ANUNȚ

Consiliul Judeţean Dolj, titular al planului "PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII PARCULUI INDUSTRIAL NR.3", situat în localitatea Coşoveni (numere cadastrale 35421, 35422, 35423), judeţul Dolj anunţă iniţierea procesului de elaborare a şi realiarea primei versiuni a planului.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1 și la sediul Consiliului Județean Dolj, strada Olteţ, nr. 4, în zilele de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8,00-14,00.

 

>> ANUNȚ privind lansarea apelurilor de exprimare a interesului pentru:

  • identificarea și includerea de investiții productive în întreprinderi mari
  • identificarea de investiții în activități de tip ETS care se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare
  • identificarea de investiții destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră

Grupul teritorial pentru județul de tranziție Dolj, prin Consiliul Județean Dolj anunță lansarea apelului de exprimare a interesului, dedicat întreprinderilor, pentru identificare și includerea de investiții productive în domeniile care să contribuie la neutralitatea climatică, conform domeniilor indetificate în Planurile Teritoriale pentru Tranziție Justă(PTTJ), respectiv de investiții în activități de tip ETS care se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv de investiții destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră (denumit în continuare apelul).

Pentru participarea la apel, entitățile interesate vor completa Anexa 1 la prezentul anunț – Formular de exprimare a interesului, conform model anexat.

Anexa 1, însoțită de eventualele anexe aferente (ex.: documentele justificative, studii etc.), va fi transmisă, atât în format editabil (.docx) cât și în format semnat și scanat (.pdf) de către entitatea interesată prin platforma Consiliului Judetean Dolj https://eportal.cjdolj.ro/ . Depunerea se poate face prin crearea unui cont, caz in care entitatea va putea vizualiza documentele depuse/emise la fiecare accesare a contului sau în secţiunea „Depunere on-line fără cont” – Alte solicitări. Solicitantul va primi numărul de înregistrare pe adresa de e-mail şi prin SMS.

Documentele apelului pot fi consultate aici.

Corigendum Anexa 1 - modificată 02.02.2024 aici.

>> În cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ) a fost deschis apelul de proiecte în cadrul cărora sunt finanțate investiții productive în IMM-uri și care vor sprijini creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, pentru IMM-urile din cele 6 județe Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș si ADTI Valea Jiului.

 

>> Anunț privind prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor in vederea selecției partenerilor relevanți pentru constituirea Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj

Consiliul Județean Dolj lansează procesul de constituire a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj.

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj va fi structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonarea și monitorizare a procesului de tranziție la neutralitatea climatică pentru județul Dolj. Înființarea și funcționarea acestei structuri parteneriale va asigura premizele implicării tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți de la nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile responsabile de protecția mediului (Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, Direcția Silvică, Garda de Mediu), forța de muncă și protecția socială (Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecții Sociale), educație și sănătate publică.

Consiliul Județean Dolj va derula o procedură transparentă și nediscriminatorie de selectare a reprezentanților mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel optim de reprezentativitate a sindicatelor și patronatelor, organizațiilor de protecția mediului, organizațiilor tinerilor, femeilor, organizațiilor grupurilor vulnerabile, asociațiilor profesionale în domeniul urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale.

În vederea selectării reprezentanților mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel optim de reprezentativitate a sindicatelor și patronatelor, organizațiilor de protecția mediului, organizațiilor tinerilor, femeilor, organizațiilor grupurilor vulnerabile, asociațiilor profesionale în domeniul urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale, Consiliul Județean Dolj invită organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa tranzitiejustadolj@cjdolj.ro.

Un candidat poate fi selectat numai la o singură categorie, astfel încât candidații care au depus aplicații pentru mai multe categorii vor fi excluși automat de la categoriile următoare.

Organizațiile/entitățile interesate sunt invitate să depună, prin poșta electronică, până la data de 08.02.2023, la adresa tranzitiejustadolj@cjdolj.ro, Formularul de intenție completat și semnat de reprezentantul legal, cu respectarea modelului anexat prezentului anunț.

În cadrul procesului de selecție, Consiliul Județean Dolj va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional precum și reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică. În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora. De asemenea, nu se vor accepta solicitările de includere în Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj a instituțiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013 și/sau 2014-2020.

In urma finalizării procesului de selecție a organizațiilor, Consiliul Județean Dolj, va solicita nominalizarea participanților în Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj, în termen de 3 zile lucrătoare. Se va nominaliza 1 membru titular, respectiv 1 membru supleant de către fiecare organizație, pentru a se asigura respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1060/2021. De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților se va avea în vedere respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați (transpunerea prevederilor articolului 9 din Regulamentului (UE) nr.1060/2021). Organizațiile selectate ca membri în Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj vor avea în vedere nominalizarea unor persoane cu funcții de decizie în cadrul organizației. De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților se va avea în vedere respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați (transpunerea prevederilor articolului 9 din Regulamentului (UE) nr.1060/2021).

 

Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru constituirea Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj

Consiliul Județean Dolj lansează procesul de constituire a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj.

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj va fi structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonarea și monitorizare a procesului de tranziție la neutralitatea climatică pentru județul Dolj. Înființarea și funcționarea acestei structuri parteneriale va asigura premizele implicării tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți de la nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile responsabile de protecția mediului (Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, Direcția Silvică, Garda de Mediu), forța de muncă și protecția socială (Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecții Sociale), educație și sănătate publică.

Consiliul Județean Dolj va derula o procedură transparentă și nediscriminatorie de selectare a reprezentanților mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel optim de reprezentativitate a sindicatelor și patronatelor, organizațiilor de protecția mediului, organizațiilor tinerilor, femeilor, organizațiilor grupurilor vulnerabile, asociațiilor profesionale în domeniul urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale.

În vederea selectării reprezentanților mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel optim de reprezentativitate a sindicatelor și patronatelor, organizațiilor de protecția mediului, organizațiilor tinerilor, femeilor, organizațiilor grupurilor vulnerabile, asociațiilor profesionale în domeniul urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale, Consiliul Județean Dolj invită organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa tranzitiejustadolj@cjdolj.ro.

Organizațiile/entitățile interesate sunt invitate să depună, prin poșta electronică, până la data de 30.01.2023, la adresa tranzitiejustadolj@cjdolj.ro, Formularul de intenție completat și semnat de reprezentantul legal, cu respectarea modelului anexat prezentului anunț.

Detalii și informații privind constituirea Grupului judeţean de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Dolj pot fi furnizate prin transmiterea unei solicitări la adresa tranzitiejustadolj@cjdolj.ro.

Procedura grup judetean TJ   Anexe word    ROF Grup de lucru DRAFT

 

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) 2021–2027 lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare (CM) a PTJ.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) 2021–2027, lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare (CM) a PTJ. CM PTJ va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PTJ, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

AM PTJ publică anunțul privind selecția partenerilor relevanți din mediul economic, social şi din societatea civilă pentru CM PTJ, cu termen de depunere a formularului de candidatură 12.01.2023. Precizăm că doar formularele transmise între data publicării prezentului anunț și data de 12.01.2023 vor fi supuse procesului de evaluare.

Mai multe informatii găsiți pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în Județul Dolj

Notă: Observațiile și / sau propunerile publicului sunt așteptate până în data de 09.05.2022 ora 17.00, la adresele de email: potj@mfe.gov.ro și office.cjdolj@gmail.com

Inchide