Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 28.12.2023, ora 10.30


NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

28.12.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Turism S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

2

28.12.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

3 28.12.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C.  HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

4

28.12.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

5

28.12.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

6

28.12.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, cod SMIS: 150549 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)       

7

28.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Muzeul Olteniei Craiova a bunurilor reprezentând dotările monumentului istoric Cula Cernăteștilor (comisia nr.1)

8

28.12.2023

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a construcției C1 – secție radioterapie și brahiterapie, situată în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.1, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării parțiale a acesteia (comisia nr.1)

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 19.12.2023, ora 12.00         

NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

3

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2023 a sumei de 100 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea administrativ-teritorială comuna Cârna având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate (comisia nr.1)

4

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor locale, actualizarea amenzilor și aprobarea unor taxe care intră în competența Consiliului Județean Dolj, aplicabile în anul fiscal 2024 (comisia nr.1)

5

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și comisia nr.5)

6

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și comisia nr.5)

7

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Plenița (comisia nr.4 și comisia nr.5)

8

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Melinești (comisia nr.4 și comisia nr.5)

9

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (comisia nr.5 și comisia nr.6)

10

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Muzeul de Artă Craiova a bunurilor din cadrul obiectivului de investiții ”Centrul Internațional Constantin Brâncuși – Centru Turistic Interactiv” (comisia nr.1 și comisia nr.4)

11

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.20/31.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Dolj 2021-2027 (comisia nr.2 și comisia nr.6)

12

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. pentru a vota în ședința din 15.01.2024 înființarea unui punct de lucru în localitatea Perișor (comisia nr.2 și comisia nr.3)

13

19.12.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Întorsura (comisia nr.3)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 19.12.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2023 (comisia nr. 1 și comisia nr. 4)
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 19.12.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Dolj pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2023 (comisia nr. 1)
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 19.12.2023 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații situate la etajul al doilea al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova către Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (comisia nr. 1)
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 19.12.2023 Proiect de hotărâre  de modificare a  HCJ nr. 236/15.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliul Judeţean Dolj în consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova (comisia nr. 4)
 
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 11.12.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

11.12.2023

Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor pentru plata sprijinului sub formă de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, pe anul 2023 (comisia nr.1)

2

11.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei facilități non-cash sub forma emiterii unei scrisori de garanție bancară, în vederea implementării proiectelor ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, respectiv a proiectului ”Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova” (comisia nr.1)

3

11.12.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023 (comisia nr.1)

4

11.12.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni - Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție DN56), tronson 1”, cod SMIS: 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

5

11.12.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului Modernizarea DJ561A, Moțăței – (intersecție DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

6

11.12.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată în Str. Aleea Voinicului, nr.14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, cos SMIS: 125291, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

7

11.12.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr.1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, cod SMIS: 125292, din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

 
 
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 29.11.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
  1

29.11.2023

 Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuțiilor personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susținătorilor legali ai acestora, pentru unitățile de asistență medico-sociale: Amărăștii de Jos, Brabova, Bechet, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

2

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2023 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2023 (comisia nr.1)

3

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

6

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023 (comisia nr.1)

7

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2024, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare (comisia nr.1 și comisia nr.3)

8

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5)

9

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5)

10

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și a acordului de parteneriat interinstituțional extern între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj și Municipiul Lom, Districtul Montana, Bulgaria, în cadrul proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”) (comisia nr.2 și comisia nr.6)

11

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății (comisia nr.1 și comisia nr.3)

12

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor societății unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6)

13

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind inițierea concesionării unui teren în suprafață de 3.000 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în localitatea Cârcea (comisia nr.1)

14

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a bunului imobil-clădire situat în Municipiul Craiova, Str. Olteț nr.4 (fostă nr.8), Județul Dolj și a bunului imobil-clădire situat în Municipiul Craiova, Str. C.S. Nicolăescu Plopșor nr.2A, Județul Dolj (comisia nr.1)

15

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a construcției C13-Atelier + depozit, situată în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.1, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării (comisia nr.1)

16

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Muzeul Olteniei Craiova a bunurilor reprezentând dotările monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu (comisia nr.1 și comisia nr.4)

17

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a tarifului pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și a tarifului pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri (comisia nr.1 și comisia nr.3)

18

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” (”Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region – DJ-VR:R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

19

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (”Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023  (comisia nr.1 și comisia nr.2)

20

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”), eMS code ROBG-409, după data de 29.12.2023, din resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj), inclusiv toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023) (comisia nr.1 și comisia nr.2)

21

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Almăj (comisia nr.3)

22

29.11.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Rast (comisia nr.3)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 29.11.2023 Proiect de  hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea proiectului bugetelor locale pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală (comisia nr. 1)
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 24.11.2023, ora 12.00         

 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

24.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2023 a sumei de 250 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea administrativ-teritorială Carpen având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate (comisia nr.1)

2

24.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023 (comisia nr.1)

3

24.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate a proiectului ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr.1, Municipiul Craiova, județul Dolj”  (comisia nr.1)

4

24.11.2023

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.307/08.11.2023 a Consiliului Județean Dolj privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui teren, în suprafață de 20.000 mp, aflat în domeniul public al județului Dolj, situat în comuna Desa, T 10, P10/1, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr.31529 a localității Desa, către S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A. (comisia nr.1)

 
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 08.11.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

08.11.2023

Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui teren, în suprafață de 20.000 mp, aflat în domeniul public al județului Dolj, situat în comuna Desa, T 10, P 10/1, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr.31529 a localității Desa, către S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A. (comisia nr.1)

2

08.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 - actuala Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti", mun Craiova, jud Dolj (comisia nr.1)

3

08.11.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a paciemților în oncologia pediatrică din județul Dolj - Centru de Pediatrie și Oncologie Pediatrică (comisia nr.1)

 
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 26.10.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

6

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

7

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

8

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 832 mii lei din excedentul bugetar al anului 2022 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2023 (comisia nr.1)

9

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2023 a sumei de 300 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea  administrativ-teritorială Gighera în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale (comisia nr.1)

10

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Societatea Studenților Mediciniști Craiova în vederea organizării Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

11

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea proiectului ”Sprijinirea activității  fotbalistice din județul Dolj” (comisia nr.1 și comisianr.4)

12

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj și Revista Mozaicul editată de SC AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului ”Identitate națională și conștiință europeană” (comisia nr.1 și comisia nr.4)

13

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj și Revista Rațiunea editată de Editura Crăița Sudului S.R.L., pentru sărbătorirea împlinirii a 25 de ani de apariție (comisia nr.1 și comisia nr.4)

14

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023 (comisia nr.1)

15

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și comisia nr.5)

16

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Amărăștii de Jos (comisia nr.4 și comisia nr.5)

17

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5)

18

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

19

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

20

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului Județean Dolj în Comisia de soluționare contestații formulate împotriva deciziilor Comisiei de orientare școlară și profesională organizată la nivelul CJRAE DOLJ (comisia nr.4)

21

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în ședința din 06.11.2023 unele măsuri (comisia nr.3)

22

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul Adițional nr.2 la Contractul nr.1818/30.06.2022 și Actul Adițional nr.1 la Contractul nr.1188/11.05.2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

23

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul maternal ”Sf. Ecaterina” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (comisia nr.6)

24

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între Județul Dolj din România și voievodatul Varmia și Mazuria din Republica Polonă (comisia nr.6)

25

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind amplasarea bustului poetului și scriitorului muntenegrean Petar II Petrović-Njegoš în orașul Craiova, județul Dolj, România, pe terenul situat în str. Corneliu Coposu, nr.107 (comisia nr.2)

26

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren, în suprafață de 15 mp, aflat în domeniul privat al județului Dolj, situat în Craiova, Calea București, nr.24, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (comisia nr.1 și comisia nr.3)

27

26.10.2023

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.167/25.05.2023 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane (comisia nr.3)

28

26.10.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizarea drumului  județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km 15+000) – intersecția cu DN65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN65C (km 59+426)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat (comisia nr.1 și comisia nr.2)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 26.10.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 160/2021 privind aprobarea proiectului "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, cu modificările și completările ulterioare (comisia nr. 1 și comisia nr. 3)
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 26.10.2023 Proiect de hotărâre privind înființarea OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L. (comisia nr. 1 și comisia nr. 6)
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.09.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Bechet, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Cetate, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

6

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

7

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

8

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Sadova, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

9

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

10

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

11

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

12

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

13

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

14

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”,  pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

15

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

16

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

17

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, în vederea organizării Galei Scriitorilor din Oltenia (comisia nr.1 și comisia nr.4)

18

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Fundația – Revista ”Scrisul Românesc” în vederea realizării proiectului ”Omul sau Opera?” (comisia nr.1 și comisia nr.4)

19

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică pentru organizarea manifestărilor dedicate împlinirii a 75 de ani de învățământ superior în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.4)

20

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, în vederea achiziționării a două aparate drug test (comisia nr.1)

21

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023 (comisia nr.1)

22

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, Actul constitutiv actualizat al societății (comisia nr.3 și comisia nr.6)

23

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Contractul de servicii de audit statutar pentru exercițiul financiar (încheiat/care se încheie) la data de 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 (comisia nr.3 și comisia nr.6)

24

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5)

25

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.4 și comisia nr.5)

26

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și comisia nr.5)

27

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și comisia nr.5)

28

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

29

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

30

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Liceului Tehnologic Special Beethoven Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

31

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj (comisia nr.4)

32

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying în cadrul Palatului Copiilor Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

33

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Internațional Craiova asupra unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Dolj (comisia nr.1)

34

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de trecere cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de 421 mp din terenul aflat în domeniul public al U.A.T. Județul Dolj, situat în comuna Almăj, identificat cu numărul cadastral 31616 (comisia nr.1)

35

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.154/2022 a Consiliului Județean Dolj privind solicitarea trecerii unui imobil-teren situat pe teritoriul administrativ al localității Ghercești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dolj (comisia nr.1)

36

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.337/25.11.2022 a Consiliului Județean Dolj (comisia nr.1)

37

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a utilajelor, echipamentelor și dotărilor aferente contractului de execuție lucrări din cadrul proiectului ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic”; cod SMIS:116171 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

38

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Dolj, în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT) ”Dunărea de Mijloc” (comisia nr.6)

39

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. (comisia nr.1 și comisia nr.2)

40

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ”Programului de transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean” (comisia nr.3)

41

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la protocolul de cooperare încheiat între Consiliul Județean Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost (comisia nr.2 și comisia nr.3)

42

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Cârcea și Malu Mare – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stație de pompare apă uzată și conductă de refulare pe str. Aeroportului (DJ652A), com. Cârcea, jud. Dolj” (comisia nr.2 și comisia nr.6)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2023 şi a contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2023 (comisia nr. 1)
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 28.09.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Societatea Studențească de Chirurgie din România, Sucursala Craiova pentru organizarea Congresului Anual de Chirurgie pentru Studenți și Tineri Doctori (The Annual Congress of Surgery for Students and Young Doctors) (comisia nr. 1)
 
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 07.09.2023, ora 10.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

07.09.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Județul Dolj a proiectului ”Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Dolj prin achiziția de microbuze mai puțin poluante” în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat (comisia nr. 4)
2 07.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la acordul de parteneriat nr.34729/09.12.2022 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat și unitățile administrativ-teritoriale din județele Dolj, Olt și Mehedinți, în vederea implementării proiectului ”Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj - Olt” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4. ”Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” (comisia nr.4)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
07.09.2023
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 31.08.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
31.08.2023
2
31.08.2023
3
31.08.2023
4
31.08.2023
5
31.08.2023
6
31.08.2023
7
31.08.2023
8
31.08.2023
9
31.08.2023
10
31.08.2023
11
31.08.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 31.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea întreprinderii demersurilor necesare participării U.A.T. Județul Dolj ca membru fondator la înființarea "Organizației de Management al Destinației Dolj" (comisia nr 6)
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 10.08.2023, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
10.08.2023
2
10.08.2023
3
10.08.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
10.08.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
10.08.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 27.07.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
27.07.2023
2
27.07.2023
3
27.07.2023
4
27.07.2023
5
27.07.2023
6
27.07.2023
7
27.07.2023
8
27.07.2023
9
27.07.2023
10
27.07.2023
11
27.07.2023
12
27.07.2023
13
27.07.2023
14
27.07.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
27.07.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
27.07.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 27.06.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
27.06.2023
2
27.06.2023
3
27.06.2023
4
27.06.2023
5
27.06.2023
6
27.06.2023
7
27.06.2023
8
27.06.2023
9
27.06.2023
10
27.06.2023
11
27.06.2023
12
27.06.2023
13
27.06.2023
14
27.06.2023
15
27.06.2023
16
27.06.2023
17
27.06.2023
18
27.06.2023
19
27.06.2023
20
27.06.2023
21
27.06.2023
22
27.06.2023
23
27.06.2023
24
27.06.2023
25
27.06.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 22.06.2023, ora 11.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 25.05.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
25.05.2023
2
25.05.2023
3
25.05.2023
4
25.05.2023
5
25.05.2023
6
25.05.2023
7
25.05.2023
8
25.05.2023
9
25.05.2023
10
25.05.2023
11
25.05.2023
12
25.05.2023
13
25.05.2023
14
25.05.2023
15
25.05.2023
16
25.05.2023
17
25.05.2023
18
25.05.2023
19
25.05.2023
20
25.05.2023
21
25.05.2023
22
25.05.2023
23
25.05.2023
24
25.05.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 12.05.2023, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
12.05.2023
2
12.05.2023
3
12.05.2023
4
12.05.2023
5
12.05.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.04.2023, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
28.04.2023
2
28.04.2023
3
28.04.2023
4
28.04.2023
5
28.04.2023
6
28.04.2023
7
28.04.2023
8
28.04.2023
9
28.04.2023
10
28.04.2023
11
28.04.2023
12
28.04.2023
13
28.04.2023
14
28.04.2023
15
28.04.2023
16
28.04.2023
17
28.04.2023
18
28.04.2023
19
28.04.2023
20
28.04.2023
21
28.04.2023
22
28.04.2023
23
28.04.2023
24
28.04.2023
25
28.04.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 20.04.2023, ora 10.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
20.04.2023
2
20.04.2023
3
20.04.2023
4
20.04.2023
5
20.04.2023
6
20.04.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.03.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
28.03.2023
2
28.03.2023
3
28.03.2023
4
28.03.2023
5
28.03.2023
6
28.03.2023
7
28.03.2023
8
28.03.2023
9
28.03.2023
10
28.03.2023
11
28.03.2023
12
28.03.2023
13
28.03.2023
14
28.03.2023
15
28.03.2023
16
28.03.2023
17
28.03.2023
18
28.03.2023
19
28.03.2023
20
28.03.2023
21
28.03.2023
22
28.03.2023
23
28.03.2023
24
28.03.2023
25
28.03.2023
26
28.03.2023
27
28.03.2023
28
28.03.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
28.03.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
28.03.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 17.03.2023, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
17.03.2023
2
17.03.2023
3
17.03.2023
4
17.03.2023
5
17.03.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 06.03.2023, ora 11.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 24.02.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
24.02.2023
2
24.02.2023
3
24.02.2023
4
24.02.2023
5
24.02.2023
6
24.02.2023
7
24.02.2023
8
24.02.2023
9
24.02.2023
10
24.02.2023
11
24.02.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 14.02.2023, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
14.02.2023
Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.113/63/2023.
2
14.02.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 02.02.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
02.02.2023
2
02.02.2023
3
02.02.2023
4
02.02.2023
5
02.02.2023
6
02.02.2023
7
02.02.2023
8
02.02.2023
9
02.02.2023
10
02.02.2023
11
02.02.2023
12
02.02.2023
13
02.02.2023
14
02.02.2023
15
02.02.2023
16
02.02.2023
17
02.02.2023
18
02.02.2023
19
02.02.2023
20
02.02.2023
21
02.02.2023
22
02.02.2023
23
02.02.2023
24
02.02.2023
25
02.02.2023
26
02.02.2023
27
02.02.2023
28
02.02.2023
29
02.02.2023
30
02.02.2023
31
02.02.2023
32
02.02.2023
33
02.02.2023
34
02.02.2023
35
02.02.2023
36
02.02.2023
37
02.02.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
02.02.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 27.01.2023, ora 13.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 17.01.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
17.01.2023
2
17.01.2023
3
17.01.2023
4
17.01.2023
5
17.01.2023
6
17.01.2023
7
17.01.2023
8
17.01.2023
9
17.01.2023
10
17.01.2023
11
17.01.2023
12
17.01.2023
13
17.01.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
17.01.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 11.01.2023, ora 10.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
11.01.2023
2
11.01.2023
3
11.01.2023
4
11.01.2023
5
11.01.2023
6
11.01.2023
7
11.01.2023
8
11.01.2023
9
11.01.2023
10
11.01.2023
11
11.01.2023
 
 
 
Inchide