiliul Judetean Dolj va asigura disponibilitatea sumelor necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale, conform O.U.G. nr. 64/2009, in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Sumele necesare cofinantarii activitatilor implementate de catre Consiliul Judetean Dolj vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2011, 2012, 2013.

278

20.12.2011

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale incasate suplimentar in anul 2011, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

279

20.12.2011

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte din prezenta hotarare.

280

20.12.2011

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

281

20.12.2011

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru a Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, in sensul ca denumirea „Laborator Radiologie si Imagistica Medicala cu punct de lucru la Bechet” se va inlocui cu „Laborator Radiologie si Imagistica Medicala”.

282

20.12.2011

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 5997,09 mp identificat potrivit anexelor 1 si 2 la hotarare, pentru S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

283

20.12.2011

Se aproba organizarea in judetul Dolj a Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Cosul de solidaritate”.

(1) Se imputerniceste S.C. PARC TURISM S.A. pentru implementarea programului de la art.1.

(2) Pentru derularea programului, se va elabora si supune aprobarii Consiliului Judetean Dolj, Regulamentul de organizare a vanzarii produselor alimentare de baza catre pensionari si alte masuri necesare implementarii programului.

284

20.12.2011

Se solicita trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane – Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului situat in comuna Ciupercenii Noi, identificat conform anexei la prezenta hotarare.

285

20.12.2011

Se aproba prelungirea, pana la data de 31.12.2012, a prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 224/17.12.2009 privind scutirea de la plata redeventei a operatorilor de transport autorizati detinatori de trasee din „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2008 – 2013”.

Consiliul Judetean Dolj va incheia cu fiecare operator de transport autorizat, detinator de licenta de traseu pentru tarseele cuprinse in „Programul de transport public judetean de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2008 – 2013”, acte aditionale la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate.

286

20.12.2011

(1) Se aproba atribuirea licentei de traseu aferenta traseului T 120 Seaca de Camp – Ghidici/Calafat – Cetate, operatorilor de transport S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova si S.C. BASRAPET TRANS S.R.L. Calafat.

287

20.12.2011

Se ia act de incetarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a domnului Anghel Gabriel Nicolae ca urmare a demisiei din aceasta functie.

Se nominalizeaza ca reprezentant al Judetului Dolj in Consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. dl. Mitrica Alin Sorin.

Se imputerniceste dl. Buica Gheorghe, reprezentantul Judetului Dolj in adunare generala a actionarilor, sa sustina alegerea persoanei nominalizate la art. 2 in Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

Inchide